Két jóga az életért

Swami Niranjanananda Saraswati

World Yoga Convention, Munger, India, 2013. október

Tizenegyszer kántáltad a Hari Óm Tat Szat mantrát, hogy kedvező és jó kezdete legyen a World Yoga Convention második napján a második foglalkozásnak. Ezzel üdvözlünk a mai program második részén, ahol kiváló tudósaink bemutatják a jógát illető tudományos és modern kutatást és nézeteket.

A jóga témája, hogy hogyan fejlesszük az életet. A jóga az egyén fejlődésének a tárgya, és a jógának két aspektusa van. A jóga első aspektusa az, ahogyan a bölcs Patanjali tanította. A jóga második aspektusa, ahogy paramgurunk, Swami Sivananda tanította. Bölcs Patanjali jógájának az első szakasza egy személyes szádhana az élet minőségének a fejlesztésére és átalakítására, míg a második, Swami Sivananda jógája, annak a kifejezése, amit elértél az átalakulás által; kinyilvánítva a szépséget, örömöt, békét és terjesztve a fényt.

Két szempontból kell a jógára tekintenünk: bölcs Patanjali szempontjából, amely a hagyományos, a klasszikus, a modern és tudományos, és Swami Sivananda szempontjából, amely az alkalmazható, a megtapasztalható és az igazi. Amikor azt mondom ʽigazi’, nem úgy értem, hogy az első valótlan és helytelen. Az fontos, mivel az az első szakasz, amely lehetővé teszi, hogy a változás, az átalakulás megtörténjen az egyénen belül. Az eszközök, amelyeket bölcs Patanjali ajánl az átalakulásra a jama vagy érzelmi önmérséklet, nijama vagy mentális fegyelmezés, ászana vagy testtartás, pránájáma vagy légzőgyakorlat, pratjáhára vagy érzékvisszavonás, dháraná vagy koncentráció és dhjána, a rögzített, spontán állapot mély meditáció után, melyek mind a szamádhiban való belső egység megtapasztalásához vezetnek. Ez bölcs Patanjali jógája.

Miután keresztülmentél annak folyamatán, hogy eltávolítsd a fátylakat saját életedről, és miután megtisztítottad saját elméd és szellemed belső szobáit, illetve amikor a tudatlanság az életedben helyettesítésre kerül a szellemed fényességével, azzal nem a végső megvalósítás vagy móksa, felszabadulás, kerül elérésre. Nem, ebben a szakaszban az a megvalósítás, hogy ʽAz isteni bennem van’. Felismered, hogy a Kreatív Erő része vagy, amely lehetővé teszi, hogy kifejezd a szépséget és a kreativitást az életedben. Ez a Kreatív Erő teremtette az egész világegyetemet és minden életformát, az emberek akár Istennek, vagy Brahmának, Visnunak és Mahesnak hívják, vagy gurunak és Saktinak, vagy Paramátmának és Parabrahmának. Ezek a különböző nevek. A cukrot akár ʽchini’-nek, ʽshakkar’-nak vagy ’sucre’-nek hívod, nem számít; bármilyen néven nevezed az édes cukrot, az édessége nem változik, habár a nevek lehet, hogy különböznek. Ugyanilyen módon, a Magasabb Valóság nem változik, bár az emberek eltérő nevekkel illetik és különböző megértési módjaik, tudatosságuk, hiedelmeik és nézeteik vannak azt a valóságot illetően. Néha lehet vallásos, néha lehet spirituális és néha lehet a helyes életmód megélésének megtapasztalása.

Ez bölcs Patanjali felismerése: fedezd fel a valóságot magadban, eltávolítva az élet salakját, az elme salakját. Miután Patanjali jógája befejeződik, Sivananda jógája elkezdődik, mivel újra vissza kell kapcsolódnod a világba a megvilágosodást követően. Meg kell osztanod mindenkivel a bölcsességet és kreativitást, amit kifejlesztettél, a kegyelmet és támogatást, amit az Úr adott számodra, és ez szolgálaton keresztül történik.

Sri Swamiji mondja: „Ha ki tudod művelni az átmabhávot, a mindennel való egység érzését, akkor a szolgálat nem nehéz, a szolgálat megtétele nem nehéz.” Azonban az átmabháva kiműveléséhez ki kell jönnöd az önző páncélodból, és önzetlenné kell válnod. Az átmabháva a hatalom, az erő, ami összeköt más emberi lényekkel, más életformákkal, mivel látod a tudat sugárzását minden egyes formában. Nem látod a színt, nem látod a fajt, nem látod a hiedelmet, nem látod a kultúrát, hanem ugyanazt a fényességet látod. Ez az átmabháva, és az átmabháva szükséges ahhoz, hogy elérkezz a szolgálat csúcsához, mert azon a ponton a szíved, a tetteid és a szándékaid eggyé válnak. Amikor a guru szolgálatának gondolatával szolgálsz, még van különbözőség közted és a guru között.

