Jóga és teljes egészség

Swami Niranjanananda Saraswati

Az egészség egy olyan téma, ami nem csupán a fizikai testet és ennek érzékelését jelenti, hanem kiterjed egészen a spirituális természetünkig. Az egészség mindig is központi része volt az életünknek. Ha vetünk egy pillantást az emberiség történetére, azt fogjuk látni, hogy a főbb változá­ok, áttörések és fejlődés, az egészséghez és a jó közérzethez kapcsolódtak, de ez nagyrészt az emberi test  fizikai vagy anyagi aspektusára vonatkozott, nem pedig az ember teljes  egészére.

A kósák, stressz és relaxáció

A jóga megközelítése más. A jóga öt, egymástól megkülönböztethető test kompozíciójaként tekint egy  emberre, ezek a fizikai test, az energia test, az elme test, az értelem  test, és a mennyei boldogság/üdvösség test. Ezeket a különböző testeket hívják kósáknak. A fizikai test az annamaja kósa, az energia test a pránájáma kósa, a gondolati vagy  elme test a manómaja kósa, az értelem test a vigjánamaja kósa, és a transzcendens vagy üdvösség test az  ánandamaja kósa. Ez az emberi test öt összetevője, amelyeket figyelembe kell vennünk, amikor az egészségről beszé­lünk.

Ugyanakkor, amennyiben az emberi  teljesítményről, a más lényekkel, a környezettel, a társadalommal és saját  magunkkal való kölcsönös kapcsolódá­sokról gondolkodunk a világban, azt látjuk, hogy két egymástól jól elkü­löníthető formában fejezzük ki magunkat. Attitűdünk, teljesítményünk és  viselkedésünk egyik kifejezése a stresszel teli forma. A másik ezzel szemben egy  ellazult, laza forma. Szóval, egyszerűen szólva, egy emberi lény öt különböző kifejeződési és tapasztalati rétegből áll össze. Ez az információ, megértés, és tudatosság kifejeződhet stresszes vagy relaxált formában.

A stressz és a relaxáció azok a szavak, amelyeket felettébb tévesen használt az emberi társadalom. A stresszről úgy  gondolkodunk, mint ami fizikai, érzelmi és mentális. A relaxációra pedig  úgy gondolunk, mint a figyelmünk  és feszültségeink elengedésére, amelyeket eddig a kinti világ felé fordí­tottunk, majd visszavonunk saját magunk felé és elalszunk. A jóga és más filozófiák, mint a tantra és a számkhja filozófia szerint azonban a stressz és a relaxáció fogalma nem ez. Annak érdekében, hogy megértsük hogyan irányíthatjuk, terelhetjük és csatornázhatjuk energiáinkat,  szükség van ezen filozófiai rendszerek rövid áttekintésére.

Az öt test összehangolása

Patanjali Jóga Szútráinak második verse „Yogah chitta vritti nirodhah”  meghatároz egy fogalmat, miszerint a mentális képességek szétszó­ródása megállítható. Amikor a mentális nyugtalanság és elterelődés abbamarad, a nyugalom és harmó­nia állapota bekövetkezik.

Az első szútra írja le e harmónia megszerzésének folyamatát „Atha yoga anushasanam”. Az anushászan jelenti az ember képességét a belső,  finom megnyilatkozásainak és megnyilvánulásainak uralására. Ha megvan  a képességed személyiséged, természeted és elméd belső, finom megnyilatkozásainak és megnyilvánulásainak uralmára, akkor lehetővé válik az elme  szétszórtságát megállítani, és a harmó­niát megtapasztalni. Ez a jóga kezdete. Itt a Jóga Szútrák a manómaja kósával, vagyis az elme testtel foglalkoztak.

A Gheranda Szamhítá, egy másik értekezés a jógáról, megállapítja, hogy az elme és a szellem harmóniájának  megtapasztalásához elsőként a test harmóniáját kell megteremteni. A Gheranda Szamhítá a jógát, mint gátaszta  jógát határozza meg, vagyis mint az annamaja kósa, a fizikai burok gondozá­sát és fenntartását. A jóga ezen aspektusa szerint tehát a feszültség és a stressz testből való eltávolítása lesz a spirituális és a mentális előrehaladás alapja.

