A gyermek agyműködésének fejlesztése jógával

Swami Satyananda Saraswati

Condorcet College, Párizs, 1980. május 15.

Az elmúlt húsz év során megpróbáltam elhozni a jógát az otthonokba és az iskolákba. Amikor gyermek voltam, sok félreértés volt a jógát illetően. Úgy gondolták, hogy a jóga csak azoknak az embereknek való, aki befejezték az életet. Ha valaki fiatalon gyakorolt jógát, az emberek megjegyezték, „Jóga, ilyen korán?” Még ma is sokan gondolják azt, hogy a jógaszőnyeg csak a nyugdíjasok számára való időtöltés. De én mindig azon a véleményen voltam, hogy a jóga sokkal inkább az emberi elme és az emberi test fejlődésével kapcsolatos. Természetesen gyermekként nem volt lehetséges számomra a jógát oly mértékben megérteni, mint most.

A talaj előkészítése

Amikor kertet akarsz építeni, virágok és fák sorát, mit teszel? Csak széthinted a magokat? Sokan tán ezt tennék, de nem termesztenének semmit. Először elő kell készítened a talajt. Lazává kell tenned és ki kell húznod a gyomokat. Aztán elvetheted a magokat, és azok szép virágokká és gyümölcsöző fákká fognak növekedni. Ugyanez a törvény vonatkozik az emberi elmére.

Az elmét elő kell készíteni, hogy elfogadja a magokat. Az elme több állapotban is lehet. Vannak bizonyos állapotok, amikor semmi sem megy a fejbe. Bizonyára találkoztál ilyen emberekkel az életed során. Bármi, amit mondasz nekik, süket fülekre talál; semmi sem hatol be az agyukba. Olyanok, mint a kemény talaj. A legjobb magvak sem fognak nőni abban, nem számít, mennyit dolgozol rajta. Aztán vannak emberek, akik olyanok, mint a puha talaj. Amikor mondasz nekik valamit, teljesen fogékonyak. Ezeknek az embereknek úgynevezett befogadó elméjük van. Ezért, ami fontos a jógában az az, hogy megpróbáljuk átalakítani a tudatosság minőségét. Azután akadályok nélkül minden elültethető az elmébe.

Sok évvel ezelőtt, amikor ez tisztává vált számomra, elkezdtem különböző kísérleteket végezni a jógával kapcsolatosan. Kísérleti projektjeim során sok gyermeken kipróbáltam a jógát. Nem mondanám, hogy 100%-os sikert értem el, de ezeken a kísérleteken keresztül bizonyos következtetésekre jutottam a jóga befolyását illetően az emberi elme fejlődésére.

A tobozmirigy fenntartásának fontossága

Az első következtetés az emberi test egy sajátos mirigyével volt kapcsolatos, amely tobozmirigyként ismert. Ez a mirigy a gerincoszlop tetején helyezkedik el. Egy nagyon kicsi mirigy nagy jelentőséggel. Tulajdonképpen évmilliókkal ezelőtt ez a mirigy aktív szerepet játszott az emberi agy fejlődésében. Ezért annak a kornak az emberei nagyobb pszichés és spirituális tulajdonságokkal rendelkeztek, és jobb kontrollal az érzelmeik felett. De az idő múltával a tobozmirigy egy visszafejlődési útvonalat követett. Ma csak egy kicsivel több, mint egy csökevényes mirigy, és ha nem teszünk megfelelő intézkedéseket, hogy megóvjuk, néhány ezer év múlva teljesen el fog tűnni.

A jógában a tobozmirigyről azt mondják, hogy az ágjá csakrával van fizikai összefüggésben. A misztikusok és okkultisták harmadik szemként utalnak rá, a filozófusok szuper-elmének nevezik. A tobozmirigy nagyon aktív a gyerekekben, de mire elérik a nyolc vagy tízéves kort, elkezd meszesedni, és idős emberekben kicsit vagy egyáltalán nem játszik szerepet az életben.

