Az ásram lényege

Swami Sivananda Saraswati

Soha nem gondoltam arra, hogy ásramot alapítsak. Mikor a tanítványok és követők nagy számban özönlöttek hozzám szellemi útmutatásért, akkor azzal a céllal, hogy segítsek nekik, és őket is hasznossá tegyem a világ számára, kiderítettem képességeiket és rejtett tehetségüket, megteremtettem a fejlődésükhöz szükséges és a közjót is szolgáló tevékenységek különböző területeit, bátorítottam őket tanulmányaikban és szádhanájukban, és gondoskodtam ellátásuk és szállásuk szükséges komfortjáról és kényelméről. Így jött létre a Sivánanda Ásram. Idővel aztán egy hatalmas ásramot találtam magam körül, egy kellemes környezetben lévő ideális intézményt – egy nagy spirituális telepet – a Sivánanda Nagart.

Nem dolgoztam nagy tervek vagy elgondolások alapján. Nem kértem pénzt egy gazdag embertől sem. Egy kis segítség érkezett isteni forrásból, és én gondosan hasznosítottam ennek minden centjét, hogy a maximális spirituális jót adhassuk a világnak. A mű rövid idő alatt növekedésnek indult. A jógát, a bhaktit, a védántát és egészséget oktató rendszeres foglalkozások kezdődtek. Az Isteni Élet Társasága (Divine Life Society) 1936-ban jött létre, és ma már több mint 300 tanítvány él mellettem minden szükséges kényelemben, járva a jóga útját, és sokféle módon szolgálva a világot. Sok országból különböző kultúrájú és vallású tanítványok jönnek hozzám, és néhány hétre vagy hónapra nálam maradnak. India minden részéből rendszeresen érkeznek követők az ásramba, és csatlakoznak a közös szádhanához és szatszanghoz.

Menedék mindenkinek

Mikor tanítványok jönnek hozzám, nem érdeklődöm képzettségükről, pozíciójukról, származásukról, kasztjukról vagy képességeikről. Szívesen látom még a tolvajokat és gazembereket is, a kisgyerekeket, és azokat is, akik betegesek és öregek. Tudom jól, hogy ők mindnyájan dinamikus jógik lesznek, mikor bölcsek és szentek társaságába kerülnek, vagy ha olyan helyen lehetnek, mely csodálatos spirituális rezgésekkel teli.

Az ásram spirituális rezgései igen jótékony hatással vannak a jóga útján járó ember formálásában. Ezrek érezték már ezt. Én nem írok elő semmilyen szabályt vagy korlátozást az aspiránsoknak. Bármennyi ember jöhet, és maradhat, ameddig csak szeretne, és akkor mehet, amikor akar. Azok a szellemi törekvők, akik eljönnek, és hónapokra vagy évekre maradnak, úgy találják, hogy itt van tér és lehetőség a spirituális fejlődésre, mind az ásram különböző intézményeiben dolgozva, mind csendesen meditálva a templom negyedben vagy a szomszédos dzsungel menedékeiben, és mindegyikőjük azt az utat választja, mely tudati hajlamainak megfelel.

A nagy mértékben odaadó aspiránsok, akik hálásan végzik az önzetlen szolgálatot saját fejlődésük érdekében, minden idejükben hasznos munkát végeznek, és intézik a Társaság ügyeit. Számukra mindez jóga. Ők mindnyájan jóga bhrashta-k, élő példák és modellek a világ számára. Törekvők ezrei jöttek és jönnek az ásramba. Jó néhány száz elment egy alapos tréning után, hogy intenzív szádhanát végezzen magányosan, vagy erőteljesen dolgozzon városokban, de az ásram mégis állandóan tele van, és naponta legalább egy tucat magasan képzett jelölt kér reménykedve engedélyt, hogy itt élhessen. A tanítványokat varázslatos módon segíti a szatszang látogatása, vagy a fürdés a szent Gangeszben. Valamilyen munkán keresztül mind közeli kapcsolatba kerülnek velem, és rövid idő alatt sokat tanulnak. Az isteni minőségeket gyorsan és nagyobb erőfeszítések nélkül kifejlesztik, és nagy jógikká válnak.

