Jóga terápia

Swami Sivananda Saraswati

Beszéd a 3. Nemzetközi Jógakonferencián

Védikus tradíciónkban minden fajta szádhanát jógának nevezünk; úgy mint bhakti jóga, gjána jóga, karma jóga, stb. A jóga igazi jelentése a Legfelsőbb Isteniséggel, a Legfelsőbb Önvalóval történő egyesülés. Így a jógát rendszerint azzal a fő célzattal gyakorolják, hogy ráébredjenek az ember igazi önvalójára azért, hogy megszabaduljanak a teremtés okozta szenvedéstől és béklyótól.

A gyakorlati jóga iskolának két osztálya van, a rádzsa és hatha jóga. A rádzsa jóga a hangsúlyt az elme megtisztítására helyezi olyan ódon, hogy képesek legyünk uralni az elmét, és az elmét uralva meg tudjuk haladni a mentális tartományt, így ráébredhetünk az Isteni Önvalóra, mely túl van a mentális régión és túl van az érzékekkel tapasztalható világon.

A rádzsa jóga tökéletesen van leírva Patanjali Yogadarshan-jában. Nem lehetséges, hogy a rendelkezésemre álló korlátozott időben részletesen tárgyaljam a rádzsa jógát, így most röviden a hatha jógáról fogok beszélni. A hatha jóga képezi a rádzsa jóga alapját. A hatha jóga a rádzsa jóga előkészítő szakasza. A hatha jóga segítsége nélkül a rádzsa jóga eszményét nem lehet elérni. Ha követjük a hatha jógát, akkor fizikai testünk esetleg nem lesz beteg és nem öregszik el. A hatha jóga főként a test megtisztítást hangsúlyozza olyanképpen, hogy fizikai testünk az Isteni Tudat hordozójává válhasson.

A hatha jóga szó szerinti jelentése a nap és a hold, vagy az idá és a pingalá egyesülése. Ha az idá és a pingalá egyesült, a szusumná aktivizálódik. A szusumná könnyen elvezeti elménket egy tudatfeletti állapot felé. Mikor az idá és a pingalá aktív, az alacsonyabb elme dominál, a tamasz és a radzsasz uralkodik. Mikor a szusumná aktív, a magasabb elme, az isteni elme dominál, a szattva gúna uralkodik. Tehát a hatha jóga alapjelentése az isteni Önvalónk felismerése a szusumná segítségével. Mikor a szusumná aktív, a kundalíni felemelkedik.

A jóga nem volt népszerű Kelet-Indiában, különösen Asszamban, Bengálban és Orisszában nem, ezért népszerűsítése érdekében megváltoztattuk a hatha jóga rendszert. Elhagytuk a bonyolult dhautit, basztit, pránájámát a hatha jógából, és néhány év kísérletezés után kifejlesztettünk egy könnyebb dhautit, basztit és pránájámát anélkül, hogy elveszett volna ezek hatékonysága. Így az a fajta oktatás, melyet mi most hirdetünk és javaslunk, alkalmasnak mutatkozik arra, hogy fiúk, lányok, fiatalok és öregek egyaránt gyakorolják.

A jóga terápia nem szélhámosság, és tudományos kísérletek igazolták csodálatos hatását az emberi testre.

A hatha jóga szerint a test az élet alapköve. Ha az élet ezen alapköve erős, szilárd és hiba nélküli, akkor az élet építményének magasabb emeleteit is fel lehet húzni ennek biztonságára építve. A hatha jóga azt mondja nekünk, hogy a test a gép, és az énünk a gép irányítója. Az elme, az értelem, az egó, melyek énünk erejét vagy energiáját jelentik, az idegek, a mirigyek, stb. segítségével lesznek aktívak. Ha az idegek és a mirigyek működése egészséges és normális, akkor az önvaló istenisége, az önvaló istenessége a test szervein keresztül természetes módon megnyilvánul azoknál, akik e tiszta test birtokosai, és akiket isteni embereknek nevezünk. Úgy tiszteltjük és imádjuk őket, mint élő isteneket.

