A mongúz bölcsessége

Swami Sivananda Saraswati

Vivekamati egy erényes fiatal volt guruja ásramjában. Miután befejezte diákéveit, indulni készült. Odament mesteréhez, és így szólt: „Mester, míg itt éltem veled e szent hajlékban, mindig biztonságban voltam a világ kísértéseitől. Most pedig szembe kell néznem a világi élettel. Kérlek, mondd meg, miként tudom megvédeni magam a májá támadásától.”

“A mongúz bölcsessége” bővebben

A guru és az ásram élet szerepe

Swami Niranjanananda Saraswati

Szatszang a Ganga Darshanban

Mi a guru és az ásram élet szerepe?

Ahhoz, hogy az ember jógivá váljon, el kell érni egy önzetlen állapotot, és abba kell hagyni bhóginak, avagy önző embernek lenni. Ez az ásram tanítása. Bármely ásram célja és fókusza, a védikus időktől máig, és a jövőben is – ha e szellemiséghez hű –, hogy biztosítsa azt a képzést, amely az önzőtől az önzetlen megnyilvánulások felé mozdít el. Személyes kifejeződésünkben és viselkedésünkben a képességeinknek sokkal inkább a negatív, mint a pozitív oldalát használjuk. A negatív oldal képviseli az önmagunkkal való mély azonosulást, ahol az „én” válik az univerzum középpontjává. A pozitív oldal képviseli az önzetlen, nem önző megértését önmagunknak. Ez az alapvető különbség egy jógi és egy bhógi között, és ez az ásram élet fő tanítása.

“A guru és az ásram élet szerepe” bővebben

Tanítványság

Swami Niranjanananda

Guruvá válni könnyű, de tanítvánnyá válni nehéz. A guruságot könnyű elérni, de tanítványként élni szinte lehetetlen. Tanítványként élve mindig küzdeni kell az elmével, a tudat ambícióival és az egóval. Az igazi tanítványság olyan személyt kíván, aki teljesen nyitott, üres, szabad – és ez nem lehetséges. Akkor hát a tanítvány másik definíciója, ha az első elérhetetlen: a személy, aki kész tanulni, és nem azt mondja, hogy „én tudom, én tudom”. Aki kész meghallgatni, és nem azt mondja: „Tudom, mit fogsz mondani, nem is kell mondanod.” Aki kész állandóan tanulni, akár ugyanazt a dolgot hússzor is, és ugyanazzal a lelkesedéssel, mint először. Ez a tanítvány egyik tulajdonsága, és valószínűleg a legfontosabb és a legerősebb.

“Tanítványság” bővebben

A belső guru

Swami Niranjanananda

A belső guru, a guru erejének felébredése a tanítvány életében, testében és személyiségében. A guru energiájának kivirágzása, ami belül manifesztálódik. A „guru” szó jelentése: a sötétség eloszlatója. Lehet egy személy, de lehet egy koncepció vagy gondolat, lehet bármi. A belső guru olyan valami, ami segít túljutnod a természeted korlátok közé szorított jellemvonásain, és hogy szélesebb látóköröd alakuljon ki önmagadat és a világegyetemet illetően. Sokak számára a guru egy könyv, másoknak pedig a hit és az odaadás élő jelenléte vagy ideája.

“A belső guru” bővebben

Guru és küldetés

Swami Hrishikeshananda Saraswati

Az élet a halál felé halad, azonban hétköznapi életünkben ennek nem igazán vagyunk tudatában. Csak amikor e tény az elmében teret nyer, akkor bukkan fel sok transzcendentális kérdés, az állandó fejlődési folyamatnak köszönhetően. Valószínűleg ekkor keresünk egy Gurut, aki segíthet transzcendens utunkon. Miután megtaláltuk őt és beavatást nyertünk, útmutatását kérjük. Ekkor kezd kiépülni a ”Guru-tanítvány” kapcsolat és ellenállhatatlan vágyat érzünk, hogy szolgáljuk őt fizikai formájában, vagy azt reméljük, hogy ásramjában vele lehetünk, vagy az a célunk, hogy legjobb képességeink szerint szolgáljuk őt.

Különböző okok miatt ez nem mindig lehetséges mindannyiunk számára. Ezért a másik alternatíva, ami egyaránt fontos, az az, hogy dolgozunk a Guru küldetéséért. Ez épp olyan jó, mint őt szolgálni. Néhány embertől eltekintve nekünk, a többieknek, akik mi magunk nem tudunk a Guru ásramjában élni, jobb, ha dolgozunk az ő küldetéséért, azért hogy elérjük az élet legmagasabb betetőzését – a megszabadulást vagy móksát.

