A mongúz bölcsessége

Swami Sivananda Saraswati

Vivekamati egy erényes fiatal volt guruja ásramjában. Miután befejezte diákéveit, indulni készült. Odament mesteréhez, és így szólt: „Mester, míg itt éltem veled e szent hajlékban, mindig biztonságban voltam a világ kísértéseitől. Most pedig szembe kell néznem a világi élettel. Kérlek, mondd meg, miként tudom megvédeni magam a májá támadásától.”

A bölcs guru töprengett egy keveset, majd azt mondta: „Kövess!” A guru mutatta az utat, és egy sűrű erdő közepén lévő tisztáshoz érkeztek. Itt élt az erős és bátor mongúz, melyet Szukavacsinak, azaz a „jól felfegyverzettnek” hívtak. Mindig gyors és élénk volt, mivel az erdő hemzsegett a kígyóktól. A mongúznak minden nap meg kellett küzdenie az ellenségeivel.

Mikor a guru és Vivekamati elérték a tisztást, éppen egy ilyen küzdelem folyt. Látták, amint Szukavacsi szembenéz a kígyóval, és egy pillanatra sem veszi le róla a tekintetét. A kígyó megpróbálta őt hatalmas tekergőző testével elkapni, de Szukavacsi olyan gyors volt, hogy soha nem tudta elcsípni. Mindazonáltal a kígyó néha-néha megmarta őt. A harc folytatódott, és Szukavacsi bizonyos időközönként letűnt a környező sűrű bozótosban, és frissen, mindenféle sérülési nyomtól mentesen bukkant elő onnan. Soha nem volt kimerült, míg a kígyó láthatóan gyöngült. Szukavacsi végül megölte a kígyót, és győzedelmesen került ki a harcból.

Vivekamati mindezt csöndes csodálattal figyelte, végül gurujához fordult magyarázatért. A guru így szólt: „Ilyen az ember küzdelme is a világiasság kígyójával. Miként a mongúz, neked is állandóan ébernek kell lenned, nehogy a májá gyűrűi elnyeljenek.

Tartsd tágra nyitva a józan ítélőképesség és a vizsgálódás két szemét. A világi élet során egyszer-egyszer te is megmérgeződhetsz. Akkor, mint ahogy a mongúz is eltűnt a erdőben, hogy új életre keltse magát az élet-adó szandzsiváni növénnyel, hasonlóképpen neked is időről-időre vissza kell vonulnod, és szatszanghoz, szádhanához, magányhoz és csendes meditációhoz kell folyamodnod. A szatszang és a magányos elvonulás azok a varázsos növények, melyek megszüntetik a májá illúzióját. Segítségükkel biztonságban tudhatod magadat. Most távozz bátorsággal.”

Forrás:Yoga Magazine 2007 November-December