Vezető fények a törekvő útján

Sri Swami Sivananda

1. Isten túl van az elmén és az érzékeken, túl van az értelmi észlelésen és kifejezhetőségen. De az elme az Istenre való ráébredés eszköze, ezért Istent mindenhez társítani kell, ami pozitív, hogy az ember szárnyalhasson a magasba, a béklyókkal teli negatív életből a szabadság szellemi élete felé.
2. Isten a belső uralkodó, az emberi lelkiismeret távoli hangja. Isten belül és kívül is van. Befelé kell nézned, hogy megtaláld Istent; csendesítsd az elmét önfegyelemmel, koncentrációval és meditációval, és olvadj fel az isteni tudatosságban. A szívet meg kell tisztítani, az érzékeket felügyelet alá kell vonni.

“Vezető fények a törekvő útján” bővebben

Szatszang a szeretről, a bandhákról

Swami Niranjanananda Saraswati

Ganga Darshanban és az ausztrál ásramokban, 1989

Mi a feltétel nélküli szeretet?

Bármi is legyen a szeretet meghatározása, mi itt most a ’feltétel nélküli’ kifejezést vizsgáljuk, amit legjobban a Bhagavad Gíta határoz meg. A kondicionálást (a tanulás egyik formája, feltételes reflex képzése – szerk.) a születésünk óta megéljük, és ezekkel a tanult gondolkodás-, viselkedés-, cselekvés-, érzés-, megfigyelés-, analizálás- és kritizálás-mintával fogunk élni. Ez a személyiség egy állapota, az elvárás, a vágy, vagy a kívánság, hogy ilyenek vagy olyanok legyünk. Ki akarjuk vetíteni ezt, el akarjuk érni azt és ez a feltételekhez kötött, kondicionált állapot jelképezi az ’én-séget’, engem, az identitást. Ha nincs identitás, akkor nincs semmiféle kondicionáltság.

“Szatszang a szeretről, a bandhákról” bővebben

Jóindulat és részvét

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

A jóindulat angol megfelelője, a benevolance, a latin benevolentia, jó érzés kifejezésből származik. A bene jelentése jó, a volens-é kívánság.

Adomány, jótékonyság, jóindulat, nagylelkűség, alamizsna, bőkezűség, jóakarat, emberiesség, kedvesség, nagyvonalúság, adakozó kedv, emberbarátság, együttérzés, részvét, gyengédség – ezek a jóindulat szinonimái.

“Jóindulat és részvét” bővebben

Meghívás

Sw. Satsangi

Mióta világ a világ az egyetemes tudat két különböző módon fejezi ki magát; anyagi módon és spirituálisan. Noha látszólag távoli pólusok, ezek a kifejeződések mégis ugyanannak az egy tudatnak a megnyilvánulásai, amely ebben az eltérő teremtésben bontakozott ki. A Védák a Purusát dicsőítik, a kozmikus lényt, amely önmagát áldozta fel, hogy a világegyetemmé váljon. Ez a Purusa Szukta szelleme, a magasztos himnusz, felfedve az örökkévaló, végtelen lény átváltozását a véges, megismerhető, anyagi világba, elindítva a teremtés véget nem érő láncolatát. Te és én, a teljes növényi, ásványi és állati birodalom, a nap, a hold, a csillagok és bolygók, az óceánok, a hegyek, a sivatagok és az egek, a teremtés minden része a legkisebb amőbától a leghatalmasabb galaxisig azzal a nagyszerű és bámulatos erővel tündököl. Ennek az anyagi teremtésnek a forrása az a homogén tudat. Azonban, noha ez ennek a teremtésnek a katalizátora, mégis teljes marad, tökéletesen osztatlan, töretlen és egész.

“Meghívás” bővebben

Hogyan haladjunk a jógában?

Swami Satyananda Saraswati

Nem szükséges sokat jógáznunk, csak ugyanazokat a gyakorlatokat kell hosszú ideig végeznünk. Ez elég monotonnak tűnhet. Ugyanazt az Om Nama Sívájá-t kell gyakorolni éjjel nappal hetekig, hónapokig, évekig, egy életen át. Ezért néha nagy nehézséget okoz, hogy kitaláljam, miről beszéljek a jógával kapcsolatban. Elmélet legyen vagy gyakorlat?