A számkhja filozófia állítja, hogy amikor az elemek szintjén kiegyensú­lyozatlanság jön létre, vagyis amikor az egyik elem összeférhetetlenné válik a többi elemmel, akkor az hatással van a testre, az elme megnyilvánulásaira, az emberi természetre, a teljesítményre, a hozzáállásra, és a viselkedésre. A tantra szerint a stressz oka az egyes csakrákon belüli energiaszerkezetben, a pránikus  dimenzióban megjelenő kiegyensúlyozatlanság. Tehát a jóga ténylegesen  megpróbálja kezelni személyiségünk mind az öt szintjét, hogy serkentse az  észlelés ezen öt területét, hogy a feszültség és a stressz eltávozzon, és az abszolút harmónia átélésének pillanatát adja számunkra.

Szamszkárák

Akkor hogyan is áll kapcsolatban az  abszolút harmónia a mindennapi életünkkel? Mi az, amit diszharmóniának  tapasztalunk? Fizikai betegségeket, zavart és gyengeséget tapasztalunk. Mentálisan szorongást, depressziót és frusztrációt tapasztalunk. Pszichikus blokkokat, az elme területén található  blokkokat, az energia áramlásának elakadásait tapasztaljuk. Nehézséget tapasztalunk, amikor megpróbáljuk megérteni  saját elképzeléseinket és hiedelmeinket. E tényezők kiegyensúlyozatlanságot szülnek, nem engedik az evolúció erejé­nek, hogy vezessen minket az életben való utazásunk alkalmával. Egy helyben toporgás. A szamszkárák fogyatkozása.

A szamszkárák benyomások vagy programok, amik irányítják életünk minden szintjét és feltételét. A számító­gép programok és szoftverek alapján dolgozik, ezek hiányában haszontalan. Ehhez hasonlóan, mi a szamszkáráink miatt működünk. Ezek a szamszkárák a  programok, amelyek ütemeznek minket, amelyek mozgatják a testünket,  meghatározzák vágyainkat, törekvéseinket és hogy elérjünk valamit. A  szamszkárák megfogyatkoznak, amikor a test, az energia, az elme és a megértés betegsége eluralkodik. Vagyis ezen betegségek megfelelő menedzselése – a  „betegség” szó tág értelmezését használva – a jóga célja. Amikor megtanuljuk kezelni ezeket a betegségeket, egészségessé válunk mind fizikai, mind spirituális szinten.

A jóga elveinek alkalmazása

Tehát amikor egészségről és terápiáról gondolkodunk, az emberi lény teljessé­gét kell vizsgáljuk, nem csupán a fizikai, anyagi emberi lényt. Alkalmaznunk  kell a jóga egyes elveit, hogy szert tegyünk az egészség effajta megértésére. Vannak különféle jóga ágak: karma jóga, bhakti jóga, gjána  jóga, hatha jóga, és rádzsa jóga. Ha saját gyakorlatunkban képesek vagyunk  kombinálni ezt az öt fajta jógát a testünk, az energiarendszerünk és az alkotórészeink természetének megértésével,  akkor az nagyon erős eszközzé válik a teljesség elnyeréséhez.

De bárhogy is nézzük, maga a gyakorlat az, ami fontos. Mindig is úgy  gondoltam, hogy nem az a fontos, hogy egy szemináriumon vagy workshop-on állandóan új dolgokat tanuljunk, hanem az a fontos, hogy hogyan alkalmazzuk azokat, amiket már tudunk. Ez a jóga  képzésünk alapja, és a gyakorlás a legfontosabb része a jógának. A mi nagyapa gurunk, Swami Sivananda mondta:  „Egy grammnyi gyakorlás értékesebb  több tonnányi elméletnél.” A gyakorlatnak tudatossággal és megértéssel kell  társulnia annak érdekében, hogy elérjük  és szert tegyünk a jótékony hatások teljességére. A Jóga Szútrákban az áll,  hogy a gyakorlat kifejleszti a biztos alapokat, amit meggyőződéssel, elhatározással és rendszeresen kell végezni, nem  pedig pillanatnyi érdeklődésből.

Azért, hogy az lehess, aki ma vagy – mérnök, orvos, tudós, és így tovább – keményen megdolgoztál. A kemény  munkafolyamat eredménye, hogy tapasztalatokat szereztél és lehetőséget arra, hogy azt csináld, amit tudsz.  Megpróbálod gyakorolni minden lehetséges módon azt, amit tudsz és ügyessé  válsz abban, amit csinálsz. A jóga gyakorlása az, ami fontos.

