Béke

Swami Satyananda Saraswati

Erőszak és háború fenyegetettsége között élünk. Mit tehet egy átlagos jógi, hogy a béke felé haladjunk?

A jógik állandóan használják a sánti szót. A sánti béke. Mindig háromszor kántálják a szót. ‘Óm Sánti Sánti Sántihi’. Ez sántit jelent három szinten – béke saját magadban, béke magad körül és béke az egész világban. Hogyan érhető el ez a béke? Időről időre az emberek különböző módszerekkel próbálkoztak, hogy elérjék a békét.

Békekísérletek

Réges-régen az emberek azt gondolták, hogy ha mindenki egy vallást venne fel, akkor béke lenne. Azt gondolták, hogy ha mindenki ugyanahhoz a valláshoz tartozna, akkor senki sem harcolna. De a történelem a tévedésüket igazolta. Nagy pusztító háborúk dúltak ugyanazon valláshoz tartozó emberek között. Ezért az egyetemes vallásos struktúra nem válasz a békére.

Aztán néhányan azt gondolták, hogy csak egy fajnak kellene létezni a világon, vagy csupán árjáknak vagy csupán szemitáknak. Úgy gondolták, hogy ha csak egy faj lenne, béke lenne. De a történelem a tévedésüket igazolta. Aztán az emberek úgy gondolták, hogy csak egy Istennek kellene lennie. Csak egy neve kellene, hogy legyen, második név nélkül, és akkor béke lenne. De a történelem a tévedésüket igazolta.

Ily módon sok kísérlet folyt az elmúlt évezredekben, és mit találtunk? Csak pusztítást. Amikor a Vatikán múzeumban jártam néhány évvel ezelőtt, olvastam a Pápa Dzsingisz Kánhoz írt levelét. Egy rém volt, aki gyilkolt és lerombolta a falvakat, egyiket a másik után. Mongóliától kezdve, egészen le a Balkánig és a Kaszpi-tengerig, csak csontvázakat gyűjtött.

Nos, a pápa írt neki egy levelet, könyörületet kérve és elküldte három papjával. A papoknak sok hónapba telt megtenni az utat. Útközben elhagyott falvakat láttak, ahol csak csontvázak maradtak. Mire odaértek, Dzsingisz Kán halott volt. A helyét átvette egy másik parancsnok, aki kereken elutasította, hogy fogadja őket. Keresztények millióit ölték meg. Ebből a történet azt mutatja, hogy a békéhez vezető út másol található.

A mostani korszakban létezik egy másik embercsoport is, a politikai ideológusok, akik azt mondják: „Adj ételt és szállást, legyen elég pénz ételre, ruházatra és lakhatásra. Csak akkor lehet béke.” Szintén ezt vallja sok politikai gondolkodó és filozófus. Karl Marx „A tőke” című híres könyvében világosan leírja, hogy amíg nem alakítják ki a gazdasági egyensúlyt, nem lehet béke.

A belülről jövő béke

Természetesen a történelem ítélkezni fog felette. Még túl korai megítélni azt, mit mondott. Mindazonáltal mint indiai, azt mondhatom, hogy a jómód nem válasz a békére. Akiknek van elég pénzük enni és házuk élni, azoknak sincs békéjük. De miért csak kívül keressük a békét? A békének belülről kell kiindulnia. Ezért a békemozgalom felgyorsítása érdekében, az egész dolognak az emberek saját belső valójából kell kiindulnia.

Néhány évvel ezelőtt nagy bajok voltak Indiában. Tizenhat éves voltam és Mahatma Gandhi életben volt abban az időben. Egy negyvennapos böjtnek vetette alá magát. Minden vezető szkeptikus volt a böjtjét illetően. Azt mondták, „A probléma kívül van. A probléma a közösségekkel van. Mi köze a böjtödnek hozzájuk?” Gandiji válasza nagyon mély benyomást keltett: „A hiba bennem van, sugárzom ezt a hibát, közvetítem ezt a hibát, mert nem értem el a békét magamban, és ezért böjtölni fogok mindaddig, amíg az elmém megtisztul.”

A többi vezető azt mondta: „Ne! Ne böjtölj. Ki kellene állnod, és az emberek jönni fognak, hogy meghallgassanak. Te megmondod nekik, hogy legyenek békések és hallgatni fognak rád.” Gandiji azt mondta: „Nem értem még el a békét, hogyan mondhatnám nekik, hogy legyenek békések?” Elutasította az evést mindaddig, amíg a belső béke meg nem érkezett.

Ez az, ahogy a béke problémáját meg kell oldani, de ez egy elképesztően nagy feladat. Vissza tudod fordítani a rakétalövedékeket, meg tudod semmisíteni az összes atombombát, minden harcost és fegyvert le tudsz szerelni, de csak ez nem hozza el a békét. A világot már sokszor lerombolták. Nem ez az első alkalom, hogy félelemmel nézünk szembe.

