A céllal történő cselekedet

Szatszang kérdések és válaszok a XX. század nagyszerű gondolkodóival: Swami Sivananda, Swami Satyananda, Swami Niranjananda
Mi a grihasta ásrama szerepe?

Swami Sivananda: A családos emberek kiemelkedő helyet érdemelnek, mivel ők az igazi jógik. Óriási felelősségük és sok kötelezettségük van, a szannyászinok távol tartják magukat az élet viharos tengerétől. A grihasta ásrama a családalapítás ideje egy ember életében, és egy olvasztótégely, amely kiégeti az előző életek szennyeződéseit és megedzi az acélt, hogy a személyiség teljes pompájában virágozhasson. A családos ember élete egy hosszú, folyamatos szádhana. Szilárdan kell állnia és teljesítenie kell kötelességeit, dharmáját akkor is, amikor az élet viharai megpróbálják ledönteni a lábáról.

“A céllal történő cselekedet” bővebben

A guru megmutatja az utat

Swami Sivananda Saraswati

Csak az igazi, szomjazó szellemi törekvők ismernek engem. A törekvőknek nem kell félniük a spirituális ösvényen lévő csapdáktól és buktatóktól. Az egész spirituális világ kész támogatni az őszinte tanítványokat, akik megpróbálják kiemelni fejüket a szamszára ingoványából. A törekvőknek táplálniuk kell a jó szamszkáráikat dzsapával és rendszeres meditációval.

“A guru megmutatja az utat” bővebben

Isten akarata

Swami Niranjanananda Saraswati

Mangrove Mountain, Ausztrália,1994.5.20.

Mi Isten akarata és mi Isten? Isten egy erő, egy energia, amely se nem férfias és se nem nőies. Isten se nem férfi, se nem nő, se nem fehér, se nem fekete. “Ő” egy tiszta energia, és ez az energia olyan összetevőkkel rendelkezik, mint a teremtés, szervezés, rombolás és átalakítás. Ez a tényleges jelentése annak a szónak, hogy Isten. Az angol nyelvben a teremtőerő (Generation), a szervezőerő (Organisation), a fenntartás és megtartás, valamint a rombolás (Destruction) és átalakítás szavak kezdőbetűi összeolvasva kiadják Isten (GOD) nevét.

“Isten akarata” bővebben

Spiritualitás és vallás

Swami Niranjanananda Saraswati

Gondolatok a 2015-ös pancsagni szádhana (öt tűz szertartás) megkezdésekor. 2015. január 12., Ganga Darshan és Paduka Darshan

Különbség van vallás és spiritualitás között. A spirituális aspektus esetén az igazságot magadban kell keresned, az igazságot magadban kell felfedezned, és saját fényességedet kell, hogy felismerd. Ez a spirituális észlelés. A vallásos észlelésnél egyszerűen csak része vagy a történéseknek anélkül, hogy tudatában lennél önmagadnak, anélkül, hogy tudatában lennél annak, mit tehetnél azért, hogy jobbá válj, követsz egy hiedelmet, egy dogmát, egy rituálét. Ez a nagy különbség a vallásos attitűd és viselkedés, és a spirituális attitűd és viselkedés között.

“Spiritualitás és vallás” bővebben

Egy Paramahamsa mondásai – a meditációról

Paramahamsa Swami Satyananda Saraswati

A szádhaknak fel kellene ismernie, hogy meditációjának tárgya nem csupán egy fénykép, hanem egy felület, amelyre az isteni leereszkedhet.

Minden tekintetben meg kellene értenie, hogy minél inkább koncentrál a képre, annál tisztábbá válik az istamja (Isten egyéni víziója). Hagynia kell, hogy az elméje igazságává váljon, hogy az istam mindenütt jelen van, habár testbe van burkolva a bhaktái (hódolói) kedvéért. Az első és utolsó igazság az, hogy folyamatosan tudatában kellene lennie annak a ténynek, hogy minden igazság benne van a következő mondásban: „Hús-vér formában fog megjelenni előtted, kinyilatkozik a gjánád számára, és beszélget veled”.