Ez nagyon sajnálatos, mert a jógában a tobozmirigyről azt mondják, hogy a kontrolláló- és megfigyelőállomás az agyban. Úgy ahogyan a repülőtéren van irányítótorony, az emberi agynak is van egy irányító, szabályozó és blokkoló tornya, amely kontrollálja az agy minden képességét. A jógában ezt az ellenőrző állomást ágjá csakrának hívjuk; az ʽágjá’ szó folyamatos megfigyelést, vezérlést vagy szabályozást jelent.

Amikor a tobozmirigy elkezd visszafejlődni, azt követően az agyalapi mirigy lendül akcióba, és az érzelmek felszökkennek. Ez az oka, amiért olyan sok gyermek elkezd érzelmileg kiegyensúlyozatlan és zavart lenni a serdülőkort megelőző és a serdülőkori évek alatt. A tobozmirigynek van egy kiegyensúlyozó hatása az elme aktivitásaira, amely a teljes elmét egy befogadó működésmódban tartja. Ezért úgy találtam, hogy azok a gyerekek, akiknél a tobozmirigyet még lehet irányítani vagy ellenőrizni, jóval befogadóbbak voltak azoknál, akiknél a tobozmirigy többé már nem volt aktív.

A második fontos dolog, amelyet felismertem, hogy a mellékvesék nagyon fontos szerepet játszanak a gyermek erkölcsi magatartásában. Általában azoknak, akiknek bűnözésre van hajlamuk, túl aktív a mellékvese rendszerük. A gyerekek oktatását illetően ennek nagyon nagy hordereje van.

A mentális fejlődés szakaszai a gyerekekben

A jóga tudományában vannak határozott ágak, melyek az agy működését, viselkedését és fogékonyságát kontrollálják. Habár az agy a tudásnak egy magas képességű eszköze, ez a képesség néha hanyatlási periódusokon megy keresztül. Bizonyos estekben az agy nagyon lassan működik. Másoknál az agy fejlett, de szétszórt.

Ezért azt fogod észrevenni, hogy néhány gyermek lassú észjárású. Aztán ismét mások nagyon intelligensek, de a gondolatmintáik szétszóródóak. Olyan gyerekeket is fogsz találni, akik ingadoznak, egyik pillanatban nagyon intelligensek és a következő pillanatban idiótává válnak. Találkozni fogsz a gyerekeknek egy más kategóriájával is, akik nagyon intelligensek és kiegyensúlyozottak.

A tompaság, szétszórtság, ingadozás és egyhegyűség az agy fejlődésének a különböző szakaszait jelentik. Amikor a gyerekek intelligensek és kiegyensúlyozottak, azt kell látnunk, hogy nem hanyatlanak. Amikor a gyerekek néha intelligensek és néha esztelenek, azt kell látnunk, hogy az ingadozás megáll. Azoknál a gyerekeknél, akik nagyon intelligensek, de szétszórtak, azt kell látnunk, hogy egyfajta egységesítés kerül az agymintájukba. Végül meg kell találnunk a módját, hogy a tompa elméket intelligens elmékké hangoljuk vagy alakítsuk át.

Az oktatás jógikus rendszere

Különböző folyamatok vannak, melyeken keresztül a tudást el lehet ültetni az emberi agyban. Az elmúlt néhány évtizedben sok módszert vezettek be az oktatási rendszerbe. A legrégibb módszer természetesen pálcával tanítani az osztályteremben. Amikor a gyerek intelligens, adj neki magas osztályzatot, és amikor lassú észjárású, adj neki egy nagy nullát. A tanár előadást tart és felírja a pontokat a táblára, és a diáknak meg kell értenie. Ha nem érti meg, akkor adj neki egy keresztet. Ez egy tanítási rendszer, de nem egy oktatási rendszer.

