Satyam Chalisa és fordítása

Swami Niranjanananda Saraswati

Rikhiapeeth, 2010. december 6.

Ma először kántáljuk a Satyam Chalisát. Ez egy negyven soros vers gurunkról, Swami Satyananda Saraswatiról, megmutatja az aspirációját, az elkötelezettségét, az odaadását és azt, amire törekedett egész életében. A Satyam Chalisa mostantól Rikhiapeeth és a Ganga Darshan Yoga Ashram védjegye. Rendszeresen fogjuk kántálni, hogy inspiráljon mindannyiunkat és megértesse velünk, hogy gurunk, Sri Swamiji, szeret és áldását adja mindannyiunkra.

“Satyam Chalisa és fordítása” bővebben

Jóga terápia és asztma

Dr. Swami Shankardevananda Saraswati

Asztma: diagnózis és kezelés – kivonat az előadásból

Bevezetés

Dr. Swami Shankardevananda Saraswati ausztrál pszichológus és a jóga kutatója, aki sok éven át Swami Satyanada Saraswati szárnyai alatt tanult a Bihar School of Yoga-ban. Az ásramban eltöltött idő alatt képes volt teljesen kigyógyulni az asztmájából. Az NSW Egyetem Tüdőgyógyászati tanszékén tett legutóbbi látogatásakor a közönség döbbenten figyelte, hogy a hisztamin nem ingerelte a légutait. A 2. Nemzetközi Orvosi Szimpóziumon, Ganga Darshanban a diagnózisról és az asztma kezelésének pozitív aspektusairól beszélt orvosi szempontból. Az előadás további részében az asztma jóga terápiáját vázolta, most ez következik.

“Jóga terápia és asztma” bővebben

Szankalpa Putri

Swami Niranjanananda Saraswati

Gurunk, Swami Satyananda három víziót inspirált. Az első vízió a jóga, amely mutatja odaadását, elkötelezettségét, engedelmességét és saját maga alárendelését guruja parancsának. A jóga műemléke Mungerben, amelyet ő alapított, fejlesztett és hozott létre, jelképezi a jóga szellemét: odaadás, elkötelezettség, engedelmesség és meggyőződés, az, hogy ’El fogom érni, győzni fogok’.

“Szankalpa Putri” bővebben

Hogyan legyünk türelmesek?

Swami Satyananda Saraswati

Részlet a ’Rikhiapeeth Szatszangok’ kiadvány 4. részéből

Ahhoz, hogy türelmesebbek legyünk más emberek hibáival kapcsolatban, először képesnek kell lennünk arra, hogy saját hiányosságainkat lássuk. Amikor képes vagy arra, hogy lásd saját gyengeségeidet, akkor meg fogod érteni. Ha látsz valakit, aki hibázik, akkor magadban is keresd ezt.

Amikor a rosszat kerestem az emberekben, nem találtam senkit sem, aki rossz lenne,
Amikor a saját szívembe néztem, azt láttam, hogy senki sem volt olyan rossz, mint én.

“Hogyan legyünk türelmesek?” bővebben

Jóindulat és részvét

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

A jóindulat angol megfelelője, a benevolance, a latin benevolentia, jó érzés kifejezésből származik. A bene jelentése jó, a volens-é kívánság.

Adomány, jótékonyság, jóindulat, nagylelkűség, alamizsna, bőkezűség, jóakarat, emberiesség, kedvesség, nagyvonalúság, adakozó kedv, emberbarátság, együttérzés, részvét, gyengédség – ezek a jóindulat szinonimái.