“Hogyan haladjunk a jógában?” bővebben

A hit szerepe a jógikus életben

Swami Niranjanananda Saraswati

Szatszang kérdés: Mi a hit szerepe a jógikus élet gyakorlásában?

A jóga szövegekben a hitet úgy írják le mint, sraddha, bhakti és ísvara pranidána. Ez a három fogalom alkotja a hitet.

Sraddha azt jelenti „alázat és egyszerűség”. Légy szerény. Légy egyszerű. A bhakti azt jelenti, hogy felfogjuk azt a valamilyen magasabb erőt, amely e mögött, az emberi dimenzió mögött van. Az a magasabb erő ellenőriz mindent. Ez a Természet és a létezés mögötti mozgató erő. „Ísvara pranidána” azt jelenti, hogy átadod magad annak az energiának, ami belül van, amely halhatatlan; „ísvara” azt jelenti „halhatatlan”. Az ísvara fordítottja a „nasvara”, „nem-halhatatlan”. Tehát átadod magad annak a halhatatlan erőnek, amely nem hal meg.

“A hit szerepe a jógikus életben” bővebben

Sat Chandi Maha Yagja

Swami Satyananda

“A Sita Kalyanam egy távoli múltban történt szakrális esemény felidézése; azt a napot ünnepli, amikor Rama és Sita összeházasodtak. Ez eredetileg korszakokkal ezelőtt történt, de a mai napig megemlékezünk róla az indiai holdnaptár szerinti szent Margasirsa hónap 5. napján. Ez nagyjából november, december környéke a Gergely naptár szerint. A Sita Kalyanam az adás ideje, és az osztozásé az örömben, a boldogságban és jólétben a rászoruló és segítséget igénylő embertársainkkal….

“Sat Chandi Maha Yagja” bővebben

Egy paramahamsza kinyilatkoztatásai

Swami Satyananda

Miért van szenvedés a földön, ha Isten mindenkit szeret? A szenvedés álruhába öltöztetett áldás. Mindannyian félünk a szenvedéstől, és nem akarunk szenvedni. A szenvedés jelentése azonban a rossz karma felismerése és kiirtása. Örömmel kellene fogadni azt, miként az operációnak örülünk vakbélgyulladás esetén. Vannak emberek, akik nem szeretnek szenvedni, ezért is érzik többször ezt az érzést. Vannak, akik élvezik a szenvedést, mely által növekszik a türelem és az akarat. Fel tudjátok fogni mennyit kellett Krisztusnak vagy Mahatma Gandhinak szenvednie? Amikor épp szenvedsz, mindig arra kell gondolnod, hogy Isten megpróbál felébreszteni bódulatodból. “Egy paramahamsza kinyilatkoztatásai” bővebben

Siva kegyelme

Swami Sivananda Saraswati

Kétségbeesésében, hogy megszerzi-e valaha is szellemi gyakorlatainak hőn áhított gyümölcsét, Puran Csand felkereste guruját:
„Hat havi imádság Narájana faragott képmásához semmilyen eredményt nem hozott. Kérlek, legyél szíves, ajánlj egy erősebb mantrát és egy erősebb istenséget.”

A guru korábban beavatást adott Puran Csandnak a Narájana mantrába, és átnyújtott neki egy, az Úr Narájanát ábrázoló nagyon szép kis szobrot. Puran rendszeresen imádkozott, és szakadatlanul végezte dzsapáját (az Úr mantrájának ismétlése). Mindazonáltal semmi jel nem mutatkozott, hogy az Úr megáldaná őt.

“Siva kegyelme” bővebben

A szintézis jógája

Swami Sivananda tanításainak leglényegesebb pontjai, melyek hitvallásává, küldetésének szimbólumává és az emberiségnek szóló üzenetté váltak, néhány egyszerű szóban összefoglalhatók: „Szolgálj, szeress, adj, meditálj, ismerd fel (az Önvalót), légy jó, tégy jót, légy kedves, légy könyörületes. Kutasd, hogy ’Ki vagyok én’, és megismered az Önvalót.” E pontok alkotják az ember spirituális fejlődését adó teljes rendszer alapját, mely egyesíti magában a modern ember mindennapi életéhez szükséges összes jógát.

“A szintézis jógája” bővebben