Korábban említettük, hogy a hatha jóga főként testünk megtisztítására helyezi a hangsúlyt, hogy fizikai testünk mentes legyen minden fajta betegségtől, és az isteni tudat hordozójává válhassék, mely természetszerűleg ismeri fel az isteni Önvalót. Tehát a hatha jóga nem csupán a fizikai fejlődést, nem csak a betegségek gyógyítását szolgálja, hanem segíti a fizikai, mentális és spirituális felemelkedést. Milyen indokok alapján lép fel a hatha jóga ilyen nagy igénnyel?

A hatha jógának hat osztálya van – dhauti, baszti, neti, ászana, mudra és pránájáma. A dhauti segítségével, vízzel ki tudjuk mosni szinte az összes felhalmozódott mérgező dolgot a gyomorból és a hasból. Ha szervezetünk mentes minden összegyűlt méregtől, semmilyen veszélyes betegség nem tudja megtámadni testünket. A felhalmozódott méregből jönnek létre a betegséget okozó bacilusok. Ez az összegyülemlett méreg minden betegség és bacilus táptalaja. Ha az ellenséges katonák élelmiszer-utánpótlási útvonalát elvágjuk, akkor az ellenség katonái nem lesznek képesek tovább harcolni; legyengülnek és könnyű lesz őket megölni; nem tudnak meglenni élelem nélkül.

Ehhez hasonlóan a dhauti is elvágja a halál élelem-utánpótlását, így a betegség bacilusai élelem hiányában legyengülnek. A kórokozókat könnyen legyőzik testünk testőrei, a fehérvérsejtek. Ha betegség idején alkalmazzuk a dhautit, a betegséget gyorsan meg tudjuk gyógyítani általa. Így a dhauti a veszélyes betegségek; végső soron a halál megelőzésének legbiztosabb módja. Tehát a dhauti segítségével ellenőrzést tudunk gyakorolni a halál felett, uralkodni tudunk rajta. Szükségtelen mondani, hogy feltaláltuk a bariszár dhauti egy speciális és egyszerű módját, mely ki tudja mosni, el tudja távolítani a mérgező dolgokat nemcsak a gyomorból, hanem a hasból is.

Egy másik hely, ahol a betegségek kórokozói össze tudnak gyűlni, a tisztátalan bél. Ezért van, hogy a belek tisztítása minden más kezelést megelőz az allopátiában, az ájurvédában, stb. A mi egyszerű jógikus baszti kríjánk ártalmatlanul, tökéletesen és könnyen tisztítja a belet.

A neti tisztítja az orrot és a homlok területét. A neti a legbiztosabb gyógymódja szinte valamennyi fajta fejfájásnak.

Az ászanák legfőbb célja az idegek és izmok erősítése, és a gerinc rugalmasan tartása. Ahogy egy gép sem tud működni erős szíjak, szalagok vagy láncok nélkül, melyek összetartják a gép valamennyi alkatrészét, ugyanígy testünk gépezete sem tud aktív lenni egészséges idegek és izmok nélkül. Ezért ennyire fontosak az ászanák az egészséghez.

A mudra legfontosabb célja, hogy a mirigyek egészségek maradjanak és megfelelően működjenek. Ezek a mirigyek nagy felelősséget viselnek a fizikai egészség és mentális egyensúly megőrzésében.

Az endokrin mirigyek megfelelő kiválasztása hiányában a test gyenge, munkaképtelen és beteg lesz, majd végül idő előtt elhalálozik.

Még ha órákon keresztül tartanám is az előadást, akkor sem lenne lehetséges, hogy akár csak egy mirigy aktivitását is teljes mértékben el tudjam magyarázni. A mirigy testünk karmestere, megőrzője és elpusztítója. A mudra gyakorlása rendkívül hasznos az egészség, a fizikai és mentális egyensúly megőrzésében. Meg vagyunk döbbenve, mikor arra gondolunk, hogy milyen mély fiziológiai, milyen korrekt anatómiai tudás húzódik meg a hatha jóga mögött. E korrekt tudás miatt volt képes az ősi India hatha jógája felfedezni a mudrákat a mirigyek megfiatalítása, helytelen működésük kijavítása, túl- és alulműködésük szabályozása céljából.

