Az igazi guru

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Íme az igazi guru jellemzői. Ha ezeket a tulajdonságokat megleled valakiben, fogadd el őt azonnal gurudnak.

Az igazi guru tökéletesen ismeri az Önvalót és a Védákat. Látásmódja higgadt, elméje kiegyensúlyozott. Mentes a vonzódástól, a taszítástól, az egoizmustól, a dühtől, az érzéki vágytól, a kapzsiságtól, a ragaszkodástól és a büszkeségtől. Ő a könyörületesség óceánja, és a szeretet megtestesülése. Tökéletesen félelemmentes. Nem vár el senkitől semmit. Jelleme példamutató.

A guru Brahman. A guru Ishwara. A guru Isten. Az ő szava Isten szava. Kedves mosolya fényt, üdvösséget, örömet, tudást és békességet sugároz. Keresi az igazi törekvőket. Társaságában élni szellemi tanulást jelent. Már a puszta jelenléte is felemelő, inspiráló és lelkesítő. Maga a társasága eszköz a megvilágosodáshoz. Egy igazi guru áldás a szenvedő emberiségnek.

Üdvözlés a guru lótusz lábainak. Én teljes mértékben hiszek az igazi guruban. Legmélyebb tiszteletem a gurumé. Szívem arra vágyik, hogy az ő lótusz lábait szolgálja mindörökre. Hiszek abban, hogy nincs semmi, ami az elme szennyeződéseinek eltávolításával erősebben tisztítana, mint guru szolgálata. Tökéletesen hiszek abban, hogy a guru állandó társasága az egyetlen biztonságos csónak, ami átvisz minket a halhatatlanság túlpartjára.

Az igazi tanítvány

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Az igazi tanítvány az, aki pontosan betű szerint és annak szellemiségében követi guruja utasításait, és terjeszti tanításait az úton járó, kevésbé fejlett lelkek számára egészen élete végéig.  Az igazi tanítvány csak a guru isteni természetével foglalkozik. Nem érdekli a guru, mint ember cselekedetei. Számára a guru a guru, még akkor is, ha szokatlan módon cselekszik. Mindig emlékezzünk arra, hogy egy szent természete kifürkészhetetlen. Ne ítéljük őt meg. Ne mérjük isteni természetét tudatlanságunk alkalmatlan mércéjével. Ne kritizáljuk gurunk tetteit, melyek egyetemes látásmódon alapulnak.

“Az igazi tanítvány” bővebben

A belső guru

Swami Niranjanananda Saraswati

Ganga Darshan 1994.

A belső guru a guru erejének felébredése a tanítvány életében, testében és személyiségében. A guru energiájának kivirágzása, ami belül manifesztálódik. A „guru” szó jelentése: a sötétség eloszlatója. Lehet egy személy, de lehet egy koncepció vagy gondolat, lehet bármi. A belső guru olyan valami, ami segít túljutnod a természeted korlátok közé szorított jellemvonásain, és hogy szélesebb látóköröd alakuljon ki önmagadat és a világegyetemet illetően.

“A belső guru” bővebben

Guru csak egy van

Swami Satyananda Saraswati

Sok tanítvány érdeklődik különféle szentek, tanítók és szerzők munkája iránt. A jóga vonatkozásában azonban a lényeg a spirituális tudatosság, az, hogy hogyan szabadítsuk fel az energiát. Gyakran inspirálnak bennünket nagy tanítók, és ebben semmi ártalmas nincs, de a hagyomány szerint csak egy guru van. Fejleszthetsz maximális spirituális energiát más forrásokból is, de ne hagyd magad félrevezetni olyan tanítóktól, akik esetleg meggyőzik az elméd alacsonyabb szintjét. Amikor egy tanító engedi, hogy olyan módon élj, ahogy akarsz, természetesen szeretni fogod őt. Hallgatni fogsz mindenre, amit mond, nem azért, mert igaz, hanem mert kényelmes számodra.

“Guru csak egy van” bővebben

Hogyan váljunk tanítvánnyá?

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

„Az ily Tudást csak azoktól nyerheted el, ha törekszel,
kik az igaz valóságot valójukban megismerték;
szolgálni kész áldozattal, szerényen és kérdésekkel
fordulva a bölcs Mesterhez, részesülhetsz e Tudásban.”
Bhagavad Gíta (4:34)

“Hogyan váljunk tanítvánnyá?” bővebben

Inspiráció minden korosztálynak

Swami Niranjanananda Saraswati

Minden tanítványnak egyedi érzései vannak, amelyek egyéni módon irányulnak saját guruja felé. Bennem is van egy érzelem a gurum irányába. Kisgyermek koromtól fogva az ölében nőttem fel, de soha nem kívántam őt azonosítani egy apa, egy anya, egy rokon vagy akár egy guru alakjával. Csak úgy láttam és tapasztaltam meg őt, mint egy inspiráló személyt, aki arra bátorított bennünket, hogy fejlődjünk az életünkben, minden nehézség és probléma ellenére. A jövőben is így szeretném őt látni és megtapasztalni. Benne látjuk a Parasuramu tüzes ragyogásának, Ráma egységes személyiségének, Yoga Vasishtha nyugodt bölcsességének és a Bhagavad Gita erőteljes karma jógájának elegyét.

“Inspiráció minden korosztálynak” bővebben