Barion Pixel

A gondolat hatása

Swami Sivananda Saraswati

Míg a fény másodpercenként 186.000 mérföldes sebességgel terjed, addig a gondolat gyakorlatilag pillanatok alatt, bármennyi idő igénybevétele nélkül. A gondolat sebessége elképzelhetetlen. A gondolat finomabb, mint az éter, az elektromosság közege. Az elme olyan, mint egy vezeték nélküli készülék. Egy békés, kiegyensúlyozott, harmonikus és spirituális rezgésekkel teli szent a harmónia és béke gondolatait sugározza magából. Ezek a villám sebességével haladnak valamennyi irányba, mindenütt belépnek az emberek elméjébe, és hasonló gondolatokat hoznak létre. Másrészről az az ember, akinek elméje tele van féltékenységgel, bosszúval és gyűlölettel, disszonáns gondolatokat küld kifelé, melyek ezrek elméjébe hatolnak be, és hasonló gondolatokat váltanak ki.

Ha egy követ dobunk a vízbe, az koncentrikus hullámok sorozatát generálja, melyek a zavarkeltés pontjától kifelé haladnak. Ugyanilyen módon, ha egy gondolat – legyen az jó vagy rossz -, átfut az ember tudatán, rezgéseket idéz elő a manasz-ban, azaz a mentális légkörben, széltében-hosszában minden irányba szétterjed.

A gondolatnak, mint minden erőnek, szükséges van a finom anyag egy speciális formájára, mint a mozgáshoz való közegre. Mi is az a közeg, melyen keresztül a gondolatok eljutnak egyik elmétől a másikig? A legjobb magyarázat az, hogy a manasz – vagy más néven elme anyag – kitölt minden teret, miként az éter, és a gondolatok hordozó közegeként szolgál, mint ahogy a prána az érzések, az éter a hő, a fény és az elektromosság, a levegő pedig a hang közvetítő eszköze.

A gondolati erő segítségével megmozgathatjuk a világot. A gondolatnak nagy ereje van. Át lehet vinni egyik embertől a másikhoz. A régi idők nagy szentjei és bölcsei hatalmas erejű gondolatainak még mindig nyoma van az éterben (akasha).

A jövőbelátó képességű jógik képesek felfogni és olvasni ezeket a gondolati képeket. A gondolatok óceánja vesz körül minket. A gondolatok óceánjában úszunk. A gondolatok világában bizonyos gondolatokat felszívunk, másokat eltaszítunk.

A gondolat olyan szilárd, akár egy kőtömb. Mi megszűnhetünk létezni, de a gondolataink sosem halnak meg. A gondolat összpontosul és egy bizonyos irányt kap. Amilyen mértékben összpontosul, olyan hatékonyságú lesz abban a munkában, melynek végrehajtására irányul. Minél erősebb a gondolat, annál előbb hozza meg gyümölcsét. A gondolat minden változását a manasz egy azt követő változása kíséri.

A gondolat finom erő. Ezt az erőt a táplálék szolgáltatja nekünk. Ha a táplálék tiszta, akkor a gondolatok is tiszták lesznek. Akinek tiszták a gondolatai, erőteljesen beszél, és mély benyomást tesz a hallgatói elméjére. Emberek ezreit befolyásolja tiszta gondolatain keresztül. A tiszta gondolat élesebb, mint a penge éle. Akik negatív gondolatokat táplálnak, nyugtalanságot és rosszindulatot keltenek az emberek között. Gondolataik olyanok, mint a vezeték nélküli üzenetek, melyek lebegnek az éterben, és azok fogják őket, akiknek tudata felel az ilyen rezgésekre. A gondolatok óriási sebességgel mozognak. Akik magasztos gondolatokkal foglalkoznak, segítenek másoknak közel s távol.

A gondolat ereje

A gondolatnak hatalmas ereje van. Dinamikus erő, melyet a pszichikus prána rezgése hoz létre a mentális anyagban. Ugyanolyan erő, mint a gravitáció, a kohézió vagy a taszítóerő. A gondolat halad, illetve mozog. A gondolatok képesek betegségeket meggyógyítani. Át tudják alakítani az emberek gondolkodás módját, lelki alkatát. Csodákra képesek. A konstruktív gondolat átalakít és épít.

