Sri Swami Satyananda mahá szamádhija alkalmából 2009. december 22.

Swami Niranjanananda Saraswati

Namo Narayan,

Ma fejezzük be gurunk, Sri Swami Satyananda mahá szamádhija után tartott tizenhat napos Shodashi Anusthanát.

Sri Swamiji 1989-ben jött Rikhiába, és húsz évvel később, 2009-ben hagyta el testét. Sri Swamiji saját maga mondta: “Az életem húsz éves ciklusokból áll.” Születésétől húsz éves koráig otthon élt. Huszonegy éves korától negyven éves koráig guruját, Sri Swami Sivanandát szolgálta a rishikeshi Sivananda Ásramban. Negyvenegy éves és hatvan éves kora között a gurujától kapott útmutatásnak megfelelően Mungerben létrehozta a jóga emlékművét és ezt gurujának ajánlotta. A következő húsz éves ciklusa 1989-ben kezdődött, amikor Rikhiába jött. Itt az életét Swami Sivananda tanítása szerint élte és tanítása népszerűsítésének szentelte. Ezáltal Rikhiapeeth a második olyan emlékmű, amelyet ő hozott létre és a gurujának ajánlott fel. Az általa létrehozott két örökkévaló emlékmű, Munger és Rikhia – melyek közül az egyiket a guru felhatalmazásának, a másikat a guru tanításának szentelt – tisztelettel adóznak a nagy látnok, Sri Swami Satyananda előtt, aki szadgurunk, Sri Swami Sivananda tanítványainak ékköve volt.

  “Sri Swami Satyananda mahá szamádhija alkalmából 2009. december 22.” bővebben

Swami Satyasangananda Saraswati

Sri Swami Satyananda mahá szamádhija kapcsán, 2009. december 22.

Namo Narayan,

Azért gyűltünk itt össze a Shódashi, avagy a tizenhat napos púdzsa tetőpontján, hogy tisztelegjünk a nagy jógi, Sri Swami Satyananda előtt, aki mahá szamádhiba távozott december 5-én éjfélkor. Ne gyászoljunk, inkább ismerjük el a tényt, hogy bár Swamiji elhagyta testét, még mindig él és közöttünk van, inspirál és felemel bennünket, hogy megtapasztalhassuk a spirituális áldást és elragadtatást, ekképpen alakítva át spirituális tapasztalattá még e földi síkról való távozását is.

“Swami Satyasangananda Saraswati” bővebben

Guru-tanítvány kapcsolat

Swami Satyananda Saraswati

Milyen kapcsolat van guru és tanítványa között és milyen feladataik vannak egymással?

A guru és a tanítvány kapcsolata mélyebb minden emberi viszonynál, mint a férfi-nő-, a barátok-, vagy az apa-fia közötti kapcsolat. A feleség képes a férje nélkül élni, és a férj a felesége nélkül, de a guru és a tanítvány tiszta szeretettel van egymás iránt, kapcsolatukban a kettősség tudatát felülírja az egység.

“Guru-tanítvány kapcsolat” bővebben

Az igazi guru

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Íme az igazi guru jellemzői. Ha ezeket a tulajdonságokat megleled valakiben, fogadd el őt azonnal gurudnak.

Az igazi guru tökéletesen ismeri az Önvalót és a Védákat. Látásmódja higgadt, elméje kiegyensúlyozott. Mentes a vonzódástól, a taszítástól, az egoizmustól, a dühtől, az érzéki vágytól, a kapzsiságtól, a ragaszkodástól és a büszkeségtől. Ő a könyörületesség óceánja, és a szeretet megtestesülése. Tökéletesen félelemmentes. Nem vár el senkitől semmit. Jelleme példamutató.

A guru Brahman. A guru Ishwara. A guru Isten. Az ő szava Isten szava. Kedves mosolya fényt, üdvösséget, örömet, tudást és békességet sugároz. Keresi az igazi törekvőket. Társaságában élni szellemi tanulást jelent. Már a puszta jelenléte is felemelő, inspiráló és lelkesítő. Maga a társasága eszköz a megvilágosodáshoz. Egy igazi guru áldás a szenvedő emberiségnek.

Üdvözlés a guru lótusz lábainak. Én teljes mértékben hiszek az igazi guruban. Legmélyebb tiszteletem a gurumé. Szívem arra vágyik, hogy az ő lótusz lábait szolgálja mindörökre. Hiszek abban, hogy nincs semmi, ami az elme szennyeződéseinek eltávolításával erősebben tisztítana, mint guru szolgálata. Tökéletesen hiszek abban, hogy a guru állandó társasága az egyetlen biztonságos csónak, ami átvisz minket a halhatatlanság túlpartjára.