Az igazi oktatás az elme és az agy viselkedésének oktatását jelenti. Vannak más tanítási formák, melyeket bevezettek az elmúlt néhány évtizedben, de ezek az oktatáson kívül esnek. A legtöbbjükben a tanulási folyamat intellektuális szinten megy végbe. A jógikus rendszerben azonban az ismeret elsajátításának folyamata egy spontán ügy, amely az elme mélyebb szintjein megy végbe. Életünk minden pillanatában, születésünktől fogva, folyamatosan kapjuk a benyomásokat. De ezek nem ugyanolyan formában kerülnek regisztrálásra, mint amikor bekerültek. Szimbolikus vibrációk formájában vannak regisztrálva. Az oktatók alkottak-e egy ilyen rendszert, hogy tanítsák a gyerekeket?

Taníthatsz földrajzot, történelmet, matematikát, fizikát, kémiát, biológiát, növénytant vagy bármit szimbolikus módszereken keresztül. Ez az a fajta oktatás, melyet használni kell a lassú észjárású diákok számára. Elmagyarázhatsz egy bizonyos fogalmat egy intelligens gyermek számára és meg fogja érteni. De egy lassú észjárású gyermek nem fogja tudni, hogy miről beszélsz, mert a tudatos elméje, az intellektusa képtelen befogadni a tudást, amit adsz neki. Ezért át kell alakítanod az ismeretet egy szimbolikus formává a tudatalatti elméje számára.

Egy kísérlet a jóga nidrával

Ez pontosan a jógára való oktatás rendszere. A jóga nidrá elve alkalmazható a tudás növelésére vagy az agy működésének fejlesztésére lassú felfogású fiúknál és lányoknál. A tanároknak és szülőknek képeseknek kellene lenniük a gyermek tudatalatti elméjével kommunikálni. Ez a kommunikáció létrejön, ha tudod, hogyan fejleszd a gyermek tudatalatti állapotát.

Sok kísérletet végeztem ezzel. Például 1967-ben egy négyéves gyermek jött, hogy csatlakozzon hozzám, mint szvámi. Nem tudtam fogadni őt ilyen zsenge korban, így azt mondtam neki, hogy jöjjön vissza, amikor betöltötte a hét évet, és akkor el fogom fogadni őt. Meglepetésemre azon a bizonyos napon, amikor hétévessé vált, a fiú elhagyta az otthonát és visszajött hozzám. Ez adott számomra egy jelzést a mentális karakterét illetően.

Az a fiú körülbelül nyolc évet élt velem. Ezalatt az időszak alatt végtelen sok problémát és zavart okozott számomra. Az egész napot azzal töltötte, hogy összetört dolgokat és megtréfálta a látogatókat, akik az ásramba jöttek. Nem volt felkészülve, hogy iskolába menjen vagy tanuljon bármit is. Így mit tettem? A jóga nidrával kísérleteztem rajta.

Éjszaka, amint lefeküdt, felírtam az időt. Azután öt perc múlva elkezdtem ismételni a Gítát, az Upanisadokat, a Bibliát vagy bármit, amit meg akartam, hogy tanuljon. Ez nagyon jól működött, így végeztem egy másik kísérletet. Megpróbáltam angolul olvasni neki és aztán más nyelveken. Két éven belül befejeztem vele a kísérletemet, és most ő az egyik legbriliánsabb szvámim.

A jóga fiziológiai alapja

Ez az, ahogy a gyermek oktatható anélkül, hogy a gyermek tudná. Az agy összetételét bizonyos gyakorlati módszerekkel kell befolyásolni. A jóga nidrá, pránájáma, szúrja namaszkára és mantra kántálás gyakorlásával, az agy belső összetevői szabályozás alá vonhatók. Ezért a jógát alaposan meg kell vizsgálniuk az oktatóknak.

A modern oktatás nem mehet el ennek az igazsága mellett azt mondván, hogy a jóga egy fizikai vagy gimnasztikai rendszer, vagy, hogy a jóga egy tudomány egy másik világ számára. Sok tudományos kísérletet végeztek. A jóga nem egy olyan rendszer, melyet úgy kellene tekinteni, hogy a tudományos vizsgálódás hatókörén kívül esik.

