A pozitív beállítottság fejlesztése

Swami Sivananda Saraswati

Az elme szokások együttese. Megváltoztatni a szokások megváltoztatásával lehet. A megújuláshoz szükséges a rombolás is. Mikor új, egészséges szokásokat veszünk fel, a régiek és egészségtelenek megszűnnek. Ezért vizsgáljuk, elemezzük önmagunkat. Változtassuk a negativizmust pozitivizmussá a hozzáállásunk megváltoztatásával. Vegyük számba az elmúlt évet, és tegyünk szilárd elhatározást, hogy a következő elvek szerint élve, átalakítjuk az elmét.

Légy tettre kész

Ne ücsörögj tétlenül várva, hogy majd csak segít rajtad valaki, hanem légy mindig tettre kész. Tégy meg minden tőled telhetőt, a többivel ne törődj. Ne légy lusta. Segíts magadon, és Isten is megsegít.

Légy derűs

Félre a rosszkedvvel és komorsággal. Nincs fertőzőbb a lehangoltságnál. Űzd el azonnal a beteges levertség érzését érdeklődéssel, felemelő dalok éneklésével, imával, pránájámával, a szabad levegőn tett élénkítő sétákkal, és az ellenkező minőségre, az öröm érzésére gondolva. Légy jókedvű és boldog. Csupán azért élj, hogy áldás lehessél mások számára.

Légy alkalmazkodóképes

Próbáld meg kifejleszteni szeretetre méltó és barátságos természetet. Alkalmazkodj mások szempontjaihoz és szokásaihoz. Soha ne morogj, mikor másokat szolgálsz. Leld örömödet a szolgálatban. Légy kiegyensúlyozott még akkor is, ha bántanak, ha mások durva szavakkal illetnek. Elméd legyen egyforma örömben és fájdalomban, hidegben és melegben. Fejleszd alkalmazkodóképességedet, önuralmadat és tűrőképességedet

Megfontoltan beszélj

Tartsd féken az elmét ügyesen és tapintatosan. Fegyelmezd a beszéd szervét. Beszélj kedvesen, finoman és őszintén. Ne fecsérelj órákat üres locsogásra. Fogd rövidre a megbeszéléseket. Légy megfontolt beszédű ember. Naponta néhány óra hosszat tarts maunát (hallgatás). Beszélj egy keveset, hallgass sokat, és soha ne ejts ki mások érzéseit sértő szavakat.

Uralkodj dühödön

A düh összetöri az idegrendszert, és mély, maradandó hatást gyakorol az asztrál testre. Egy iszonyatos dühroham mély gyulladást okoz az asztrál testben. Éppen ezért, ne válj a harag áldozatává. Uralkodj rajta a mások iránti ksama (türelem), szeretet, könyörületesség, együttérzés, vicsára (elmélkedés) és megfontolás képességével.

Értsd meg a törvényt

Semmilyen esemény nem történik egy mögötte meghúzódó konkrét ok nélkül. Az ok és okozat törvényét követi minden. Ez a törvény igencsak rejtélyes, ezért is mondja az Úr Krishna: Gahana karmano gatih – „Rejtélyes a tett természete.” A természet minden fizikai és mentális ereje engedelmeskedik az ok és okozat eme nagy törvényének. Az ember olyan helyeken találja magát, ahol ki tudja elégíteni a vágyait, mivel a természet is ezt a törvényt követi.

Válj eggyé a törvényadóval

Ha egyszer megérted az életedet és tetteidet irányító törvényt, képes leszel olyan módon cselekedni, hogy ezt a törvényt inkább szövetségeseddé tedd, semmint ellenségeddé. Ha a törvény által megszabott feltételek akkurátusan teljesülnek és be vannak tartva, akkor teljesen bizonyos lehetsz a sikerben, bármiről legyen is szó. Ezért gondosan tégy eleget kötelességeidnek. Hamarosan eggyé válsz a törvényadóval.