A test hat alapvető mozgásiránya

A tudomány jelenlegi állása szerint nem  használjuk ki testünk teljes mozgástartományát a mindennapi életvitelünk során.  Különféle mozgásirányok léteznek, amelyek segítenek abban, hogy a test sikeresen  megőrizze egészségét. Az egyik ilyen mozdulat a stretching, nyújtás, megnyú­lás, húzás. A második, amikor csavarjuk a  testet. A harmadik mozgásfajta az oldalirányú nyújtás. A test negyedik mozgásfajtája az előrehajlás. Az ötödik a hátrahajlás és a hatodik a fordított testhelyzet. Ez az a  hat fontos mozgásfajta, de mennyit gyakorolj belőlük naponta?

Gondolj bele az életstílusunkba. Reggel felkelünk, megcsináljuk a dolgunk, és leülünk. Teljesen mindegy, hogy az ágyra ülünk vagy egy szófára, vagy az autónkba, hogy bemenjünk a munkahelyünkre, és leüljünk az íróasztalunkhoz, a test hajlított  helyzetben van. Tulajdonképpen előrehajlított helyzetben. Még most is előrehajlí­tott helyzetben van.

Nézzük milyen gyakorlatokat végzünk  otthon, a háztartásban! Kinyitod a konyhaszekrényt, benyúlsz, kiveszed a teát,  kávét, cukrot vagy a mézet. Ha valami a felső polcon van, nyújtózkodsz még egy picit. Ha a gyerek húzogatja a nadrágszá­rad, megfordulsz, hátranézel. Ha valami  kiesik a kezedből, előrehajolsz, hogy felvedd. Ekkora a normál napi szituációkban előforduló fizikai mozdulatok terjedelme. Ezek óhatatlanul elzáródásokat,  blokkokat okoznak, amelyek fizikai, izom  vagy idegi jellegűek, és amelyek az energiaszinten is megjelennek. Ahol elzáródá­sok, blokkok vannak, ott megjelenik a szenvedés: fájdalom, az izmok bekemé­nyedése, az ízületek merevsége.

A test mozgósítása egyszerű ászanákkal 

Egy megfelelő jóga program elengedhetetlen a test alapvető egészségének  fenntartásához. Egy ilyen program nem különböző gyakorlatok sokasága, hanem néhány egyszerű technika, amely segít a test mobilizálásában, a nem használt területek, a testi, idegi és energia központok stimulálásában.  Amikor ezeket a gyakorlatokat rendszeresen végzed,   megszabadulsz a fizikai feszültségtől.

Számos gyakorlat tud segíteni a test fellazításában. Az első a tadászana, a pálmafa póz, amely magába foglalja a stretchinget, vagy nyújtást. Az egész testet felfelé húzzák és a lábujjaktól egé­szen a kézujjakig minden egyes ízületet megnyújtanak. A második gyakorlat a tirjaka tadászana, a hajladozó pálmafa póz, amely egy oldal irányú nyújtás. Ez a test kevésbé használt izmait stimulálja az oldalsó izmok megnyújtásával. Teljes  a megnyúlás a lábaktól egészen a karokig.  A harmadik gyakorlat a kati csakrá­szana, a derékfordítás. Ez egy olyan csavaró gyakorlat, amely eltávolítja a  különböző testtájakról a pangó vért és megindítja a friss áramlást.

Egy másik gyakorlat, amely egyesíti  az előrehajló és hátrahajló mozdulatokat a szurja namaszkára, a napüdvözlet.  A következő egy olyan gyakorlat, amelyben fordított testhelyzetet végzel,  a sírsászana, a fejenállás, de nem ajánlanám, hogy ezt mindegyikőtök végezze.  Azonban feltétlenül próbáld meg végezni a szarvangászanát, a gyertya pózt  vagy a viparíta karani ászanát, a fordí­ tott pózt egy hozzáértő jóga tanár irá­yítása és ellenőrzése alatt. Ez az az öt-hat egyszerű, alapvető ászana a test számára, amely eltávolítja  a blokkokat az izmokból, javítja a keringést és az energia áramlását, és rugalmasságot eredményez.

Pránájáma és meditáció 

A prána shakti mozgásának és felszabadításának érdekében gyakoroljuk a  pránájámát. Léteznek légzőgyakorlatok, a prána nigraha technikák, amelyek a prána energiát serkentik a szervezetben és könnyűségérzetet, dinamizmust és életerőt eredményeznek.