Tudod, hogy a szolgálat legjobb formája nem a szegényekről és az idősekről való gondoskodás? A szolgálat legjobb formája nem a padló felseprése és a szoba ablaküvegeinek letörlése, nem. A szolgálat legjobb formája a guru víziójának, iránymutatásának és küldetésének való engedelmesség. Ez a szolgálat legjobb formája, mivel a guru az, aki inspirál téged, és ha követed a guru által neked adott irányt, ha követed a guru által neked adott megbízást, akkor a legjobb képességeid szerint tudsz szolgálni. Sok dimenziója van a szolgálatnak, de ebbe nem fogok belemenni. Bemutatom neked Sivananda jógáját, amely ott kezdődik, ahol Patanjali jógája befejeződik. Patanjali nyolcfokú ösvényét Sivananda nyolcfokú ösvénye követi. Szolgálattal indul el, a világgal való újra-kapcsolódással, amely a szamádhi után kezdődik el.

Ebben az új gondolkodásmódban, ebben az új magatartásban és vízióban, amit elsajátítottál, az Önvalód természetes és spontán kifejezése a szeretet. A szeretet nem ismer határokat, és a szeretet összeköt mindenkit, mint egy málának a fonala. Tudod, hogy egy málában 108 szem van, és mind egyéni szemek, de a valami, ami összeköti az összes szemet, az egy fonál. Ugyanilyen módon a valami, ami összeköt minden emberi lényt az Istenivel és egymással ebben az életben, az a szeretet szála. A szeretet egy természetes kifejeződés annak az életében, aki szolgál, és aki átadta magát. Nincs más választás, minthogy felismerni egyetlen dolgot: a feladatod, a benned rejlő dharmát, amely lehetővé teszi, hogy ne a saját vágyaiddal, ambícióiddal és aspirációiddal, hanem mindenkivel összekapcsolódj ezen a világon.

Amint szolgálsz, és amint kifejezed a szereteted, egy másik természetes dolog történik. Elkezdesz adni. Elkezded feláldozni magadat, és az áldozat adakozás. Az adás áldozat és az áldozat adás. Egy anya, aki szereti a gyermekét, minden fel tud áldozni azért a gyermekért, még az alvását is. Amikor a gyermeke beteg, hajlandó áldozatot hozni, és készségesen adja a gondoskodását és a szeretetét a gyermeknek, mivel úgy tekinti a gyermeket, mint a sajátját.

Ahol a szeretet feltétel nélküli, és ahol a szolgálat a guru utasítása szerint történik, és teljesítve is van, ott az adás egy természetes kifejezés. Azzal, hogy adakozol, megtisztítod magad. Ez a negyedik avasztha vagy elmeállapot: szolgálj, szeress, adj és tisztulj meg. Minél többet adsz, annál inkább megtisztítod magadat, mivel egy emberi lény normál hajlama felhalmozni, felhalmozni, felhalmozni. Nézd meg a saját házad, a szobáid, és találni fogsz teljesen haszontalan dolgokat, melyek a fiókjaidban, szekrényeidben és almiráidban fekszenek tizenöt, húsz vagy harminc éve. Azonban érzelmileg kötődsz ezekhez a dolgokhoz, ami nem engedi, hogy hagyd őket elmenni. Ez szangraha, felhalmozás. A szangrahának vagy felhalmozásnak sok formája van: száz pár cipő, negyven kollekció ruha és más hasonló megszámlálhatatlan tárgy.

Ennek a hajlamnak, ennek az öncélú hajlamnak meg kell változnia. Önzetlenné kell válnia. Amikor önzetlenné válsz, akkor természetesen jóvá válsz, és akkor természetesen jót teszel. Az önző emberek azok, akiknél a jót tenni és a jónak lenni nem mindig jön természetesen. Egy önzetlen személy mindig jó, és jó tetteket hajt végre.

Ez az átalakulás egy kifejeződése annak, ami létrejön benned, miután tökéletesítetted Patanjali jógáját. Patanjali jógája szádhana, és Sivananda jógája annak a kifejezése, amit elértél. Patanjali jógája az élet korlátainak legyőzése, és Sivananda jógája az élet szépségének a kifejezése. Ezért meg kell értenünk a jógát e két formában, nem csak a személyes szádhanát az egészség és megvilágosodás elérésében, hanem mint az élet kreatív kifejezését, ahol segíteni tudjuk egymás növekedését, fejlődését és haladását, végezetül hozzájárulva bármilyen formában egy jobb emberi kultúra és társadalom kifejlődéséhez.

Ezért a mai értekezés tárgya ʽJóga az egészségért, jóga a terápiában és jóga a jólétért’; az, hogy hogyan lehet alkalmazni a jógát a társadalom különböző területein, a társadalom különböző rétegeiben, és hogy milyen kutatások történtek. Kérlek, emlékezz azonban arra, hogy ezek csak utalások a jóga lehetőségeire és potenciáljaira. Az igazi megtapasztaló te vagy és nem a kutató. A kutatás csak megmutatja egy folyamat eredményeit, egy rendszer eredményeit, egy technika előnyeit, amíg a jóga alkalmazása annak igaz szellemében általad történik, a saját erőfeszítésed által. Ezért ennek a konferenciának a szlogenje ‘Őszinteség, Komolyság és Elkötelezettség’. Három dolog: komolyság a szándékban, őszinteség az erőfeszítésben és elkötelezettség a laszkhja, a cél irányába. Ha ezt a három dolgot egybe hozod, akkor a jógikus utazásod bizonyosan egy olyan világba fog vezetni, ahol egy vagy a békével, egy a fényességgel és egy a saját szellemeddel.

Forrás: Yoga Magazin, 2014. november