A Jagjá misztériuma

Swami Niranjanananda Saraswati

Ganga Darshan, 2006. november

Ahhoz, hogy teljes képet alkossunk a jagjáról, három szempontot kell figyelembe vennünk: az eseményt, az esemény mögötti látványt és ennek a látványnak a forrását. Azonban, még ha teljes képet kapunk is a jagjáról, akkor sem leszünk képesek megérteni azt. A megértés agyi folyamat, de a jagjá nem-agyi, absztrakt és nem-lineáris élmény. Ám a szíven keresztül sem tudod megtapasztalni. Mint ahogy meg kell kerülnöd az intellektust, úgy az érzelmeket is meg kell kerülnöd. Azok a dolgok, amelyeket nem lehet teljes egészében megmagyarázni, de még érzékelni sem, misztikusak. A jagjá misztérium, mint ahogy Isten misztérium, az élet misztérium, az elme misztérium. Misztikus minden, ami kifürkészhetetlen és felfoghatatlan, és ez a misztérium egy folyamatosan kibontakozó belső fejlődést eredményez. Kell, hogy legyenek életünk során ilyen tapasztalataink ahhoz, hogy a normális test-elme-lélek fogalmaknál mélyebb dolgokat élhessünk át. Tehát, ha azt hiszed, hogy megértesz majd valamit, tudd, hogy nem fogsz. Csupán létezned és alakulnod kell.

Jagjá mint spirituális eszköz

Mindazonáltal eljön az idő, amikor meg tudjuk tapasztalni egy pillanat erejéig a test-elme-lélek integrált formáját, amely élmény során magunkba foglaljuk az univerzumot és az univerzum magába foglal minket, képesek vagyunk áttörni a test-elme-lélek egység magját és bepillanthatunk a végtelenbe. A jagjá olyan folyamattá válik, mely bepillantást enged számunkra a végtelen spirituális dimenzióba. Mindannyian máshogy látjuk a jagját. Vannak, akik a szervezést és a szépséget látják kívül. Mások a lényeget látják belül. Valamiért hajlunk arra, hogy ennek a megtapasztalásnak a peremébe kapaszkodjunk és ne a teljes élménybe, amelyet se értelmezni se racionalizálni nem lehet. Ez a perem az, ami végül arra fog inspirálni, hogy felfedezd magadban a boldogság és béke alapelvét. A benyomások, amelyeket magaddal viszel, segítenek abban, hogy felfedezd mit is kaptál tapasztalataid során. Elvégre mindannyian ugyanazokat a dolgokat látjátok és halljátok: Paramahanszadzsít, a kányjákat, a batukokat, a havant, a mantrákat. De vajon ez az élmény megtanított-e téged bármire is?

Az élményben kapott tudás és tanítás fog végül felemelni téged. A benned lévő emlékek által kell magad tanítanod. Ez olyan, mint amikor a kezedet a tűzbe rakod. Tudod, hogy megéget, de ennek ellenére előfordul, hogy folytatod. Csak a tapasztalatodból eredő tudás fog megakadályozni abban, hogy megismételd. Ha elérjük a tudás egy ilyen szintjét, akkor megértésünk életre kel. A jagjá, jóga, ászana, meditáció, mantrák és ima megértést és tudást adnak az életedre vonatkozó meghatározó és egyedi dolgokról. Inspirálnak és bepillantást engednek az élet másik realitásába.

Tehát az eseményt, az esemény mögötti látványt, és ennek a látványnak a forrását egymással összefüggésben kell látnod. A megértés, amit ekkor megtapasztalsz, a saját inspirációddá és motivációddá fog válni.

Sat Chandi Mahayajna (ejtsd: szat csandi mahájagjá)

A Sat Chandi Mahayajna a Kozmikus Anya ősi tantrikus imádata, amely segítségül hívás, mantrák éneklése, jantrák kialakítása, mandalák létrehozása és tűzszertartás útján történik. A Rikhiában végzett Sat Chandi Mahayajna része egy másik jagjának, a Rajasooya Yajná-nak (ejtsd: rádzsaszúja jagjá), amelyet az ókorban királyok és császárok hajtottak végre. Tetteiket és gyarapodásukat osztották meg az alattvalóikkal, és ezt szimbolizálta a jagjá. Új területek meghódítása után visszatértek királyságukba és a szerzett vagyont a jagjá közvetítésének segítségével szétosztották.

A Rajasooya Yajna volt és még ma is az a jagjá, amely segítségével az ember megosztja azt, amit elért és megvalósított az életben. Mivel a jagjá nagy, jelentős, csak királyok és császárok hajthatták végre. Rikhiában a jagját Paramahanszadzsínek a jóga terén megvalósított munkája tiszteletére tartják. A Sat Chandi Mahayajna közvetítő eszközzé válik a kozmikus energia, a jótékony erő segítségül hívásához.

A jagjá közvetítő eszköze

Két erő volt az a közvetítő eszköz, mely segítségével a jagját véghezvitték. Ezt a két erőt a gyerekek (kányják és batukok) valamint Paramahanszadzsí adták, mindannyian mind az öt nap eseményein részt vettek. Összhang volt a kányják, batukok és Paramahanszadzsí között. A sakti Paramahanszadzsíből láthatóan áramlott a kányjákba és batukokba, megváltoztatva viselkedésüket, válaszaikat és teljesítményüket. A kányják és batukok a jagja idejére Paramahanszadzsí energiájának közvetítő médiumává váltak.