Ha testünk mirigyei nem tökéletesek, az állati természet vagy bestiális hajlamok válnak uralkodóvá. Például, ha a máj működik rosszul, az ember ingerlékeny és harapós lesz. Ha a nemi mirigyek működnek túl vagy alul, az ember szenvedélyessé és önzővé válik. Ha a mangal gránti (csecsemőmirigy) nincs rendben, az ember tolvaj, útonálló, gyilkos lesz. Ha a sívaszati gránti (hipofízis) működik rosszul, az illető alantas, rosszindulatú, könyörtelen, uzsorás, megrögzött vesztegető, stb. lesz. Manapság a helytelen táplálkozás miatt csaknem mindannyiunk mirigyfunkciója rossz, ezért veszítettük el erkölcsi tartásunkat. Ezért a mirigyműködések rendbehozatala nélkül nem tudjuk uralni az elménket, nem tudunk győzedelmeskedni alacsonyrendű mentalitásunkon, nem birtokolhatjuk az isteni elmét. A hatha jóga harsonája, a hatha jóga ítélete azt mondja, hogy nem az emberi egyed a rossz. Akiket rossznak neveznek, nem igazából rosszak; csupán testi szerveik vagy testük mirigyeinek működése hibás. Helyes táplálkozással és hatha jógával könnyen meg lehet javítani ezeket a szervi defektusokat. Tehát a jóga folyamataival meg tudjuk újítani, helyre tudjuk hozni az emberi jellemet, finomítani tudjuk az emberi természetet. Istenivé tudjuk alakítani az állati természetű embert. Képzeljük csak el, mekkora haszonnal bír a mudrák gyakorlata az emberi társadalomra, hogyan tudja a mudra az egész emberi faj életét sokkal jobbá tenni.

A hatha jóga könyvben ezt olvassuk: „Ahogy egy oroszlán meg tud ölni egy elefántot, úgy képes az uddijána bandha elpusztítani a halált; az uddijána bandha segítségével győzelmet tudunk aratni a halál felett.” Ha ezt a mudrát fiatal kortól kezdve gyakoroljuk, a test frissnek és fiatalnak látszik idős korban is. A mai korban nevetnünk kell, ha azt halljuk, hogy egyetlen mudra képes minket megmenteni a korai haláltól.

Mikor halunk meg, mennyi az életünk tartama, ezt kell megtudnunk. Természeti szabály, hogy mikor egy állat teste teljesen kifejlődött, akkor az állat teljes mértékben készen áll arra, hogy szülővé váljon. Általában úgy számolják, hogy az élettartam mintegy ötszöröse ennek a fejlődési szakasznak. Például egy tehén teste 4-5 éves korára éri el a fejlettséget, és utána anya lesz. Így egy tehén természetes élettartama 20-25 év. Egy macska teste két év alatt fejlődik ki, amikor is elkezd kölyköknek életet adni. Látjuk, hogy egy macska élettartama 10-11 év. Egy fiúgyermek 25 éves korára válik teljesen kifejletté, ezért egy férfi természetes élethossza 125 év. Ha egy ember jó erkölcsű és békés életet él, további 25-30 évet adhat hozzá élettartamához. Így aztán mindannyiunk számára lehetséges, hogy 150-160 évig éljünk betegség nélkül, szenilitás nélkül, fizikai és szellemi aktivitásunk teljes erejével. A mi modern orvostudományunk, modern fiziológiánk azt mondja nekünk, hogy az emberi test nem halhat meg, míg a szukra gránti (mellékvese) aktív. Bármilyen különös is, de ha az uddijána bandhát (mudrát) gyakoroljuk, akkor a mellékvese és a hasnyálmirigy (szúrja gránti), melyek a köldök területének legfontosabb mirigyei, és testi szerveink életerejének legfőbb forrásai, megerősödnek, és 160 évig vagy még tovább aktívak maradnak, feltéve, hogy helyes étrenddel párosulnak. Ezért nem haszontalan egy hatha jóginak azt mondani, hogy az uddijána bandha képes megölni a halált. Az uddijána bandha segít győzedelmeskedni a halál felett. Ezért is mondtuk korábban: „A JÓGA NEM KURUZSLÁS, NEM SARLATÁNSÁG, HANEM TUDOMÁNY.”