“Guru és küldetés” bővebben

Az Inspiráló

Swami Niranjanananda Saraswati

Amikor először jöttem az ásramba, akkoriban tanulmányoztam a Bhagavad Gítát, és gyakran találkoztam azzal a résszel amelyikben Ardzsúna kérdi Krisnát: „ Mondd meg nekem hogyan él, gondolkodik, cselekszik, beszél, ül, sétál, eszik egy felébredett bölcs ember?” Olvasván e strófát elmémben egy jógi képe jelent meg, egy sziddháé, aki felébresztette a kundalinít, aki néha úgy néz ki, mint Krisztus, néha, mint Buddha, néha, mint egy szádhu a Himalája távoli barlangjaiban. E képekkel együtt feljött egy másik kérdés: kik ezek az emberek? Ilyen kérdések foglalkoztatták az elmémet folyamatosan, sok évig. De most, ha Paramahamszadzsíre (Swami Satyananda) tekintek, látom, hogy a Bhagavad Gíta állítása őbenne valósul meg. Hogyan él a szilárd bölcsesség embere? Hogy van az, hogy egy sziddha úgy él, mint egy hétköznapi ember?

“Az Inspiráló” bővebben

Egy Pramahamsza mondásai – Guru Purnima

Swami Satyananda Saraswati

A Light on the Guru and Disciple Relationship c. könyvből (1984), Bihar School of Yoga, Munger, India

Csakúgy, ahogy a világ minden táján az emberek megtartják a Mindenszentek ünnepét vagy a halottak napját, Indiában a Guru Purnima idején „minden guru napját” ünnepeljük. Purnima a telihold, amely a felismerés legmagasabb pontját képviseli, amikor a fény bevilágítja teljes és tökéletes sötétséget. A guru az, aki mint a telihold, ragyog az éjszakában. Ezért aztán minden évben a júliusi teliholdkor összegyűlünk, hogy megünnepeljük a Guru Purnimát, és ismét felajánljuk mindenünket a gurunak.

“Egy Pramahamsza mondásai – Guru Purnima” bővebben

Inspiráció mindenkorra

Swami Niranjanananda Saraswati

Minden tanítványnak egyedülálló, egyéni érzései vannak a guruja felé. Nekem is van egy érzésem a gurum felé. Kora gyermekkorom óta, az ölében nőttem fel, de soha nem akartam őt apa, anya, rokon sőt még guru alakjában sem látni vagy azonosítani. Csupán inspirálóként láttam és tapasztaltam őt, aki bátorított minket, hogy haladjunk előre az életünkben minden nehézség és probléma ellenére. A jövőben is szeretném továbbra is ilyen formában látni és tapasztalni őt. Benne láthatjuk a Paraszuramu izzó éleselméjűségét és Ráma integrált személyiségét, Jóga Vaszistha egykedvű bölcsességét és a Bhagavad Gíta dinamikus karma jógájának az elegyét.

“Inspiráció mindenkorra” bővebben

A guru, mint magasabb rendű lélek

Swami Purnatatvananda Saraswati

Sokan hallottak már a guru kegyelméről és sokan megtapasztalták már a guru erejét, de kevesen ismerik a gurut, mint magasabb rendű lelket.

Mik is a guru jellemzői? Bizonyára egyszerűbb volna elmondani, hogy mi nem jellemző rá. A guru nem csupán olyasvalaki, aki jógát vagy tantrát tanít, nem csupán olyasvalaki, akinek közvetlen kapcsolata van a szellemvilággal, aki transzba esik, vagy legyőzi a teret. Nem olyasvalaki, aki hatalmat adhat, tűzön jár vagy savat iszik. Nem olyasvalaki, akinek telepatikus képességei vannak vagy bármiféle segédeszköz nélkül látja a múltat, a jövőt vagy távoli dolgokat, sem nem olyasvalaki, aki ismeri az Upanishad-okat. Mégis, képes minderre.

“A guru, mint magasabb rendű lélek” bővebben

Swami Satyananda Saraswati

Sannyasi Vigjanamurti (Danny Hawley, USA)

Swami Satyananda a mai kor jóga és tantra szaktekintélye és tanítója, a Nemzetközi Jóga Egyesület (International Yoga Fellowship), a Bihar School of Yoga (Bihar School of Yoga), a Sivananda Math (jótékonysági intézmény), a Jóga Kutatási Alapítvány (Yoga Research Foundation) és Paramahamsa Alakh Bara alapítója. Több mint 80 könyv szerzője a jóga, a tantra és spiritualitás témakörében, Swami Sivananda tanítványa, aki a jóga világszerte való terjesztésének küldetését vállalta magára az emberek számára, tekintet nélkül azok fajára, nemzetiségére, vallására, kasztjára, nemére, korára vagy személyiség típusára.

“Swami Satyananda Saraswati” bővebben