A jóga és a napjaink életmódja

Swami Satyananda Saraswati

A jóga az emberiség közös öröksége, habár indiai földön került megóvásra, itt tartották titokban és őrizték gondosan a risik és mahátmák. Világszerte léteztek emberek, akik nagy jógik voltak, de sajnálatosan, ezt a tudományt nem őrizte meg egyetlen más kultúra, egyetlen más nemzet vagy vallás sem, kivéve Indiát és a jógát. Ez azért van, mert az indiaiak tisztelik a magasabb szintű életet és a szellemi életet, és azért is, mert az indiaiak nagy tisztelettel nézik azokat, akik gyakorolják és hirdetik a jógát. Mint ilyenek, India risijei, szentjei és bölcsei védelmezve és támogatva voltak évszázadokon keresztül.

“A jóga és a napjaink életmódja” bővebben

Mi a drashta?

Swami Niranjanananda Saraswati

A drashta egy kifejezés, amit a jógában az éberséggel átitatott elme minőségének, képességének jelölésére használnak. Az elmének ezen minőségében lévő tudatosság révén kerülsz önmagad tudatába. Most azt gondolhatod, hogy tudatában vagy magadnak, de ez nem így van.
A kétmilliárdnyi információból, amelyet az agy percenként feldolgoz, mennyire vagy tudatában annak az információnak, amit az agy befogad? Nagyon parányi mértékben. A milliónyi benyomásból, amelyet az elme minden pillanatban észlel, mennyire vagy tudatában az elme által befogadott információnak? Nagyon kis mértékben.

“Mi a drashta?” bővebben

Az elme kezelése

Swami Satyananda Saraswati

Részlet Swami Satyananda Saraswati tanításai I. című könyvből

Oly sok zaklató dolog háborgat. Hogyan szabadulhatok meg tőlük?

A zavaró tényezők mindenki számára természetesek. Még ha visszavonultan élsz is a hegyek között, akkor is lesznek zavaró dolgok. Ha elzárod magad egy hangszigetelt kamrába, még ott is lesznek zavaró tényezők. A zaklató dolgok vágyakból, tudatlanságból és a lélek tudatosságának hiányából fakadnak. Amikor nem követed a belső utat párhuzamosan a külső úttal, több zavaró tényezővel fogsz találkozni, akár vidéken élsz, akár egy forgalmas nagyvárosban. A jógikus úton megtanulhatod anélkül élni teljesen az életet, hogy hatnának rád a zavaró tényezők.

“Az elme kezelése” bővebben

Koncentráció

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Tatpratishedharthamekatattvabhyasah.

“Azok (az akadályok és azok kísérőjelenségei) eltávolításához az egy elvre történő koncentráció gyakorlat(-át kell végezni). “

Jóga szutrák (1:32)

A világi élvezetek erősítik a még nagyobb gyönyör élvezésére irányuló vágyat. Ezért a világi emberek elméje nagyon nyugtalan. Kielégületlenek és elméjük békétlen. Az elmét soha nem lehet kielégíteni, bármekkora mennyiségű élvezetet is halmozunk fel számára. Minél inkább élvezi a gyönyört, annál többet akar belőlük.
“Koncentráció” bővebben

Pratyahara – Pratjáhára

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Mikor az elmét leválasztjuk az indrijákról (érzékek – a ford.), akkor visszavonjuk a tudatot. Mikor az indriják megválnak a tárgyaktól, a tudat-anyag alakját veszik fel. Visszavonódnak az elmébe. Ezt hívjuk pratjáhárának, azaz visszavonásnak. Mikor az indrijákat visszavonjuk a tárgyaikról, ez az indrija-pratjáhára.

“Pratyahara – Pratjáhára” bővebben

Csend

Sw. Sivananda

Az élet célja a csend. A csend Isten vagy Brahman nyelve. A béke – csend. A csend a szív nyelve. A csend a bölcsek nyelve. A csend roppant erő. A csend ékesszólás. A csend hatalom. A csend élő erő. A csend az egyetlen valóság. Minden zajon és hangon túl a csend van, a legbensőbb lélek. A csend intuitív tapasztalat. Elcsendesedni annyi, mint Istenné válni. Nincs jobb gyógyító balzsam azok számára, akiknek valamilyen kudarc, csalódás vagy veszteség miatt sebzett a szívük, mint a csend. “Csend” bővebben

Két jóga az életért

Swami Niranjanananda Saraswati

World Yoga Convention, Munger, India, 2013. október

Tizenegyszer kántáltad a Hari Óm Tat Szat mantrát, hogy kedvező és jó kezdete legyen a World Yoga Convention második napján a második foglalkozásnak. Ezzel üdvözlünk a mai program második részén, ahol kiváló tudósaink bemutatják a jógát illető tudományos és modern kutatást és nézeteket.

A jóga témája, hogy hogyan fejlesszük az életet. A jóga az egyén fejlődésének a tárgya, és a jógának két aspektusa van. A jóga első aspektusa az, ahogyan a bölcs Patanjali tanította. A jóga második aspektusa, ahogy paramgurunk, Swami Sivananda tanította. Bölcs Patanjali jógájának az első szakasza egy személyes szádhana az élet minőségének a fejlesztésére és átalakítására, míg a második, Swami Sivananda jógája, annak a kifejezése, amit elértél az átalakulás által; kinyilvánítva a szépséget, örömöt, békét és terjesztve a fényt.

“Két jóga az életért” bővebben

A rádzsa jóga Jóga Szútrái a napi gyakorlásra vonatkozóan

Swami Satyananda Saraswati

előadás 1981. szeptember 7-én Zinalban, Svájcban

Patanjali Jóga Szútrái négy részből állnak. Az egyik fejezetet Szádhana Pádá-nak nevezik. A szádhana szanszkrit szó, amely azt jelenti, hogy tökéletesítsd a tökéletlen elmét. Ahogyan egy vadlovat idomítasz, úgy idomítod a vad és nyers elmét is.

Az evolúció során az elme az emberi élet formájában jelent meg, de ez nem jelenti azt, hogy ez az elme tökéletes és csalhatatlan lenne. Bár a természet ajándéka, az elmének is megvannak a maga korlátai. Az elme az érzékszervi csatornáktól függ az információt és stimulációt illetően. Ezért a rádzsa jóga Jóga Szútrái azt állítja, hogy ezt a tökéletlen elmét tökéletesebbé és hatékonyabbá lehet tenni szádhana gyakorlásával.

“A rádzsa jóga Jóga Szútrái a napi gyakorlásra vonatkozóan” bővebben

Satyananda Yoga

Swami Niranjanananda Saraswati

1956-ban Swami Sivananda hívatta Swami Satyanandát, és ezt mondta neki: „Rishikesh túl kicsi számodra. Ki kell menned a világba, és a jóga üzenetét ajtótól ajtóig, parttól partig kell terjesztened.” Swami Satyananda ezt válaszolta: „Ezt az utasítást adod nekem, de nekem nincs tapasztalatom a jógában.” Swami Sivananda válasza ez volt: „Megtanítalak”, és tizenöt perc alatt saktipáttal beavatta őt a jóga hagyományába és kultúrájába. Csak az a vezeték fogja a legmagasabb elektromos feszültséget vezetni, anélkül, hogy kiégne vagy megolvadna, amelynek megvan erre a kapacitása.

“Satyananda Yoga” bővebben