Szeretjük naponta látni az arcunkat a tükörben. Mitől ez a vonzódás; milyen ok húzódik meg mögötte? Az ok az, hogy szeretjük azt, ha szépek vagyunk; szeretjük, ha az arcunk bájos. Ezért van, hogy a gyengébb nem, lányaink és asszonyaink naponta púdert vagy krémet kennek az arcukra. Manapság a fiatal fiúk és férfiak utánozzák a gyengébb nem szokásait. Persze felesleges hangsúlyozni, hogy senki nem lesz csupán attól szép vagy igazán helyes, hogy krémet vagy púdert ken magára. Társadalmunkban csak kisszámú fiú és lány, kisszámú férfi és nő van, akire kellemes ránézni. Mi többiek, majdnem mindenki, csúnyák vagyunk. A hatha jógában megtaláljuk az igazi eljárást, hogy szépek legyünk. Csúnyaságunk természeténél fogva bennünk rejlő oka pajzsmirigyünk abnormális tevékenysége. Ha a pajzsmirigy működése mindkét szülőnél normális, akkor a gyerekek testi felépítése szép, arcuk kedves lesz. A szarbanga szádhan mudra ki tudja javítani a pajzsmirigy hibáit; új életre kelti a pajzsmirigy működését. Tehát a hatha jóga mudrái képesek megújítani testi alakzatunkat is. Ha mindkét szülő generációról generációra a szarvangászana segítségével egészségesen tudja tartani a youban granthit, vagyis a pajzsmirigyet, akkor gyermekeik, legyenek azok feketék vagy fehérek, bizonyosan kellemes megjelenésűek lesznek, arcuk kedves lesz. Tehát a szarbanga szádhan mudra segítségével ki tudjuk űzni a csúnyaságot testi szerkezetünkből.

Legfőbb szellemi működésünk központja az agyban lévő mirigyekben található. A sívaszati gránti (agyalapi mirigy), a brihaszpáthi gránti (tobozmirigy), és más fontos grántik, melyek magasabb felismerésekhez segítenek, az agyban találhatóak. Mikor ezek a mirigyek szabályosan működnek, akkor az isteni elme magasabb szintű gondolkodása a jellemző. A szádhaka rendszerint könnyen tud előre haladni az Önvaló felismerésének útján. Ha ezek a mirigyek rendellenesen működnek, az emberi természet kiegyensúlyozatlanná és féktelenné válik.

A masztak mudra vagy sirshászana ki tudja javítani e mirigyek hibáit. Ezért a masztak mudra rendkívül előnyös a szádhaka számára. A jóga néhány modern szerzője azt ajánlja, hogy fél óra hosszat, vagy még annál is tovább gyakoroljuk a sirshászanát. Ez helytelen; ez káros. Hosszú évek kísérletezése után meghatározott időtartamot választottunk. Ha ezt követjük, a sirshászana nagyon előnyös lesz; mindenki sokkal jobban fogja magát érezni.

A hatha jógának van két másik ága is, melyeket lája jógának és szvaródája jógának hívunk. A lája jóga többféle érdekes és könnyű eljárást ad az elme összpontosítására. Hasonló, mint a náda vagy az anáhata dhváni szádhana, a trátaka szádhana, stb. A hamarosan kiadásra kerülő könyvünkben, a Dhjána jógá-ban szándékunkban áll hosszabban kifejteni ezeket az eljárásokat.

A szvaródája jóga a légzőrendszerünk, az idá, a pingalá és a szusumná, vagyis a három légzési folyamat ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt. Az idá és a pingalá ellenőrzésével szinte mindenfajta betegséget lehet gyógyítani. A szusumná ellenőrzésével az ember könnyen haladhat előre az Önvaló vagy Isten felismerése felé a kundalíninek a múladhárából a szahaszrárába történő felemelésével.

A kundalíni shakti az emberi szervezet koncentrált életenergiáját jelenti. Ezen energia egyik fő központja az emberi test legalsó részében helyezkedik el, míg egy másik ilyen fontos központ a test legmagasabb pontján található; ez utóbbit hívják szahaszrárának vagy végtelennek. A testünk egy apró kis univerzum. A védikus iratokban az univerzumot szatja lókának nevezik, mely hét részre osztható: bhuh, bhubah, swah, maha, jana, tapah és szatja lóka. Ezekben a lókákban hétféle életenergia testesül meg. Így a mi testünkben is hétféle típusú energia található: alsó, felső, magasabb, legmagasabb, stb. A hatha jógában ezeket az energiaközpontokat csakráknak hívjuk. Tehát hét csakra, azaz energiaközpont van a testünkben – múládhára, szvádisthána, manipúra, anáhata, visuddhi, ágjá és szahaszrára. Az energia, a shakti a shaktimanból jön elő. Angol szóhasználattal élve ezt nevezhetjük Supreme Divinity-nek (isteni energiának) vagy Supreme Consciousness-nek (legfőbb tudatosságnak.) A fejlődés törvénye szerint az életenergia felfelé halad, tehát az alacsonyabb energia vagy alacsonyabb tudat magasabb rendű tudattá alakul át; a magasabb tudat isteni tudattá válik, az isteni tudat szupertudattá vagy „csinmája man”-ná. A kundalíni jógában ezt kundalíni uththapan-ként ismerik.

