Barion Pixel

Humorterápia

Dr. Swami Shankardevananda Saraswati

Az egyetlen dolog, ami a legtöbb beteg emberben közös, az a boldogtalanság. Nagyon kevesen tudják nyugalommal elfogadni a betegséget, és azon belül meglátni annak rejtett okait, mivel hiányzik belőlük az ok és okozat megértése és az egészséges életmód ismerete. A szantósa, avagy megelégedettség ott lapul minden felgyógyulás magjában, bajból, feszültségből, aggodalomból, stresszből és betegségből. Amikor tudunk úgy tekinteni a problémáinkra, mint akadályokra az erő, érettség és egészség vagy teljesség felé vezető utunkon, akkor elérjük a megelégedettséget vagy jó kedélyt. Olyannak tudjuk látni az életet, amilyen és a humor szikrájával a szemünkben.

A jó kedély és a humor valóban abszolút szükségesek bárkinek, aki a jógikus vagy spirituális utat keresztezi. Túl gyakran süppedünk bele a komolyság, intellektualizmus, spekuláció és a jövőről, a múltról, vagy bármi másról való súlyos gondolkodás posványába, így elveszítjük a jelenre való rálátásunkat, és nem tudjuk az életet nyugodt és szabad elmével élni. Hajlamosak vagyunk egy kicsit túl komolyan venni az egész „utat”, olyan szükségtelen dolgokon aggódva, amelyek amúgy sem történnek majd meg. Ennek az egészségtelen dolognak a humor a gyógymódja.

Boldogság – a jó egészség kulcsa

Képesnek kell lennünk arra, hogy mindennek meglássuk a humoros oldalát, mivel a humor isteni tulajdonság és a boldogság az egészség kulcsa. Ebbe beletartozik az elvárásoktól, körülményektől, vágyaktól és korlátoktól való függetlenség is. Ez a megvilágosodás igazi lényege. Minden spirituális mester birtokában van ennek, és sugározza azok felé, akik kapcsolatba kerülnek vele. Az életüket a kozmikus humor vagy „lila” állapot jellemzi. Isteni játékokat játszanak velünk, és nevetnek komolyságunk butaságán.

Néha nehéz megfogni a humoros oldalát olyasvalaminek, amihez kötődünk, különösen mivel hisszük, hogy bizonyos dolgok nagy fontossággal bírnak, és ezért tiszteletet érdemelnek. Amikor a spirituális úton haladunk, arra törekszünk, hogy levegyük a terhet saját vállunkról, eltávolítsuk az élet súlyát, hogy szabadon repülhessünk. Túl kell lépnünk hiedelmeinken, elfogadva új „igazságokat”, amíg nem tudunk azokon is túllépni. Akkor, amikor mesteri szintre lépünk, azok a dolgok, amelyeket valaha fontosnak és komolynak láttunk, most olyanokká válnak, mint megannyi apró kavics és bogár, és a számunkra fontos dolgok egy új nézőpontja születik meg. A humor, a boldogság, az élettel való megelégedettség, az elme derűs hozzáállása és a pozitív megközelítés olyan dolgok, amelyeket az „új rendben” elsőként birtoklunk.

Jóga és az öröm felébresztése

Újra fel kell ébresztenünk arányérzékünket és helyreállítanunk józan ítélőképességünket és humorérzékünket. Mire jó bármit is megtanulnunk vagy megtennünk, ha nem lelünk örömöt magában a cselekvésben? Ez az öröm képviseli a karma jóga lényegét, ez az alapja a gjána jógának, bhakti jógának, és így tovább. Amikor öröm lakozik a szívünkben, karma, gjána és bhakti jóga spontán jönnek, és cserébe növelik az örömből nekünk jutó részt, elindítva ezzel egy hógolyó-effektust, erényes körforgását a mindig gyarapodó egészségnek, megértésnek és jobb életmódnak. Erről szól a jóga, hogy jobbá tegyük az életünket.

De hogyan érjük el ezt az örömöt, amikor beragadunk az egészségtelenség sarába, és az élet problémáiba? Az ászanák és pránajámák segítenek, mert a test és az elme jobban érzik magukat tőle, növekszik az életerőnk és pozitívabb lesz a mentális rendszerünk, és az élethez való hozzáállásunk. A meditáció is hasznos, mert jobban látjuk tőle magunkat. Újra ráébredünk helyünkre az univerzumban, fontosságunkra, és ezzel párhuzamosan jelentéktelenségünkre. Tudatában leszünk illúzióinknak is, és hiedelmeinknek, merev viselkedésmódjainknak, ugyanakkor ezer gyönyörűségnek is a világban, mint az ég, a nap, a virágok, madarak, zene, építészet, és az emberek az ő sokarcú bonyolultságukban és egyszerűségükben, sokféleségükben. Ráébredünk vágyainkra és saját magunk alkotta, haszontalan, és szorosan tartó láncokként nézünk rájuk. Minden emberi gyengeség, mint a féltékenység, büszkeség, harag és így tovább, egyszerűen csak gyerekesek a humor és a belső mosoly tükrében.