A vrittik, az elme izgatottságának és szétszórtságának megnyugtatása érdekében ott vannak a pratjáhára  gyakorlatai: relaxáció, jóga nidra, antar mauna, trátaka és adzsapa dzsapa. Annak érdekében, hogy személyiséged pszichikus dimenzióival tisztában légy, tanulj meditálni. Kezd a saját természeted felfedezését a meditáción keresztül és fogadj el bármilyen élményt, amit tapasztalsz. Nem értek  egyet azokkal az emberekkel, akik szerint: „Ez a konkrét meditáció nem tesz  jót nekem, mert nincsenek jó élményeim.” A meditációt nem arra szánták,  hogy kellemes, boldogsággal teli élményeket biztosítson számodra.  A meditációt arra szánták, hogy harmonizálja az elmédet; az elmét áthatja  a három guna: a szattva, a radzsasz és a tamasz.

A három guna elfogadása

Nem hagyhatod figyelmen kívül az elméd fásult, negatív jellegű, tamaszikus aspektusát. Nem hagyhatod figyelmen kívül az elméd radzsaszikus természetét, amely hatalomra, elismerésre és stimulá­cióra vágyik. El kell fogadnod az elme e három állapotát: a szattvikust, amely pozitív, alkotó jellegű; a radzsaszikust, amely uralkodó természetű, a dominá­lásról, a hatalomról szól, és a tamaszikust, a tompaság állapotát. Így a meditáció­nak egy olyan folyamattá kell alakulnia,  amelyben személyiséged e három aspektusát harmóniába hozod. Ebben a folyamatban nem feltétlenül tapasztalsz mindig rémséges élményeket; nem fogsz  feltétlenül angyalokat és fényt látni egész idő alatt. Amennyiben ilyen elvárásaid vannak a meditációval kapcsolatban, önmagad elől bujkálsz.

Az emberi természet e három guna kombinációja. A pszichikus dimenzióink felfedezése a szattvikus, a radzsaszikus és a tamaszikus természetünk megértésével kezdődik. Amikor ezek harmonizálnak egymással, pszichikusan növekszünk. A gunák harmóniája jeleníti meg pszichikus természetünk fejlődését.

Az ENSZ egészség meghatározása

Jó néhány évvel ezelőtt az ENSZ az egészséget, erkölcsi, fizikai, mentális és spirituális jóllétként határozta meg.  Miközben az egészséget eképpen definiálták, nem ismerték fel, hogy az astánga jógát, a nyolcrétű ösvényt szentesítették, amelyben a jámák és  nijámák foglalkoznak az erkölcsi aspektussal, az ászanák és pránájámák a  fizikai aspektussal, a prátjáhárá és dháraná a mentális aspektussal, és a dhjána és szamádhi a spirituális  aspektussal. Ezen jógikus elvek elfogadása egészség megközelítésünk alapjaivá kellene, hogy váljon, mert az egészség nem feltétlenül a betegség hiánya,  sokkal inkább testünk aktuális állapotának egyensúlyba hozása.

Neurotikussá és szorongóvá válunk  egy fizikális probléma miatt. Frusztráltakká válunk, és nem tudunk megküzdeni testi és lelki állapotainkkal,  betegségeinkkel. Nem tudjuk, hogyan  kezeljük személyiségünket. Ez az a képesség, aminek segítségével alkalmazkodunk  bajainkhoz anélkül, hogy neurotikussá válnánk. Ez az egészség kulcsa.

Születés, betegség, öregség és halál

Az élet e négy aspektusa megváltoztathatatlan: születés, betegség, öregség és  halál. Egyszer megszülettél ebben az életben, akár tetszik, akár nem. Ha szert tettél erre a testre, törvényszerű,  hogy beteg leszel valamiképpen. Megtapasztalod majd az öregséget. A halál  egy olyan valóság, amit nem lehet elkerülni. Mégis megpróbálunk olyan módszereket felfedezni, amelyekkel elkerülhetnénk ezeket, amik végül is életünk  alapjai, meghatározói. Ezért jógikus nézőpontból az egészség és a jóllét az  aktuálisan uralkodó körülmények melletti egyensúly beállítását jelenti, nem a  betegség hiányát.

Ez az egész folyamat alapvető jóga gyakorlatokkal kezdődik, legyen szó egy új tanulóról vagy egy régi gyakorlóról.  Elindulsz az annamája kósa felől, megtanulod, hogy hogyan kezeld a stresszt, a gyenge egészséget, az elme szétszórtságát, egészen a vigjánamaja kósáig, a  psziché birodalmáig. Amikor ezeket már tudod kezelni, semmi más nem marad, mint mennyei boldogság, harmónia és egyensúly. Ezért először is egészként tekints önmagadra, ne csupán anyagi, fizikai testként. Amikor meg tudod ezt tenni, megtetted az első lépést a jógikus látásmód irányába és még hosszú út áll előtted, mielőtt megpihensz.

World Yoga Convention, Australia, 1996. október