Mikor a kundalíni eléri az ágjá csakrát, az ember elméjének mesterévé válik. Mikor a kundalíni eléri a szahaszrárát, a mentális energia elveszíti létezését, mert elérte a forrást, vagy, ahogy mondjuk, a végtelen tudatosságot, a legfelsőbb isteniséget, mint ahogy a folyó elveszíti lényegiségét a tengerbe érve. Az életenergia fejlődése befejeződött.

Minden teremtmény pránából vagyis életerőből jön létre. Tehát a prána a testi univerzumunk teremtője, vezetője és fenntartója. Azt a folyamatot, mellyel a prána vagyis az életerő kitágulását irányítjuk, pránájámának hívjuk. A pránájáma biztosítja a vitalitást, a betegségek, a pusztulás és az idő előtti halál feletti győzelmet. A pránájáma különösen a tüdő és a szív tevékenységét erősíti. Így a pránájáma mindenfajta veszélyes betegséget meg tud előzni és képes gyógyítani. Tehát a hatha jóga a betegség gyógyításának természetes folyamata, a magasabb tudat vagy isteniség elérésének biztos módszere. Szükségtelen mondani, hogy a kumbhaka nem előnyös az átlagember és a betegek számára. Emiatt vezettük be a szahadzs pránájámát és a brahman pránájámát a nagyközönség részére. A kumbhaka pránájáma csak a szádhakáknak való. 5-15 másodperc kumbhaka nem káros egy átlagos egészségű embernek. A hosszú kumbhakához különleges szabályok, előírások és táplálkozás tartozik. A hosszú kumbhaka nem való a hétköznapi embereknek.

A hatha jógát csupán betegségek megelőzésére használták, de kutatásaink során mi új jóga folyamatokat találtunk ki. Az eljárások alkalmazása során úgy találtuk, hogy a mi egyszerű jóga módszereinkkel minden fajta betegséget könnyen lehet gyógyítani. Olyan betegek százait gyógyítottuk meg a kezelésként alkalmazott jógikus eljárásainkkal, akik pl. szívbetegségben, vérnyomás-betegségben, szívkoronaér-betegségben, vérhasban és más krónikus betegségekben szenvedtek. Talán felesleges is mondani, hogy olyan emberek jöttek hozzánk utolsó lehetőségként, akik már le akartak mondani életben maradási reményeikről. Kezeltük és meggyógyítottuk őket. Érdemes és érdekes megjegyezni, hogy ahol a modern terápiák minden módszere kudarcot vall, a jógikus kezelés sikeres. A jógikus eljárás csodálatos gyógyító erejét látva, ma bátran mondhatjuk, hogy az általunk bevezetett könnyű és biztonságos eljárást rendszeresen gyakorolva, az emberek általánosságban véve elkerülik a szenilitást, a betegséget és a korai halált. A jógának hatalmas üzenete van az emberek számára: az egészséges test üzenete, a szép test üzenete, a mentális felemelkedés üzenete, a szellemi fejlődés üzenete. Az a célunk, hogy a jóga segítségével az egyes emberek megújításán keresztül kialakítsunk egy jámbor, isteni természetű emberiséget. Az orvosi eljárással nem gyógyítható krónikus betegségek gyógyíthatók a jóga rendszerével. Tehát a hatha jógának megvan a képessége, hogy kiváltsa a kórházat (kivéve műtétek). Ha a jógikus kórház bevezetésre kerül, az emberiség megszabadul a mérgező orvosságok bevételétől, és az orvosok műtőasztala üres marad. A jógikus kórháznak nincs szüksége semmilyen gyógyszerre, így sokkal kevésbé drága, mint az orvosi kórház. Említettük korábban, hogy az orvosságok nem tudják gyógyítani a krónikus betegségeket, nem tudják tökéletesen meggyógyítani az olyan veszélyes betegségeket, mint pl. szívbetegség, szívkoronaér trombózis, vérnyomás-betegség, stb. Gyakorlati tapasztalataink vannak, hogy a jóga rendszere képes gyógyítani ezeket. A mi előírásainkat betartva nagyszámú szívbeteg, vérnyomás-betegségben vagy rákban szenvedő ember gyógyult meg tartósan. Szóval a jógikus kórházra igen nagy szükség van manapság.

