Swami Suryaprakash Saraswati

Sri Swami Satyananda Mahaszamádhija alkalmából 2009. december 22-én és a Shraddhanjali Saptah alkalmából 2009. december 30-án

 Hari Óm

Param Gurudevünk, Swami Satyananda december 5-én az adzséja muhurta (éjfél) idején a mahá szamádhi állapotába lépett Rikhiapeethben. December 6-án este bhu szamádhiban (szent temetési szertartás) részesült. Ezután a rikhiapeethi tapobhoomijában (hely, ahol imádkozott) a szannjásza tradíciónak megfelelően tizenhat napos Shodashi Anushthanát végeztünk. Végül december 24. és 30. között Shraddhanjali Saptaht szerveztünk a Ganga Darshanban Sri Swamijinek ajánlva tiszteletünket.

“Swami Suryaprakash Saraswati” bővebben

Sri Swami Satyananda mahá szamádhija alkalmából 2009. december 22.

Swami Niranjanananda Saraswati

Namo Narayan,

Ma fejezzük be gurunk, Sri Swami Satyananda mahá szamádhija után tartott tizenhat napos Shodashi Anusthanát.

Sri Swamiji 1989-ben jött Rikhiába, és húsz évvel később, 2009-ben hagyta el testét. Sri Swamiji saját maga mondta: “Az életem húsz éves ciklusokból áll.” Születésétől húsz éves koráig otthon élt. Huszonegy éves korától negyven éves koráig guruját, Sri Swami Sivanandát szolgálta a rishikeshi Sivananda Ásramban. Negyvenegy éves és hatvan éves kora között a gurujától kapott útmutatásnak megfelelően Mungerben létrehozta a jóga emlékművét és ezt gurujának ajánlotta. A következő húsz éves ciklusa 1989-ben kezdődött, amikor Rikhiába jött. Itt az életét Swami Sivananda tanítása szerint élte és tanítása népszerűsítésének szentelte. Ezáltal Rikhiapeeth a második olyan emlékmű, amelyet ő hozott létre és a gurujának ajánlott fel. Az általa létrehozott két örökkévaló emlékmű, Munger és Rikhia – melyek közül az egyiket a guru felhatalmazásának, a másikat a guru tanításának szentelt – tisztelettel adóznak a nagy látnok, Sri Swami Satyananda előtt, aki szadgurunk, Sri Swami Sivananda tanítványainak ékköve volt.

  “Sri Swami Satyananda mahá szamádhija alkalmából 2009. december 22.” bővebben

Swami Satyasangananda Saraswati

Sri Swami Satyananda mahá szamádhija kapcsán, 2009. december 22.

Namo Narayan,

Azért gyűltünk itt össze a Shódashi, avagy a tizenhat napos púdzsa tetőpontján, hogy tisztelegjünk a nagy jógi, Sri Swami Satyananda előtt, aki mahá szamádhiba távozott december 5-én éjfélkor. Ne gyászoljunk, inkább ismerjük el a tényt, hogy bár Swamiji elhagyta testét, még mindig él és közöttünk van, inspirál és felemel bennünket, hogy megtapasztalhassuk a spirituális áldást és elragadtatást, ekképpen alakítva át spirituális tapasztalattá még e földi síkról való távozását is.

“Swami Satyasangananda Saraswati” bővebben

Guru-tanítvány kapcsolat

Swami Satyananda Saraswati

Milyen kapcsolat van guru és tanítványa között és milyen feladataik vannak egymással?

A guru és a tanítvány kapcsolata mélyebb minden emberi viszonynál, mint a férfi-nő-, a barátok-, vagy az apa-fia közötti kapcsolat. A feleség képes a férje nélkül élni, és a férj a felesége nélkül, de a guru és a tanítvány tiszta szeretettel van egymás iránt, kapcsolatukban a kettősség tudatát felülírja az egység.

“Guru-tanítvány kapcsolat” bővebben

Az igazi guru

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Íme az igazi guru jellemzői. Ha ezeket a tulajdonságokat megleled valakiben, fogadd el őt azonnal gurudnak.