Mi ez a világ végül is? Semmi más, mint Isten gondolati formáinak anyagot öltése. Ahogy a tudományban vannak a hő és az elektromosság hullámai, hasonlóképpen a jógában gondolati hullámok léteznek. Ezeknek hatalmas erejük van. Tudattalanul hatnak mindenkire kisebb vagy nagyobb mértékben. Olyan nagy jógik, mint pl. Jnana Dev, Bhartrihari és Patanjali küldtek és fogadtak üzeneteket telepátia és gondolatátvitel segítségével. A telepátia volt az első távirat-, rádió- és telefonszolgáltatás, melyet valaha is ismertek a világon.

Minden gondolat, melyet kibocsátunk, egy rezgés, mely soha nem vész el. Tovább rezeg a világegyetem minden részecskéjében. Ha gondolataink nemesek, szentek és erőteljesek, akkor minden empatikus tudatot ugyanolyan rezgésbe hoznak. Azok az emberek, akik olyanok, mint mi magunk, felfogják az általunk kivetített gondolatot, és képességeiknek megfelelően hasonló gondolatokat küldenek széjjel. Az eredmény az, hogy anélkül, hogy akárcsak ismernénk is gondolataink következményét, nagy erőket hozunk mozgásba, melyek együttműködnek, és megsemmisítik az önző és negatív emberek által generált számtalan hitvány gondolatot.

Az őseredeti gondolat

A gondolati erő messze ható képességeit a régiek pontosan meghatározták, és a lehetséges legmagasabb szinten használták. A gondolat a legősibb erő az egész teremtés eredetében. Az egész jelenség világ genezise, teremtése egyetlen gondolatban rejlik, mely a kozmikus tudatban keletkezett. A világ a megvalósult, formát öltött, őseredeti gondolat. Ez az első gondolat rezgésként manifesztálódott, melyet az isteni lényegiség örök mozdulatlansága bocsátott ki. A klasszikus terminológiában ez a hivatkozás az iccsára, a kozmikus lélek vágyára, mely spandan, azaz rezgés formájában testesül meg.

A gondolat irányítja életünket, formálja jellemünket és alakítja sorsunkat. Figyeljük meg, miként bővül egyetlen gondolat rövid idő alatt sokká. Tegyük fel, úgy döntünk, teadélutánt tartunk a barátainkkal. A tea gondolata azonnal előhozza a cukor, a tej, a teáscsészék, az asztalok, a székek, az abroszok, a szalvéták, a kanalak, a kekszek és az aprósütemények gondolatát. A gondolat terjedése, bővülése a tárgyak felé kötelék; a lemondás róluk – felszabadulás. Nagyon gondosaknak kell lennünk, hogy a gondolatokat még csírájukban elfojtsuk. Csak akkor leszünk igazán boldogok. Az elme trükközik. Meg kell értenünk a természetét, módjait és szokásait. Ekkor könnyen tudjuk uralni.

Figyelmes elmélkedés megmutatja, hogy az egész világegyetem valójában az emberi elme kivetülése. Az elme megtisztítása és ellenőrzése a jóga központi célja. Az elme önmagában csupán benyomások lenyomata, melyek szakadatlanul megtestesülnek ösztönzések és gondolatok formájában. Az elme az, amit gondol. A gondolat ösztökél minket cselekvésre; az aktivitás új lenyomatokat hoz létre az elme anyagban. A jóga pont a gyökerénél támadja meg ezt az ördögi kört egy olyan módszerrel, mely hatékonyan gátolja az elme működéseit – a gondolkodás folyamatát. Amikor a gondolatot meghaladjuk, az intuíció működik, és bekövetkezik az önmagából származó tudás, a belső én ismerete (self-knowledge).

A tudat a világi létezés fájának gyökére. Ha megsemmisítjük a gondolatokat azonnal, mihelyt feltámadnak a tudatban, a gyökerek kiszáradnak, melynek folytán a világi létezés fája elsorvad és meghal. Ez jelentős állhatatosságot és türelmet igényel. Az üdvösség óceánjában fogunk úszni, ha valamennyi gondolatot tökéletesen megsemmisítettünk. Leírhatatlan ez az állapot. Neked magadnak kell megérezned.

Forrás: Yoga magazine, 2007.április