Tulszi a gyógynövény

Swami Satyananda Saraswati

Az indiaiak nagy becsben tartják a tulszi növényt időtlen idők óta. A tulszi egy nagyon érzékeny növény. A zöld és a fekete tulszi a legkiemelkedőbb fajták. Az indiaiak a tulszit minden fájdalom és betegség megsemmisítőjének tartják, és a legfontosabbnak minden növény és gyógynövény közül.

“Tulszi a gyógynövény” bővebben

Isten akarata

Swami Niranjanananda Saraswati

Mangrove Mountain, Ausztrália,1994.5.20.

Mi Isten akarata és mi Isten? Isten egy erő, egy energia, amely se nem férfias és se nem nőies. Isten se nem férfi, se nem nő, se nem fehér, se nem fekete. “Ő” egy tiszta energia, és ez az energia olyan összetevőkkel rendelkezik, mint a teremtés, szervezés, rombolás és átalakítás. Ez a tényleges jelentése annak a szónak, hogy Isten. Az angol nyelvben a teremtőerő (Generation), a szervezőerő (Organisation), a fenntartás és megtartás, valamint a rombolás (Destruction) és átalakítás szavak kezdőbetűi összeolvasva kiadják Isten (GOD) nevét.

“Isten akarata” bővebben

Spiritualitás és vallás

Swami Niranjanananda Saraswati

Gondolatok a 2015-ös pancsagni szádhana (öt tűz szertartás) megkezdésekor. 2015. január 12., Ganga Darshan és Paduka Darshan

Különbség van vallás és spiritualitás között. A spirituális aspektus esetén az igazságot magadban kell keresned, az igazságot magadban kell felfedezned, és saját fényességedet kell, hogy felismerd. Ez a spirituális észlelés. A vallásos észlelésnél egyszerűen csak része vagy a történéseknek anélkül, hogy tudatában lennél önmagadnak, anélkül, hogy tudatában lennél annak, mit tehetnél azért, hogy jobbá válj, követsz egy hiedelmet, egy dogmát, egy rituálét. Ez a nagy különbség a vallásos attitűd és viselkedés, és a spirituális attitűd és viselkedés között.

“Spiritualitás és vallás” bővebben

A kozmikus vízió

Swami Satyananda Saraswari

A Bihar Yoga tradíció eredeti publikációinak gyűjteményéből: “Golden Collection 4”

Semmilyen mennyiségű elméleti fejtegetés a világról, Istenről és a vágyak által megingatott emberi elme természetéről nem tudja megértetni a végső igazság felismerését, azt, hogy semmi sem létezik ebben az univerzumban, ami valós, kizárólag a lélek az örökkévaló realitás. Egy emelkedett, misztikus személy valódi megtapasztalása szükséges ahhoz, hogy ezt a meggyőződést képes legyen valaki megértetni az emberiséggel. Amikor eluralkodik a kétség, amikor nem hiszünk egy olyan végső valóság létezésében, amely láthatatlan és láthatatlanul létezik, amikor az elme a vágyak viharos tengerén hánykolódik, amikor az intellektus megbénul és belebonyolódik a létezés szövevényes hálóiba, amikor a szívet kiszárítja a boldogság délibábja utáni vágyakozás, amikor röviden szólva az emberi személyiséget teljesen megbomlasztják mindezek, akkor a lélek megtapasztalását csakis egy nagyszerű gurun keresztül lehet elérni, aki hús és vér formájában jelenik meg, aki a Legfelsőbb kifejeződése és ragyogása.

“A kozmikus vízió” bővebben

Félelem és ragaszkodás

Swami Sivananda Saraswati

A félelem (bhája) és a ragaszkodás (rága) az elme módosulásai (vritti). Átmeneti örvények vagy hullámok. Az elme lényegisége semmi más, mint ragaszkodás és félelem. Ezek ketten ikrek, így szoros kapcsolatban állnak egymással. Ha elpusztítod a félelmet és a ragaszkodást, akkor az elme számára nem marad sem élet, sem létezés. Az Upanishadok kijelentik: „Szenvtelenség, hit, félelem, ragaszkodás, félénkség, szerénység, szégyen, stb. – ezek mind az elme.” A félelem a tudatlanság (ávidja) terméke. Az ember elvakultsága (maha) és a testtel való azonosulása következtében elfelejti lényegi, isteni természetét. Az ember volt kezdetben a mindent átható, halhatatlan, félelem nélküli Lélek vagy Brahman. Ő volt a „Santam (békés), Ajaram (romolhatatlan), Amritam (halhatatlan) Abhayam (félelemnélküli) Brahman”. Egoizmusa miatt azonban lázadó gyerekké vált. Leválasztotta magát Atyjáról. A vagyon felosztására lázított és megkezdte saját önálló életét a földi síkon. Házat bérelt a földi világban. Beköltözött a húsból álló, romlandó test-házba, és pici, félénk ember, egy pici kis dzsíva lett, mindenfajta félelemmel. És így elindította saját bukását a Mindenható Atyával való vitája és egy új, önző, rágával és dvésával (vonzódás és ellenszenv) teli élet megkezdése következtében.