Az igazi guru tökéletesen ismeri az Önvalót és a Védákat. Látásmódja higgadt, elméje kiegyensúlyozott. Mentes a vonzódástól, a taszítástól, az egoizmustól, a dühtől, az érzéki vágytól, a kapzsiságtól, a ragaszkodástól és a büszkeségtől. Ő a könyörületesség óceánja, és a szeretet megtestesülése. Tökéletesen félelemmentes. Nem vár el senkitől semmit. Jelleme példamutató.

A guru Brahman. A guru Ishwara. A guru Isten. Az ő szava Isten szava. Kedves mosolya fényt, üdvösséget, örömet, tudást és békességet sugároz. Keresi az igazi törekvőket. Társaságában élni szellemi tanulást jelent. Már a puszta jelenléte is felemelő, inspiráló és lelkesítő. Maga a társasága eszköz a megvilágosodáshoz. Egy igazi guru áldás a szenvedő emberiségnek.

Üdvözlés a guru lótusz lábainak. Én teljes mértékben hiszek az igazi guruban. Legmélyebb tiszteletem a gurumé. Szívem arra vágyik, hogy az ő lótusz lábait szolgálja mindörökre. Hiszek abban, hogy nincs semmi, ami az elme szennyeződéseinek eltávolításával erősebben tisztítana, mint guru szolgálata. Tökéletesen hiszek abban, hogy a guru állandó társasága az egyetlen biztonságos csónak, ami átvisz minket a halhatatlanság túlpartjára.

Az igazi tanítvány

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Az igazi tanítvány az, aki pontosan betű szerint és annak szellemiségében követi guruja utasításait, és terjeszti tanításait az úton járó, kevésbé fejlett lelkek számára egészen élete végéig.  Az igazi tanítvány csak a guru isteni természetével foglalkozik. Nem érdekli a guru, mint ember cselekedetei. Számára a guru a guru, még akkor is, ha szokatlan módon cselekszik. Mindig emlékezzünk arra, hogy egy szent természete kifürkészhetetlen. Ne ítéljük őt meg. Ne mérjük isteni természetét tudatlanságunk alkalmatlan mércéjével. Ne kritizáljuk gurunk tetteit, melyek egyetemes látásmódon alapulnak.

“Az igazi tanítvány” bővebben

A belső guru

Swami Niranjanananda Saraswati

Ganga Darshan 1994.

A belső guru a guru erejének felébredése a tanítvány életében, testében és személyiségében. A guru energiájának kivirágzása, ami belül manifesztálódik. A „guru” szó jelentése: a sötétség eloszlatója. Lehet egy személy, de lehet egy koncepció vagy gondolat, lehet bármi. A belső guru olyan valami, ami segít túljutnod a természeted korlátok közé szorított jellemvonásain, és hogy szélesebb látóköröd alakuljon ki önmagadat és a világegyetemet illetően.

“A belső guru” bővebben

Guru csak egy van

Swami Satyananda Saraswati

Sok tanítvány érdeklődik különféle szentek, tanítók és szerzők munkája iránt. A jóga vonatkozásában azonban a lényeg a spirituális tudatosság, az, hogy hogyan szabadítsuk fel az energiát. Gyakran inspirálnak bennünket nagy tanítók, és ebben semmi ártalmas nincs, de a hagyomány szerint csak egy guru van. Fejleszthetsz maximális spirituális energiát más forrásokból is, de ne hagyd magad félrevezetni olyan tanítóktól, akik esetleg meggyőzik az elméd alacsonyabb szintjét. Amikor egy tanító engedi, hogy olyan módon élj, ahogy akarsz, természetesen szeretni fogod őt. Hallgatni fogsz mindenre, amit mond, nem azért, mert igaz, hanem mert kényelmes számodra.

“Guru csak egy van” bővebben

A spirituális élet kezdete

Swami Satyananda Saraswati

A spirituális élet magától elkezdődik, mikor megtapasztalod az átma bhávát. A védánta beszél az átma bháváról, vagyis önmagunk megtapasztalásáról mindenben. Ez azt jelenti, hogy ugyanazzal az attitűddel viszonyulsz mások érdekeihez, mint a sajátodhoz.

“A spirituális élet kezdete” bővebben