Megküzdés a bajok kiváltó okaival

Mikor komoly panaszt hallok, hogy egy bizonyos tanítvány megzavarja az ásram nyugalmát, vagy akadályozza az intézmény problémamentes munkáját, megkérem őt, hogy menjen el, és éljen önállóan egy másik alkalmas helyen. Adok neki elég pénzt az utazási költségekre, és egy bemutatólevelet, hogy a követők segítsenek neki. Ellátom spirituális tanáccsal, és imádkozom boldogulásáért és megvilágosodásáért. Néhány napon vagy héten belül az illető az ásramot saját édes otthonának érzi, és megváltozott látásmóddal és szívvel tér vissza. Én szívélyesen fogadom őt. Könnyen elfelejtem a múltat. Beengedem a haszontalan embereket, a pesszimista embereket, sőt még azokat is, akik kritizálnak engem, és megtámadják a vezetőséget, csakhogy az ásramban maradhassanak. Rövid tartózkodás után ezek is csodálatosan átalakulnak. Örömet és boldogságot látok az arcukon.

A konyha egy ásram küzdelmeinek központja. A dolgozók közötti minden fajta probléma és félreértés, gyűlölet és féltékenység a konyhából ered. Azokból a történetekből, melyeket a konyhából hallok, könnyen ki tudom találni a tanítványok ízlését, temperamentumát, szellemi előrehaladottságát és az érzékeik feletti uralmat. A konyha az ásrambeli zavargások fő központja. Mindazonáltal mégis a legjobb hely a gyors spirituális fejlődésre, az egyetemes szeretet, az együttérzés, a türelem és a nagylelkűség fejlesztésére. Itt az emberek csodálatos módon megtanulnak alkalmazkodni és másokhoz igazodni.

A rejtett potenciál hasznosítása

Az emberek panaszkodnak, hogy több ételt és szolgáltatást kapnak, mint amennyire szükségük van. A bentlakók nagyon gazdagnak és boldognak érzik magukat. Néhányan úgy néznek ki, mint az átlagos falusiak, egy párnak talán nincs túl magas képzettsége, de én úgy látom, hogy mindenki, aki az ásramban él, csodálatos rejtett képességekkel és tehetséggel megáldott nagy szent. Prominens személyek, akik meglátogatják az ásramot, meg vannak döbbenve a bentlakók csodálatos fejlődését látva. Én korlátlan és spontán nagylelkűséggel, szeretettel és ragaszkodással viseltetek minden jóga-tanítvány iránt, tekintet nélkül korukra vagy nemükre, képzettségükre vagy képességeikre. Bőséges teret és lehetőséget nyújtok mindenféle típusú embernek, hogy az ásramban maradjanak, és fejlődjenek a szádhanán vagy az emberiség spirituális felemelkedéséért végzett munkán keresztül. Különös gondom van az öregekre, a fiatal aspiránsokra és a tehetetlen, beteg emberekre.

Hagyom, hogy az emberek a saját útjukat járják, és olyan területen dolgozzanak egy ideig, mely megfelel ízlésüknek és hajlamuknak, és kialakítom bennük a helyes munkára és szádhanára való természetes ízlést. Nem kényszerítek senkit sem. Az emberek nem képesek megváltoztatni szokásaikat egy nap alatt az ásramban. Ha megkísérlik, az esetleg kárt okozhat egészségükben. Lehet, hogy nem fognak tudni végezni semmilyen szádhanát a táplálkozásukban, ruházatukban vagy pihenésükben bekövetkező hirtelen és drasztikus változás esetén. Mikor megszerzik a mentális tisztaságot és akaraterőt, az összes negatív szokás magától megszűnik. Az ásram légkörének varázslatos a befolyása, és ennek is megvan a maga hatása. Ez a fajta szabadság még az ostoba tanítványnak is lehetővé teszi, hogy egészen otthon érezze magát az ásramban, dinamikus munkába fogjon, és fejlessze rejtett képességeit.