“Egy Paramahamsa mondásai – a meditációról” bővebben

A kozmikus vízió

Swami Satyananda Saraswari

A Bihar Yoga tradíció eredeti publikációinak gyűjteményéből: “Golden Collection 4”

Semmilyen mennyiségű elméleti fejtegetés a világról, Istenről és a vágyak által megingatott emberi elme természetéről nem tudja megértetni a végső igazság felismerését, azt, hogy semmi sem létezik ebben az univerzumban, ami valós, kizárólag a lélek az örökkévaló realitás. Egy emelkedett, misztikus személy valódi megtapasztalása szükséges ahhoz, hogy ezt a meggyőződést képes legyen valaki megértetni az emberiséggel. Amikor eluralkodik a kétség, amikor nem hiszünk egy olyan végső valóság létezésében, amely láthatatlan és láthatatlanul létezik, amikor az elme a vágyak viharos tengerén hánykolódik, amikor az intellektus megbénul és belebonyolódik a létezés szövevényes hálóiba, amikor a szívet kiszárítja a boldogság délibábja utáni vágyakozás, amikor röviden szólva az emberi személyiséget teljesen megbomlasztják mindezek, akkor a lélek megtapasztalását csakis egy nagyszerű gurun keresztül lehet elérni, aki hús és vér formájában jelenik meg, aki a Legfelsőbb kifejeződése és ragyogása.

“A kozmikus vízió” bővebben

Félelem és ragaszkodás

Swami Sivananda Saraswati

A félelem (bhája) és a ragaszkodás (rága) az elme módosulásai (vritti). Átmeneti örvények vagy hullámok. Az elme lényegisége semmi más, mint ragaszkodás és félelem. Ezek ketten ikrek, így szoros kapcsolatban állnak egymással. Ha elpusztítod a félelmet és a ragaszkodást, akkor az elme számára nem marad sem élet, sem létezés. Az Upanishadok kijelentik: „Szenvtelenség, hit, félelem, ragaszkodás, félénkség, szerénység, szégyen, stb. – ezek mind az elme.” A félelem a tudatlanság (ávidja) terméke. Az ember elvakultsága (maha) és a testtel való azonosulása következtében elfelejti lényegi, isteni természetét. Az ember volt kezdetben a mindent átható, halhatatlan, félelem nélküli Lélek vagy Brahman. Ő volt a „Santam (békés), Ajaram (romolhatatlan), Amritam (halhatatlan) Abhayam (félelemnélküli) Brahman”. Egoizmusa miatt azonban lázadó gyerekké vált. Leválasztotta magát Atyjáról. A vagyon felosztására lázított és megkezdte saját önálló életét a földi síkon. Házat bérelt a földi világban. Beköltözött a húsból álló, romlandó test-házba, és pici, félénk ember, egy pici kis dzsíva lett, mindenfajta félelemmel. És így elindította saját bukását a Mindenható Atyával való vitája és egy új, önző, rágával és dvésával (vonzódás és ellenszenv) teli élet megkezdése következtében.

“Félelem és ragaszkodás” bővebben

Stresszes gyerekek

Yoga Magazin különkiadása a stressz jógikus kezeléséről 1991. november

Általában nem köztudott, hogy a stressztől szenvedő emberek nagy része gyerek. Felnőttként ezt nem ismerjük fel, mert a gyerek életében mi vagyunk a fő stressz forrás. Minél közelebbi a kapcsolat, annál nagyobb a stressz okozásának a lehetősége, a szülő akaratán kívül a legnagyobb károkozóvá válhat! A felnőttek világában sajnos a gyerekeket nem képviselik, és hangtalan állampolgárok maradnak. Gyakran a gyerek még túl kicsi is ahhoz, hogy megértse vagy kifejezze önmagát, annak ellenére is, hogy stresszes helyzetben lehet.

“Stresszes gyerekek” bővebben

Jóga és a pszichikus gyermek

Swami Niranjanananda Saraswati

Szatszang a Ganga Darshan-ban, 1989

A jógikus elképzelés szerint az anyaméhben lévő kisbaba identitása nem különbözik az anyáétól, mivel táplálása és növekedése teljesen az anyától függ. Ennek három aspektusával foglalkozunk, mielőtt belemerülnénk a mantrák témájába. Az első az anya elméjének közvetlen hatása a születendő gyermekre; a második a születendő vagy újszülött gyerekre vonatkozik, aki bizonyos szavakat felismer és válaszol azokra; a harmadik pedig azokról a benyomásokról szól, amelyek az anya hozzáállásának és viselkedésének következtében a kisbaba elméjének mezőjében maradnak.

“Jóga és a pszichikus gyermek” bővebben

Egészség és hosszú élet

Swami Sivananda Saraswati

Az emberi faj korai történetében nem történik túl sok említés betegségekről, és nem rendelkezünk olyan bizonyítékokkal sem, melyek arra utalnának, hogy az emberek akkoriban olyan betegségeknek lettek volna kitéve, melyek testüket kínozták. Nem, a bizonyíték inkább azt igazolja, hogy a betegségeket mind szerezték, aztán művelték, és betakarították; és mind a mai napig szórják szét az egész földkerekségen.

“Egészség és hosszú élet” bővebben