Reméljük, hogy a jógakórház és a jógaegyetem, melyeket az ásramunkban létrehoztunk, és amelyeket az országunk minden ásramában létre kellene hozni, nagy segítséget fognak nyújtani az emberiség fizikai, mentális és spirituális fejlődéséhez.

Az ember saját sorsának mestere kell, hogy legyen. Az embernek ellenállónak kell lennie a betegséggel és az idő előtti halállal szemben. Az emberiségnek istenivé kell válnia a jóga rendszerének segítségével, és ezáltal beteljesednie.

Az ételekre vonatkozóan is végeztünk gyakorlati kutatásokat. A helytelen táplálkozás az összes fizikai és mentális zavar legalapvetőbb oka, így azt kell megállapítani, hogy milyen legyen a gyerekek, a felnőttek, az idősek étrendje, milyen legyen a kiegyensúlyozott étrend, az ideális étrend, stb. Mindez megtalálható a „KHADYANITY AND SENSHUPALAN” című könyvünkben. Reméljük, hogy táplálkozási elveink és könnyű jógarendszerünk előbb-utóbb elismert és megbecsült lesz minden fajnál és minden országban szerte a világon.

Az emberi test természetes magassága hét láb. Napjainkban az indiai emberek magassága átlagosan öt láb. Elveszítettünk kétlábnyit. E csökkenés leírására megvannak a magam kutatásai és kísérletei. Bizalmi köreimből kiválasztottam néhány fiút és lányt. Azt tanácsoltam, hogy kapjanak helyes étkezést, és javasoltam néhány kiválasztott jóga gyakorlatot. Ezek a fiúk és lányok meghaladták szüleik magasságát. Magasságuk elérte a hat lábat vagy majdnem azt. Ezek a lányok így érték el a házasságra alkalmas kort. E lányok szülei most engem vádolnak, mondván: „Szvámidzsi Maharádzs, jó kis problémát okoztál most nekünk. Nagyon nehéz ám hat láb magas vőlegényeket találni a lányaink számára. A lehetséges vőlegények, akik közül választanunk kell, szinte mind öt és öt és fél láb magasak. Így aztán a lányok elutasítják, hogy maguknál alacsonyabb partnert válasszanak.”

Kísérleteink eredményeit látva remélhetjük, hogy helyes táplálkozás mellett gyakorolva a hatha jógát, néhány év múlva az emberi faj ismét eléri a hét láb magasságot. Szeretnénk hét láb magas, egészséges fiúkat és lányokat sétálgatni látni minden ország utcáin.

Befejezésül újból megismétlem, hogy a jóga gyakorlatok nem csak a fizikai egészség visszaállításában segítenek, hanem egy egészséges, becsületes és különösen tehetséges elme kialakításban is. Szeretnénk látni e tiszta ideálok és a tisztességes elme megvalósulását fiaink és lányaink, a felnőttek és az öregek ideális testében. Tehát azt tanácsoljuk tanulóinknak, hogy forduljanak segítségért a hatha jógához. A könnyű hatha jógához, a könnyű dhauti basztihoz.

Ti tanulók, Önök, Hölgyeim és Uraim, akik élő példák a jó fizikumra, a jó elmére és a jó szellemre, Önöknek KELL harcolniuk a mi korunk morális megújításáért. Önöknek KELL kiűzniük minden jogtalanságot, rosszakaratot és önzést a társadalmunkból. Önök fogják – és ebben biztos vagyok – megpróbálni beteljesíteni a mi indiai bölcseink álmát, hogy ezt a világot mennyeivé, isteni emberek égi lakóhelyévé változtatják.

Yoga Magazin: 1976. augusztus