Légy szenvedélyes elhatározásodban

Még a legapróbb cselekedetet is teljes szívvel, elmével, értelemmel és lélekkel végezd. Cselekedj hittel és elszántsággal. Légy ura érzelmeidnek és indíttatásaidnak. Légy szilárd az elszántságban, és szenvedélyes az elhatározásban.

Soha ne ess kétségbe

Nem vagy tehetetlen lény. Van szabad akaratod. Át tudsz jutni minden kedvezőtlen körülményen. Légy bátor. Légy merész. És sikeres leszel. Nincs semmi a földön, amit ne lehetne elérni megfelelő erőfeszítéssel. Ne nyugtalankodj a nehézségek, szerencsétlenségek, csapások miatt. Ezek segítenek neked az akarat és állhatatosság fejlesztésében. Bölcsebbé tesznek, és segítik a fejlődésedet. Használd az értelmedet, éleslátásodat, megkülönböztető képességedet és a józan eszedet. Egymás után le fogod gyűrni a nehézségeket. Űzd el félelmeidet és aggodalmaidat. Meríts bátorságot, erőt és energiát belülről. Legyőzhetetlen vagy. Semmi nem árthat neked.

Tudj különbséget tenni

Ismerd meg a dolgokat valódi fényükben. Ne téveszd össze az érzelmet az odaadással, a sankirtan alatti heves levegőbe ugrálást az isteni eksztázissal, a radzsaszikus nyugtalanságot a karma jógával, a mély alvást a számadhival, a légvárépítést a meditációval. Tanulj meg különbséget tenni, és légy bölcs. Figyeld alaposan a gondolataidat. Értesd meg az elméddel a tárgyak nem-valóságos természetét. Beszélj az elmédhez. Csalogasd az elmét. Meg fogja hallani a szavaidat.

Gyakorold a higgadtságot

Légy nyugodt minden körülmények között. Ápold ezt a tulajdonságot folyamatos és fáradhatatlan igyekezettel. A nyugalom olyan, mint egy szikla. Az ingerültség hullámai nekicsapódhatnak, de nem tudják befolyásolni. Légy olyan nyugodt, mint a tükörsima óceán. Légy olyan nyitott gondolkodású, mint az égbolt. Légy olyan tiszta, mint a kristály. Légy olyan türelmes, mint a föld. Őrizd meg mentális egyensúlyodat a világ változásainak közepette, tekintet nélkül a sikerre vagy bukásra, a nyereségre vagy veszteségre, az örömre vagy fájdalomra. Fegyelmezd az elmédet körültekintéssel. Ez a főkulcs, mely az üdv birodalmának ajtaját nyitja. Ez a siker titka a jógában.

Légy nyitott, mint egy gyerek

Beállítottságod legyen buzgó és fogékony, amivel magadba szívhatod mestered tanításait. Légy teljesen egyszerű, őszinte és nyílt, mint egy gyerek. Őszinte imádsággal hangold szívedet az istenire. Tárd fel szívedet Őelőtte. Ne titkolj előtte semmit. Beszélj úgy hozzá, mint egy gyerek. Válj eszközzé az isteni kezében.

Add át önmagad

Adj át mindent a Legfelsőbb Szellemnek. Helyezd egódat lábaihoz, és nyugodj meg. Ő teljes oltalmába fog venni téged. Ő mindent meg fog tenni érted. Rögzítsd elmédet Őrá. Lásd Őt minden arcban. Őérte dolgozz. Ne gondolj semmi másra, csak Őrá. Ő a te kísérőd. Ő a te világosságod. Ő vidít fel téged. Ő jönni fog, és megvéd téged a nehézségektől. Ismételd az alábbi mantrát: „A Tiéd vagyok, a Tiéd minden. Legyen meg a Te akaratod.” Mikor az önátadás tökéletes és feltétlen, kiárad az isteni kegyelem.

Yoga Magazine, 2008. január