“Félelem és ragaszkodás” bővebben

A Satyananda tradíció hozzájárulása a jógához

Swami Niranjananda Saraswati

Sri Swami Satyananda és a Satyananda tradíció nagyban hozzájárult a jógához és a szannjászához. A jóga gyakorlatok rendszerezéséhez szükséges volt létrehozni egy egymásra épülő előrehaladást a jóga ösvényén, és ez az, amit Swami Satyananda elvégzett. Swami Satyananda-é az érdem a technikák ötvözéséért és a pavanmuktászana sorozatok bemutatásáért, az első rész reuma elleni, a második az emésztőrendszeri betegségek elleni gyakorlatok, a harmadik pedig a sakti bandhák. A tantrikus njásza részeit szintén ő hozta be a jóga rendszerébe, jóga nidrá formájában. A mai jóga iskolák többsége a Mungerből elterjedt sorrendben tanítja a pránájáma gyakorlatokat. A mudra gyakorlatok mellett szóló érvek, és a bandhák fiziológiai (testi működés) és pszichológiai hatásai a jóga gyakorlatok egy másik, eltérő nézőpontjai, amelyek rendszerezésre kerültek, hogy megérthetők, gyakorolhatók és megtapasztalhatók legyenek.

“A Satyananda tradíció hozzájárulása a jógához” bővebben

Kulturális párhuzamok – ahol kelet és nyugat találkozik

Swami Satyadharma Saraswati

Bárki, aki részt vesz a Szat Csandi Mahájagján, amelyet tavaly novemberben tartottak Rikhiában (évente november-december időszakban – a szerk.), meglepődve látta volna, milyen sokan voltak az őszinte és elhivatott nyugati résztvevők. Tanítványok, szádhakák (spirituális gyakorlók), és a jóga barátai érkeztek a világ minden tájáról, hogy tiszteletteljes üdvözletüket átadják Paramahamszadzsínek és hódoljanak az Egyetemes Anya előtt a nyolcnapos időszak alatt. A megjelentek között nagy létszámú csoportok voltak Angliából és Íroroszágból, Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Görögországból, Jugoszláviából, Bulgáriából és Ausztráliából. Az Európából érkező darshanra igyekvők száma megegyezett vagy túl is tett az India összes részéből jött hívek számán.

“Kulturális párhuzamok – ahol kelet és nyugat találkozik” bővebben

Kulturális párhuzamok, ahol Nyugat és Kelet találkozik

Swami Satyadharma

Bárki, aki eljött volna a Sat Chandi Maha Yagja ünnepére, amelyet tavaly novemberben tartottunk Rikhiában, meglepődött volna, ha látta volna a nagyszámú őszinte és odaadó nyugati résztvevőt. Tanítványok, szádhakák és a jóga barátai a világ minden részéről jöttek, hogy felajánlják tiszteletüket Paramahamsaji Satyanandának, és hódolattal adózzanak az Univerzális Anyának a nyolc nap alatt. A résztvevők közül nagy számban jöttek el Angliából, Írországból, Franciaországból, Németországból, Ausztriából, Olaszországból, Görögországból, Jugoszláviából, Bulgáriából és Ausztráliából. Az európai résztvevők száma ugyanannyi volt vagy meg is haladta az India minden részéből érkező hívőkét. Az emberek sokszor  kíváncsiak, hogy létezik az, hogy a nyugati elme olyan befogadó képes a jógára és nem csak a jógára, de az egész indiai kultúrára.

“Kulturális párhuzamok, ahol Nyugat és Kelet találkozik” bővebben

A valódi természeted

Swami Sivananda Saraswati

Irányelvek a spirituális élethez

Tudod, hogy ki vagy? Elmondom neked. Hallgass meg. Te vagy a test, az érzékek és az elme ura. Te vagy az életed ura. Minden erő benned van. Ezt tudnod kell és meg kell jelenítened.

Azt a gondolkodásmódot tanultad meg, amely szerint elméd és érzékeid vágyakozásai a te vágyakozásaid. Szabadítsd fel magad ez alól a gondolkodásmód alól. Higgy az önvalóban. Hívd elő a belső erőt. Mindig emlékezz arra, hogy te nem ez a halandó test vagy. Te nem ez a mulandó, változó elme vagy. Te a mindent átható tudatosság vagy. Te vagy az örök látó. Te vagy az örök tanú. Ezért légy mindig szabad és boldog.

Hogyan is gyötörhetne az elme téged? Hogyan is uralkodhatna el rajtad a kétség? A kétség az elme egy tulajdonsága és az elme a te szolgád. Te vagy minden áldás, fény, erő és minden tudás. Isteni természetű vagy. Mind a test, mind az elme felett állsz, meghaladod ezeket. Te vagy a szatcsitánanda, az abszolút létezés, tudás és boldogság.

A Jagjá hagyománya

Swami Satyananda Saraswati

Dél-Amerika erdeiben kivételes látnivalóval találkoztam a Kolumbia előtti korszakból, és úgy találtam, hogy a Kolumbia előtti civilizáció gyakorolta a jagját. A világ minden részén végzett archeológiai ásatások, melyek a kőkorszakot, a bronzkorszakot és más korokat kutatják, bizonyítékkal szolgálnak arra vonatkozóan, hogy a régiek olyan szertartásokat végeztek, melyek során természetes gyógynövényeket és füveket ajánlottak fel a tűzben, miközben mantrákat kántáltak és rituális táncokat mutattak be. Sajnos ezek a tradíciók letűntek mindenütt a világon, kivéve Indiát, ahol a jagjá hagyománya megőrződött évezredeken át.

“A Jagjá hagyománya” bővebben