Transzcendentális humor

A humor és a magasabb szintű tudatosság fölébresztése, mely egy keleten igen közkedvelt mód, történetek és viccek felhasználásával történik. Ez a közeg magában hordoz egy viccet, tanulságot és még egy kis pluszt is, amely fokozza tudatosságunkat az életben. Valószínűleg a leginkább ismert formája ennek a metódusnak a Mulla Nasrudin mesékben található, amelyek az i.sz. harmadik századból származnak, és ma már az egész világon ismertek. Ezeket a meséket évszázadokon át használták arra, hogy transzcendentális üzeneteket közvetítsenek, és segítsenek nekünk kimászni komoly gondolkodásunk kusza hálójából. Például:

Szufik, jógik és okkultisták egy csoportja ül és beszélget. Egyikük, egy szerzetes, kijelenti: „Nekem azt tanította a mesterem, hogy amíg az az ember, akit eddig még sosem károsítottak meg, ugyanannyira ingerült egy igazságtalanság miatt, mint az, akit már ért ilyen sérelem, addig a világ nem teljesedhet be.”

Egy pillanatnyi hatásszünet után megszólal Mulla: „Nekem azt tanította a mesterem, hogy addig senkinek sem szabad felháborodni egy vélt sérelmen, amíg nem tudja biztosan, hogy amit sérelemnek vél, az valóban az-e, nem pedig egy rejtett áldás!”

A vicc eszközét használva Mulla új dimenziót tudott hozzáadni tudatosságunkhoz, elutasítva az emberek hiedelmeinek és relatív igazságainak elfogadását, mivel ő úgy tekint rájuk, mint a valódi korlátaira.

Nasrudin a királlyal volt, aki panaszkodott, hogy alattvalói nem szavahihetőek. “Felséges uram – mondta Nasrudin – van igazság és igazság. Az embereknek előbb a valódi igazságot kell gyakorolniuk, mielőtt a relatív igazsághoz fordulnának. Mindig fordítva csinálják a dolgokat, és szabadon bánnak saját ember alkotta igazságukkal, mert ösztönösen tudják, hogy az csak kitaláció.”

A király erre összeráncolta a szemöldökét: „Vannak igaz dolgok, és hamis dolgok. Kényszeríteni fogom az embereket, hogy igazat mondjanak, ezáltal megalapozva az igazmondás szokását.”

A következő reggelen kihirdették, hogy aki hazudni mer, azt felakasztják, és azoknak, akik be kívánnak jutni a városba, feltesznek egy kérdést, amelyre őszintén kell válaszolniuk.

Nasrudin, aki a kapuknál várakozott, lépett elő először. Az őrség kapitánya megkérdezte tőle: „Hová mész? Válaszolj őszintén, vagy felakasztunk.”

„Azért jöttem – mondta Nasrudin – hogy felakasszanak arra a bitófára.”

„Nem hiszek neked” – mondta a kapitány.

„Rendben van, ha hazudok, akkor akassz fel!”

„De akkor igaz lenne, amit mondtál!”

„Ez bizony így van – mondta Nasrudin – a te igazságod.”

Sok vicc van még, amelyek arra valók, hogy felébresszenek minket, például amikor Nasrudin felállt egy teaházban és kijelentette, hogy a Hold hasznosabb a Napnál. Mikor megkérdezték tőle, miért, azt felelte: „Mert éjjel jobban szükségünk van a fényre, mint nappal.”

A nevetés fertőző betegség

Az élet nézőpontjai segítenek ledönteni merev hiedelmeinket, azokat a hiedelmeket és gondolatmintákat, amelyek mentális feszültséghez és betegséghez vezetnek, és mint ilyenek a gjána jóga részét képezik. Tehát a gjánának és a filozófia más aspektusainak nem kell száraznak és érthetetlen beszélgetéseknek lenniük, melyek az élet és az univerzum természetéről szólnak. A jóga magában foglal olyan módszereket, mint a fent említett, annak érdekében, hogy intuitív belső látást hozzon létre, kitágítva és felszabadítva ezzel megértésünket.

A humor, a jó kedély, a megelégedettség valamint az élethez való spontán és alkotó hozzáállással kigyógyítjuk magunkat a csüggedésből, reménytelenségből, tehetetlenségből, depresszióból és szorongásból, így aztán a feszültség eltűnik. Akkor szabadon sodródhatunk az élettel, spontán, és ezáltal a lehető legjobb módon reagálva a környezetünkben történtekre. Humorral kevesebbet aggódunk, és nagyobb részben éljük az életet. Ha betegség közeledik, akkor pozitív fényben látjuk. Az emberi kapcsolataink javulnak, mert humorral tudunk azokra a szituációkra tekinteni, amelyek azelőtt feszültséghez és diszharmóniához vezettek volna. Így humor és harmónia kéz a kézben jár. A nevetés fertőző, de ez az egyetlen fertőzés, amit nem szabad megállítanunk.

Ha valamilyen betegséged van, használd a humorterápiát, mint olcsó, hatásos, és kellemes módját a betegség és szenvedés igazi okának eltávolításához.

Forrás: Yoga magazine, 1998. november