A pránájáma gyakorlása során megvizsgálták az agytevékenységeket, és a hatha jóga állításai teljesen igazolva lettek. A hatha jóga beszél az idá és pingalá nádíkról, a hideg és forró csatornákról. Tisztán kimondja, hogy ez a két csatorna fiziológiai természetű. Nem absztraktak vagy szimbolikusak; valódiak.

Ez a két fontos csatorna a gerincen belül létezik. Az egyik csatorna kontrollálja az agyat és annak a tudatosságot illető képességeit, és a másik csatorna kontrollálja az életerőt és annak hatását az emberi létezésre. Ezért ezt a két csatornát megfelelően kellene szabályozni annak érdekében, hogy biztosítsák a gyermek kiegyensúlyozott fejlődését.

Amennyiben blokk van ebben a két csatornában, az agynak szenvednie kell. Amikor egy gyermek lassú felfogású, hogy fogod tudományosan fejleszteni az agynak ezen állapotát? Nem elég a gyerekeket lassú felfogásúnak titulálni és elfeledni. Egy lassú felfogású elme kezelhető a megfelelő nádí vagy csatorna megújításával.

Amikor egy gyermek lassú felfogású, nem szükségszerűen jelenti azt, hogy van valamilyen szervi vagy szerkezeti hiba az agyában. A lassú észjárás lehet, hogy az agyat ellátó energiamennyiség elégtelenségének köszönhető. A hatha jóga nagyon világos ezt illetően. Azt állítja, hogy a pránájáma gyakorlása által a pránák kiterjednek az agy minden részére, megnövelve és felébresztve a teljes működési kapacitást. A pránák keringése nagyon fontos, nem csak a fizikai tevékenységekhez, hanem a mentális tevékenységekhez is.

A pránájáma segítségével bizonyos elektromos tevékenységeket hozol létre a testen belül. Tudományos vizsgálatoknál kimutatták, hogy pránájáma során az agy speciális elektromos töltéseket bocsát ki. Ugyanilyen módon a jóga nidrá gyakorlása során nem csupán alszunk. Észrevették, hogy jóga nidra alatt az alfa hullámok megerősödnek. Hagyományos alvás során azonban a delta hullámok túlnyomóak. Akár alszik, akár jóga nidra állapotában van valaki, ezt pontosan lehet követni az agy delta és alfa hullámainak vizsgálatával.

Hormonális blokkok

Másik fontos tényező, amelyet meg kell említeni a gyermek agyának oktatását illetően az, hogy el kell hárítani a blokkokat a hormonális rendszerből. Néha a pajzsmirigy nem működik megfelelően. Ez lehet az oka a lassú felfogásnak. Vagy talán a nemi mirigyek diszharmonikus állapotban vannak, ami szintén okozhat lassú észjárást. Sok gyerek nagyon intelligens 12 vagy 13 éves korig, majd hirtelen visszaesnek. Ez sajátosan akkor fordul elő, amikor a nemi mirigyek diszharmonikus állapotban vannak.

A test felhasznál egy bizonyos mennyiségű hormont, azután bizonyos hulladékok kibocsátásra kerülnek. Amikor ezek nincsenek megfelelően eltávolítva, ismét felvételre kerülnek a test által, és ez hatással van az agy működésére.

Gyermekeink elméjének megmérgezése

A legfontosabb tényező, amit figyelembe kell venni a gyerekek oktatásával kapcsolatosan, egy nagyon szomorú tény. A gyerekeket nem engedik szabadnak lenni; gyúrják és gyúrják őket. Olyan viselkedési módokat erőltetnek rájuk, melyek nem természetesek számukra. Az történik, hogy saját személyiségünk árnyékát vetjük a gyerekekre. Van egy képünk magunkról, és a gyerekeinknek szintén van egy képe. Amikor a gyerekek kicsik, gyámoltalanok, és nincs más választásuk, mint elfogadni az árnyékunkat az elméjükben. De amikor felnőnek, lázadnak ellene.