“Jóindulat és részvét” bővebben

Tudomány

Swami Sivananda

A tudományos találmányok tényleg boldoggá tudnak tenni bennünket? Mit tett értünk a tudomány? A tudomány eltüntette az időt és a teret. A Föld mára igen-igen kicsi lett. De a tudomány valóban hozzájárult az ember boldogságához? A válasz egy határozott nem. A tudomány megsokszorozta az emberi igényeket és a fényűzést. A ma luxusa a holnap szükségletévé válik. A tudomány sok csodálatos dolgot talált fel, de igen komplexszé tette az életet, és nagyon élessé a létért való küzdelmet. Fokozta az elme nyugtalanságát, és nem járult hozzá a békéhez. A tudósok óriási haladást értek el a huszadik században, de nem javították az emberiség erkölcsi helyzetét. Nem oldották meg a munkanélküliség, a szegénység, a háború, az éhezés, valamint a közösségek, népek és kormányok közötti véleményeltérések problémáját.

“Tudomány” bővebben

SWAN szádhana (spirituális gyakorlat)

Sw. Yogaratna

A jóga szokásos gyakorlatain kívül, van egy másik aspektus is, melyet az előbbiekkel együtt kell fejlesztenünk. Ez történhet azon meditatív folyamaton keresztül, melyet SWAN-nak nevezünk, ami segít megérteni saját természetünket, elfogadni magunkat olyannak amilyenek vagyunk, és hogy abból a pontból kiindulva dolgozzunk, ahol vagyunk. A SWAN egy mozaikszó, amely az erősség (Strength), a gyengeség (Weakness), az ambíció (Ambition), és a szükségletek (Needs) angol szavak kezdőbetűiből tevődik össze. A SWAN meditációs technika saját erősségeink, gyengeségeink, ambícióink, szükségleteink tárgyilagos vizsgálatát, tanúként való megfigyelését foglalja magába, és megy el azok forrásáig. Swami Niranjanananda szavaival “a SWAN meditáció (hamsza dhjána) célja létállapotunk tudatosságának fejlesztése azáltal, hogy átvisz minket az élet mélyebb ahamkára (ego) aspektusainak megfigyelési és tudatosítási folyamatain. Az ego valódi természete az, hogy a cselekedetek és a reakciók abszolút tudatosságában élünk. A SWAN meditáció célja és szándéka az ego pozitív szemléletének megvalósítása. “SWAN szádhana (spirituális gyakorlat)” bővebben

A jóga és a tantra

Sw. Niranjan

Bár a jóga szélesebb körben elfogadott a világon, mint a tantra, tudnunk kell, hogy a jóga hajtása, része a tantrának. Ezért van az, hogy azt látjuk a tantra sok alkotóeleme, mint a mantra és a jantrán való koncentráció beépült a jógikus hagyományba. A jóga definíciója: megtapasztalni az egységet a test, az elme és a szellem között. Ez a három tapasztalás szerves része az emberi fejlődésnek.

“A jóga és a tantra” bővebben

Csend

Sw. Sivananda

Az élet célja a csend. A csend Isten vagy Brahman nyelve. A béke – csend. A csend a szív nyelve. A csend a bölcsek nyelve. A csend roppant erő. A csend ékesszólás. A csend hatalom. A csend élő erő. A csend az egyetlen valóság. Minden zajon és hangon túl a csend van, a legbensőbb lélek. A csend intuitív tapasztalat. Elcsendesedni annyi, mint Istenné válni. Nincs jobb gyógyító balzsam azok számára, akiknek valamilyen kudarc, csalódás vagy veszteség miatt sebzett a szívük, mint a csend. “Csend” bővebben

A jóga élménye

Sw. Niranjan

Mi a jóga?

A helyes válasz az, hogy mi még mindig csak próbáljuk felfedezni, hogy mi is a jóga. Ismerjük a hatha jóga, rádzsa jóga, krijá jóga, kundaliní jóga gyakorlatait és így tovább, de még nem fedeztük fel, hogy mi is a jóga. A szakirodalom azt mondja, hogy a cél, a jóga beteljesülése a szamádhiban van. Mi a szamádhi? Meg lehet ezt az állapotot az intellektussal, logikával, racionalitással határozni? Vagy ez a létezés egy állapota? Jelenleg az azzá (megvilágosodottá) válás útján vagyunk, de csak ha elértük a létezés állapotát és azzá válunk, akkor leszünk képesek megérteni mit jelent a jóga.

“A jóga élménye” bővebben