Jóindulat és részvét

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

A jóindulat angol megfelelője, a benevolance, a latin benevolentia, jó érzés kifejezésből származik. A bene jelentése jó, a volens-é kívánság.

Adomány, jótékonyság, jóindulat, nagylelkűség, alamizsna, bőkezűség, jóakarat, emberiesség, kedvesség, nagyvonalúság, adakozó kedv, emberbarátság, együttérzés, részvét, gyengédség – ezek a jóindulat szinonimái.

A jóindulat az arra való hajlam, hogy jót tegyünk másokkal, keressük jólétüket és kényelmüket. A kedvesség és nagylelkűség cselekedete. Vágy arra, hogy enyhítsük mások szenvedését, vagy elősegítsük boldogságukat. Az emberiség szeretete, a szív kedvessége, vagy a jótékonyság kifejeződése.

A jóindulat ritka, ám mindent magába foglaló erény. A tökéletes jóindulat megszerzéséhez más sarkalatos erényekre is szükség van, mint pl. az akarat és a (helyes) ítélőképesség. Sok érzést mutatni mások és keveset magunk iránt, visszafogni az önző indítékokat és gyakorolni a szerető gyengédséget, ezek alkotják a tökéletes emberi természetet.

Senki sem teljesen független ezen a világon. Mindenki rá van szorulva mások segítségére. Az ember a társadalom részeként kölcsönösen ad és kap segítséget, és oda-vissza ható kötelezettségei vannak. Élelem, ruházat, egészség, a sérülés elleni védekezés, a kényelem és az élet örömeinek szeretete – mindezekkel tartozik segíteni az ember másoknak. A hódítóra félelemmel vegyes hódolattal tekintenek, a bölcs ember kivívja tiszteletünket; de egyedül a jóindulatú ember nyeri el szeretetünket.

Egy jóérzésű ember békét, örömöt és nyugalmat élvez. Megörvendezteti a szomszéd és az összes többi ember boldogsága és jóléte. A társadalmi jóérzés törvényei megkövetelik, hogy minden ember törekedjék mások megsegítésére.

Aki vagyonát, gondolatait és beszédét mások javára használja, tündöklő ember. Folyamatosan keresi azokat a lehetőségeket, hogy különböző módokon jó tegyen másoknak. Valóságos Isten az ilyen ember a földön.

Dolgozz önérdek nélkül és vizsgáld meg alaposan indítékaidat. Ezeknek teljesen tisztáknak kell lenniük, és ne várjunk jutalmat értük. Áraszd valamennyi energiádat az emberiség szolgálatába és merülj bele az önzetlen szolgálatba.

Légy jóindulatú másokkal szemben és az emberiség barátja. Használd értelmedet, mely a legértékesebb tulajdon, amit csak szerezhet az ember; mindent e világon ésszel csinálj. Ne várj rendkívül körülményekre a jó cselekedetekhez, hanem használd ki az átlagos helyzeteket.

Részvét

A részvét együttérzés. Megnyitja az utat a szabadság felé, és kitárja a szívet. Meglágyítja a világi emberek kemény szívét, és olyan puhává teszi, mint a vaj. Egy szent, egy bölcs, vagy jógi szíve részvéttel teli. A részvét a béke eléréséhez, a csitta praszádhoz vezet.

A részvét a segítés vagy megkímélés vágyával párosuló szomorúság, melyet egy másik ember szenvedése vagy bánata okoz. Együttérzés, mely mások szenvedésének és fájdalmának enyhítésére sarkall. A részvét nedvessége a könny. Az együttérzés következtében az ember másvalaki szenvedését sajátjának érzi, és ezt enyhítve, saját magán könnyít. Sajnálat, szánalom, együttérzés, könyörület, kedvesség, gyengédség és irgalom, ezek mind a részvét szinonimái.

A legtöbb ember önző és közönyös, és nincs bennük együttérzés. Akár több ezer rúpiát érő autót adnak ajándékba a lányuknak, de egyetlen rúpiát sem juttatnak a szegény emberek szenvedésének enyhítésére. Szemük és fülük csukva, és nem hallják meg a gyötrődő emberek kiáltását. Nem látják meg a szomszédaik szeméből patakzó könnyeket, hanem becsukják előttük az ajtót.

A családod

Az egész világ a családod, és mindnyájan Isten gyermekei. Érezd ezt, és nyisd meg szívedet a részvétnek. Oszd meg másokkal, amid van. Töröld le a szenvedők arcáról a könnyeket. A szolgálat megtöri az egót, és megnyitja a szívet, ezért kötelezd el magad szívvel-lélekkel az emberiség szolgálatának. Isten megáld téged.

Mi lehet annál nagyobb vállalkozás számodra, mint megtisztítani egész életedet minden gyűlölködéstől, tisztátalanságtól és szenvedélytől, és megtölteni azt szeretettel, részvéttel, békével és tisztasággal?

Ismerd és értsd meg mások szenvedését, és légy mindig kész segíteni. Az együttérzés erősség, és egyszerre ad erőt és örömöt neked és másoknak. Előkészíti az elmét az Isteni Fény alászállására.

Az együttérzés a szeretet és a mások iránti pozitív érzés kifejeződése. A másokkal való egység érzete azok küzdelmében és szenvedésében. Meglátni Istent minden lényben és teremtményben, ez a gyengéd és kedves szív kifejlesztésének legjobb és legbiztosabb útja.

Forrás: Yoga Magazin, 2012.április