Az igazi tanítvány

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Az igazi tanítvány az, aki pontosan betű szerint és annak szellemiségében követi guruja utasításait, és terjeszti tanításait az úton járó, kevésbé fejlett lelkek számára egészen élete végéig.  Az igazi tanítvány csak a guru isteni természetével foglalkozik. Nem érdekli a guru, mint ember cselekedetei. Számára a guru a guru, még akkor is, ha szokatlan módon cselekszik. Mindig emlékezzünk arra, hogy egy szent természete kifürkészhetetlen. Ne ítéljük őt meg. Ne mérjük isteni természetét tudatlanságunk alkalmatlan mércéjével. Ne kritizáljuk gurunk tetteit, melyek egyetemes látásmódon alapulnak.

“Az igazi tanítvány” bővebben

A méregtelenítés soha nem túl korai

Swami Satyasangananda Saraswati

Olyan ember vagy, aki késő estig dolgozik, ébredéskor alkalmanként fáradtnak és kábultnak érzi magát, azt kívánva, csak aludhatna még többet? Vagy olyan, akinek nincsenek bevett időpontjai vagy szokásai az étkezésre, testmozgásra és egyszerűen nincs ideje a lazításra sem a munkahelyén sem otthon? Ha ilyen vagy, olvass tovább, mivel van esély rá, hogy ezzel az életmóddal hamarosan orvosnál találod magad (ha még eddig nem) olyan állapotban, ami megrémít és kizökkent. Az effajta életvitel okozta stressz és igénybevétel végül a degeneratív betegségek teljes tárházából bármelyikhez vezet, úgymint krónikus fáradtság szindróma, magas vérnyomás betegség, ízületi gyulladás, cukorbetegség, immunrendszeri problémák, allergia, agyvérzés, bénulás, érelmeszesedés, valamint olyan szívbetegségek, amik létezéséről addig még nem is hallottál.

“A méregtelenítés soha nem túl korai” bővebben

Negatív elmeállapotok és a jóga

Swami Niranjanananda Saraswatival

Szatszang, Ganga Darshan (1986-89)

Ahhoz, hogy megszabaduljunk az olyan múltbéli benyomásoktól, amelyek negatívan hatnak a viselkedésünkre, elégséges, ha megfigyeljük azokat meditáció során, vagy szükség van arra, hogy újraéljük a fájdalmat és érzéseket, amelyekkel együtt jártak?

“Negatív elmeállapotok és a jóga” bővebben

Öntisztítás

Swami Satyananda Saraswati

Beszéd az Ezüst Jubileumi Világ Jóga Kongresszuson, Bogotában, Kolumbiában

A pratjáhára tudatos befelé fordulás, az elmének és az érzékeknek a visszavonása. Patanjali, a jógikus filozófia szerzője, a pratjáhárát ‘visszavonulásnak’ vagy ‘visszatérésnek’ nevezi. Az emberi élet e fontos részét mindenkinek értenie kell. Éjszaka, alvás közben a tudatosság visszavonásra, elválasztásra kerül a külső tárgyaktól, és nem vagyunk tudatában szüleinknek, barátainknak, a környezetnek, a fájdalomnak és örömnek, a nyereségnek és veszteségnek, még magunknak sem. A tudatosság visszavonása, amelyet a természet oly jóindulattal biztosított számunkra, megment minket a mentális krízistől. Ez a természet legnagyobb ajándéka az emberiségnek; e nélkül az emberi faj megbolondulna. “Öntisztítás” bővebben

A tisztulás kilenc napja

Swami Sivananda Saraswati

A nyár vége és a tél kezdete, valamint a tél vége és a nyár kezdete az év két nagyon fontos találkozási pontja az időjárási viszonyok és Nap hatását illetően. Testünk és tudatunk változáson megy keresztül a külső természet változásainak következtében. Ezt a két alkalmat Indiában alkalmas időnek tekintik szádhana elkezdésére és az isteni imádására; ezt jelzi a Chaitra Navaratri áprilisban és az Ashwin Navaratri (októberben). “A tisztulás kilenc napja” bővebben

Szvádhjája meditáció

Achintyamavyaktamanantaroopam sivam prasaantamamrutam brahmayonim;
Tathaadimadyaanta viheenamekam vibhum chidananda marropamadbhutham.

Az Elképzelhetetlen, a Meg Nem Nyilvánuló, a végtelen forma közül az Egy, az Örökké Kedvező, a Békés, a Halhatatlan, magának a Teremtőnek az Eredete, a kezdet, folytatás és vég nélküli Egy, az Egyetlen, a Mindent Átható; a Tudás Üdvössége, a Formátlan, a Gyönyörű.

Kaivalya Upanishad

“Szvádhjája meditáció” bővebben