Tulajdonképpen nem a szülők azok, akik ellen a gyerekek lázadnak. A struktúra ellen, amit a fejükbe tettek. Ha használatlan bútor van a szobádban, kidobod, nem azért, mert nem szereted a bútor gyártóját, hanem mert eltorlaszolja a szobát. Hasonlóan a gyerekek nem akarják ezeket a benyomásokat. Meg akarnak szabadulni tőlük, hogy képesek legyenek gondolkodni és cselekedni saját természetük és választásuk alapján.

Végül is a szülők is egyszerű emberek. Nem mindegyik jógi, guru vagy példaszerű ember. A szülők harcolnak, mert az egy érzelmi tényező, amely nincs mindig kontroll alatt. Elégedettek vagy elégedetlenek a gyerekeikkel, mert ez a szülők természete, és mert nem tudják, hogy ez hatással lesz a gyermek elméjére.

Tehát mit tehetünk a gyerekekért ebben a helyzetben? Az antar mouna gyakorlatán keresztül a benyomásokat, amelyek beégtek a gyerekek elméjébe, meg kell semmisíteni. A gyerekeket engedni kellene, hogy teljesen szabadon vizualizáljanak, fantáziáljanak, működtessék az elméjüket. De először tudatossá kell tenni őket, hogy mi történik az elméjükben. Ezt nem önállóan kellene gyakorolniuk, se nem hosszú ideig. A segítségeddel kellene gyakorolniuk, és csak rövid ideig. Aztán fokozatosan, lépésről lépésre, ki fogják dobni a benyomásokat, melyeket nem szeretnek.

A szülők nagyon benne vannak a gyerekek elméjében, de a gyermek növekedése érdekében szükséges, hogy a szülők kikerüljenek belőle. Mindaddig, amíg a szülők megszállják a gyerekek elméjét, azok nem tudnak fejlődni. A szülői szeretet és gondoskodás akadály a gyermek elméjének fejlődési folyamatában. Természetesen a szülőknek gondoskodniuk kell a gyerekeikről. Nem dobhatják csak úgy ki őket, nem maradhatnak csöndben és nem hagyhatják figyelmen kívül őket. Azonban eljön az idő, amikor a gyermek elméjének teljes tisztulása meg kell történjen, és ez megvalósítható az antar mouna gyakorlatán keresztül.

Mantra és memória

Most elérkeztünk a végső ponthoz, a memória problémájához. A memória nagy probléma a gyerekek számára, ez a befogadás, megtartás és újbóli előhívás problémája. Mindezek együttesen memóriaként ismertek. Ha egyszer megoldottad a memória problémáját, megoldottad a legnagyobb problémát az oktatásban. Ha tudsz találni egy módszert a gyermek memóriájának fejlesztésére, valami igazán forradalmit fogsz bevezetni az oktatási rendszerbe.

Az emberek különböző módszerekkel próbálkoznak, de úgy találtam, hogy a memória fejlesztése érdekében a gyerekeket a mantra útjára kell vezetni. A mantra közvetlenül a tudatalatti és a tudattalan síkon dolgozik. A mantra, az antar mouna és a jóga nidrá segítségével nagyon tiszta memóriát tudsz fejleszteni a gyerekekben.

Hogyan használjuk a jógát

A jógát helyesen kellene bevezetni a gyerekeknek az oktatók által. Véleményem szerint össze kellene gyűjteni az összes oktatással kapcsolatosan történő kísérletet, amelyet a világ bármely részén végeztek. Rengeteget beszélnek róla és sokat tesznek érte. A tudomány nagyon világos a jóga hatásait illetően az agyra, az emberi tudatosságra és jellemre. Eljött az idő, hogy eldöntsük, hogyan hajtsuk végre ezt egy gyakorlati terv alapján. Most az oktatók feladata gondolkodni erről a projektről.

Forrás: Yoga Magazine, 1982. február