Az ásram elhagyása

A prarabdha (végrehajtott cselekedetek, melyek szükségszerűen meghozzák gyümölcsüket a jelen életben), a viksepa (az elme hánykolódása), a luxus és az érzéki élvezetek utáni vágy, a különböző helyek felkeresése iránti kíváncsiság következtében az emberek megpróbálják elhagyni az ásramot. Néhány haladó tanítvány, miután több évet töltött az ásramban, szeretne tapasztalatokat szerezni a Himalája belső vidékein végzett meditációval. Én nagyra becsülöm őket, és megadok nekik minden lehetőséget. Van néhány tanítvány, akiket természetes vágy hajt, hogy segítsenek az emberiségnek, és előadási körutakra mennek. Spirituális konferenciákat szervezek, és különböző központokba küldöm őket.

Volt pár, erős érzéki vágyaktól hajtott tanítvány, akik kritizáltak engem, gyalázták az ásramot és az egész Himaláját, aztán dühödten távoztak. Én megáldottam őket, és imádkoztam számukra világosságért, tudásért, helyes megértésért és belső spirituális erőért. Ők mindnyájan visszatértek az ásramba teljesen megváltozott szívvel. Nagy szeretettel és ragaszkodással üdvözöltem őket. Nem kényszer, nem szabályok és nem rendeletek alakítják isteni lényekké az embereket. Nekik mind saját maguknak kell meggyőző tapasztalatokat szerezniük.

Egy eszmény, melyet fenn kell tartani

Egy ásram a világbéke biztosításának csodálatraméltó központja. Magasztos célokat kitűző spirituális szervezeteket csak az Önvalóra ébredt, abszolút szabad, tökéletes és önzetlen emberek alapítsanak. Ha önző emberek alapítanak ilyeneket, akkor ezek küzdelmek, veszekedések gócpontjaivá válnak, veszélyt jelentenek a társadalomra, és vesztét okozzák azoknak, akik csatlakoznak hozzájuk. Hosszú távon a rosszul vezetett intézmények és ásramok miatt az emberek elvesztik hitüket Istenben és a vallásban, és az összes nagy mahátmát áljóginak bélyegzik. Önző emberek néha üzleti vállalkozásként indítanak spirituális intézményeket. Ezek félrevezetik az embereket.

Még egy Önvalóra ébredt személy által alapított ásram is elszennyeződhet később pénzközpontú indítékok miatt. Sok lelkes ember alapít ásramot kitűnő cégfelirattal. Ez azonban nem elég. Speciális képességekre van szükség egy ásram sikeres működtetéséhez. Az alapítóknak rendkívüli kapacitással kell rendelkezniük az emberiség szolgálatához. Akkor és csak akkor lehet folyamatosan igazi szolgálatot végezni. Az ásram vezetőjének és a bentlakóknak a vairagya (nem ragaszkodás), azaz a teljes lemondás eszméje szerinti életvitelt kell folytatniuk. Ilyen emberek által irányított ásram az örökös béke, üdvösség és öröm központja, magja. Mindenkit magához vonz. Világszerte milliók nyernek inspirációt belőle. A világ állandóan híján van ilyen ásramoknak. Az emberek sokféle indítékkal (mint pl. anyagi és szellemi haszon megszerzése) érkeznek, és mindnyájan meg vannak döbbenve, hogy vágyaik nagymértékben teljesülnek. Dicsőség az Úrnak, hogy az igazság keresőinek adományozta ezt az eszményi központot!

Forrás: Yoga Magazin, 2008. február