Ahogy Paramahanszadzsí mondta nekünk, a jagjának három fő komponense van: adományozás, imádat és szatszang. De semmiféle jagjá egyetlen komponense se fogja elérni a küldetését soha, hacsak nem szankalpa vezérli. Tizenegy évvel ezelőtt, 1995-ben, amikor Paramahanszadzsí elkezdte a Sat Chandi Mahayajná-t,tett egy szankalpát melyben mindenkinek békét, bőséget és boldogulást kért. Ez a szankalpa és Swami Sivananda szankalpája – szolgálj, szeress és adj – a jagjá mögötti ösztönző erővé, a jagjá szellemiségévé vált.

Swami Sivananda mindig azt mondta, hogy bármilyen szádhanát is végez valaki saját felemelkedésére és fejlődésére, az még mindig csak saját önző természetét tükrözi. Amikor képes vagy kapcsolatba kerülni az átmabhávával, ami önmagad másokban való meglátásának a képessége, csak akkor kezd a spirituális életed kibontakozni, nem előbb. Sri Krishna is említette a Bhagavad Gítában (12:13), hogy egy értelmes és szeretetre méltó személy első jellemzője az ádvésta szarvabhutánám, az a képesség, amivel az egyén mindenkiben önmagát látja. A spirituális élet kezdete az egység és egyetértés megélése és megtapasztalása.

Swami Satyananda és Swami Sivananda szankalpáinak a gyökere az Isavászja Upanisádok első mantrájában megtalálható spirituális tanításból ered: Om ishaavaasyamidam sarvam yatkincha jagatyaam jagat –„Ez az egész teremtés Isten háza; Isten házában élünk. Isten áthatja az egész teremtést.” Mindaz, ami létezik ebben az örökké változó világegyetemben, azaz Úr tartózkodási helye (ahol az Úr lakik). Élvezd,amit csak az Úr ad neked. Ne sóvárogj, mert hát ki is a gazdag valójában?

Isten otthonában lakni

Fejlődésünk során általában a fegyelmezetlenség és a rendszertelenség a két gyakori akadály. Ez vezet az asántihoz, a béke hiányához, ami aggodalmakat szül. Annak érdekében, hogy vigaszt találjunk, megpróbálunk itt néhány alapelvet, rendszert vagy eszmét megérteni, amellyel visszanyerhetjük az egyensúlyunkat.

A legjobb alapelv megtalálható a fent idézett mantrában. Azt mondja, hogy a teremtés Isten otthona. Hidd, hogy Isten otthonában élsz, és élj méltósággal. Minden otthonban, minden társadalomban van rendszer és rend. Ha hinni kezdesz abban, hogy ez az egész teremtés Isten otthona, és te ebben élsz, erőfeszítést fogsz tenni annak érdekében, hogy az igaz és helyes rendszerkeretei között maradj. A problémák fele el fog tűnni, mert Isten otthonában nem fogsz semmi rosszat tenni, mint ahogyan semmi rosszat nem teszel a saját otthonodban sem.

Az Isavászja Upanisádok ezen mantrája vezette a látnokok vízióit az idők során. Meg kell próbálnunk tudatosítani magunkban, hogy a mennyország birodalma itt van. Ez tükrözi az anyagi életünk és a spirituális törekvéseink közötti harmóniát. Az anyagi és a spirituális egyesítésével az élet az igazság (szat), a kiterjedt természet (csit) és a boldogság (ánanda) irányábafejlődik.

Széva mint eszköz a tisztuláshoz

Fejlődésünk során különböző szükségleteket kell felismernünk a tudatszintünk és az elménk viselkedésmódjaszerint. Hajdan az ahimszára, az erőszakmentességre volt szükség, és ezt hirdette Buddha, Mahavira és mások. Manapság szévára, szolgálatra van szükség, ami a másokkal való kapcsolatteremtés eszköze. A széva a premmel, a szeretettel és a dánnal, az adással/adakozással együtt vezet a tisztuláshoz.

Tehát Swami Sivananda jógájának négy eleme – szolgálj, szeress, adj és tisztulj – az eredménye ennek az ősi Upanisádokbeli gondolatnak. Ahhoz, hogy Isten otthonában méltósággal éljünk, elengedhetetlen a tisztulás, amit önzetlen szolgálattal és feltétel nélküli szeretettel lehet elérni. A tisztaság fogalmát az a képességünk jelenti, hogy elengedjük a szükségleteinket, és felülemelkedünk rajtuk, ami elvezet a szellem felébredéséhez.

Amikor Swami Satyananda megtette a békére, bőségre és boldogulásra vonatkozó szankalpát, senki nem gondolta, hogy ennek mélyebb, spirituális jelentése van. Békére akkor lelsz, ha az összes hiány eltűnik az életedből. Ahhoz, hogy megszabadulj a hiányérzettől, bőségben kell, élned. És ahhoz, hogy bőségre tegyél szert, boldogulnod kell. A ‘boldogulás’ nem gazdagságot jelent; a boldogulás azt jelenti, hogy megvannak az eszközeink a megvalósítására, elboldogulunk vele. Tehát a béke, bőség és boldogulás azoknak szóló üzenet lett, akik az élet legsürgetőbb szükségleteinek – akár anyagi akár spirituális – beteljesülését keresik.

A szívet megnyitó műtét

Ennek a Sat Chandi Mahayajná-nak a legfontosabb üzenete az, hogy mindnyájunknak szüksége van ‘a szívet megnyitó műtétre’. Az artériákat nehéz lerakódások zárják el, amelyeket el kell távolítani. Hogy történhet meg ez? Gondold át. Ebben az egy mondatban Paramahanszadzsí sok gondolatot sugallt életminőségünk javítására. Így tehát próbálj meg egyre összpontosítani és dolgozz azon, hogy megszüntesd a szív blokkjait. Ha ez lehetséges, akkor a Sat Chandi Mahayajnaüzenetét mindenki meg fogja tudni élni.

Yoga Magazine, 2007. 02.