A hunok embereket mészárolva jöttek nyugatra. Jöttükben úgy nyírták az embereket, mint a füvet. Jött Dzsingisz Kán és sokan mások, levágva az embereket, mint a füvet. Hatmillió zsidót úgy öltek meg, mint az állatot. A filozófiánknak nem politikán kell alapulnia, hanem a bennünk rejlő spirituális filozófián.

Türelem

Sajátos környezetében a jóga nagymértékben segítheti az emberiséget, mert a jóga fő célja, hogy harmóniát hozzon létre belül és kívül. Megadja számunkra a belső fegyelem érzését. Fegyelmet a mentális, intellektuális, érzelmi és fizikai síkokon. Türelmet ad számunkra, hogy elviseljük a külső eseményeket.

Amikor valaki megpofoz, előveheted a revolvert, és lelőheted. Ez türelmetlenség. Ha valaki felpofoz, tartsd oda neki a másik orcádat. Ez az, amit a Biblia is mondott, de a keresztények sosem gyakorolták. Ha gyakorolták volna, az első és a második világháború nem történt volna meg. A Biblia azt mondta, ha valaki megüti a jobb orcádat, tartsd neki oda a bal orcádat is. És mi mit tettünk? Valaki megütötte a jobb orcámat, és én lelőttem. Ez nem a béke útja.

A türelem az elme békéjének az eredménye. Ha megsértettél, várni fogok. Talán egy nap meg fogod érteni, mert a szeretet ereje, a szeretet hatalma a türelmen és a megértésen keresztül fejezhető ki. Ezt a türelmet nem gyakorolták a múltban. Nincs olyan faj, amelyik gyakorolta volna a türelmet a múltban. Az egyiptomiak, rómaiak és görögök nem gyakorolták a türelmet, így lerombolták őket a barbárok és a rabszolgáik. A türelem a szeretet következménye.

Szeretet

A szeretetet nem az öleléseket és a csókokat jelenti. Úgy tekintelek, mint az enyémet, s te úgy tekintesz, mint a tiédet. Osztozol a fájdalmamban és én osztozom a fájdalmadban. Megosztom veled a szegénységemet és te megosztod velem a szegénységedet. Ha boldogtalan vagyok, te is boldogtalan vagy. Ez a szeretet eredménye. Ha boldogtalan vagyok, és te boldog vagy, az a gyűlölet eredménye.

A szeretet azt jelenti, hogy nincs gyűlölet, és a gyűlölet az jelenti, hogy nincs szeretet. Ahol szeretet van, ott megértés van. A megértés türelmet teremt, és a türelem megadja az erősséget, hogy szembenézzünk az igazságtalansággal. Igazságtalan vagy velem szemben, de nekem nem kell reagálnom. A türelem várakozásra bír. Egy nap fel fogod ismerni, hogy igazságtalan voltál. Nincs más módja, hogy egy igazságtalan személlyel felismertessük az igazságtalanságát. Ha a szülők, a társadalom, a kormány igazságtalan, nincs értelme harcolni. Tűrnöd kell. Idővel, még egy kegyetlen ember is fel fogja ismerni a gonosztetteit.

Sok tényező szükséges a béke megalapozásához ezen a földön, és a legfontosabb magot a béke megszilárdításához szeretetnek hívják, de ez a szó magyarázatra szorul.

Dharma és adharma

Két erő van állandó ellentétben egymással: ezen erők egyensúlyát nem kellene lerombolni.

A dharma igazságosságot jelent, a dharma nem azt jelenti, hogy vallás. A rosszakaratúság adharmát jelent. Néha a dharma és adharma közötti egyensúly felbomlik. Az adharma növekszik és a dharma hanyatlik. A dharma nem egy szlogen, nem egy zászló vagy politikai klub. A dharma egy gondolkodásmód, megértés és élet. Amikor a dharma oldalához csatlakozol és egy dharmikus életet élsz, megváltoztatod az egyensúlyt. A dharmának és adharmának ki kellene egyensúlyozni egymást.

A dharmát és adharmát helyesen kellene érteni a békével kapcsolatosan. Ne téveszd össze a dharmát a vallással, vallásos szertartásokkal vagy hiedelmekkel. A dharma az élet örök értékeiben való hit. Vannak bizonyos örök értékek, melyeket talán nem gyakorolsz vagy nem is ismersz, de hiszel bennük. A szatyam, igazság, egy örök érték, akár az ahimszá, az erőszak-mentesség. Ezeket az örök értékeket dharmának hívják, és az ellentettjük az adharma. Ezért annak érdekében, hogy segítsd a békét ezen a világon, éld a dharma életét.

Forrás: Yoga Magazine, 2012. április