Szankalpa Putri

Swami Niranjanananda Saraswati

Gurunk, Swami Satyananda három víziót inspirált. Az első vízió a jóga, amely mutatja odaadását, elkötelezettségét, engedelmességét és saját maga alárendelését guruja parancsának. A jóga műemléke Mungerben, amelyet ő alapított, fejlesztett és hozott létre, jelképezi a jóga szellemét: odaadás, elkötelezettség, engedelmesség és meggyőződés, az, hogy ’El fogom érni, győzni fogok’.

Gurunk második víziója Rikhiában vált valóra. A műemlék, amely látható és Rikhiában megtekinthető, a szolgálatot, jóakaratot, szeretetet, együttérzést és adást jelképezi. Rikhiapeeth a szolgálat, jóakarat, szeretet, együttérzés és adás emlékműve.

Gurunk, Sri Swami Satyananda harmadik víziója a Sannyasa Peeth, amely most születik. Idővel növekedni fog, és szankalpája is meg fog nyilvánulni. Ez egy olyan emlékmű lesz, amelyet az önvaló átalakításának szentelnek, hogy az élet kulturális és spirituális értékei újraébredjenek, a magasabb akarat felé történő elköteleződésnek és önátadásnak szentelik, annak az igyekezetnek, hogy az emberi társadalom részévé váljunk, és ne szigeteljük el magunkat az egyéni önmegvalósítás ambíciójába és álarcába bújva.

Ez az a három vízió, amit a gurunk inspirált. Az elmúlt négy-öt napban te is része voltál az első víziónak. A jóga műemlékét tapasztaltad, ebben éltél. Az életet ünnepelted, ezt élted és tapasztaltad. A jógát ünnepelted az életben, ezt tapasztaltad itt. Ma a figyelmedet mesterünk második víziójára szeretném felhívni, amelyet jelenleg Swami Satyasangananda Saraswati visz tovább, aki itt ül mellettem. Ebben az évben Swami Satsangi betölti hatvanadik életévét. A Bihar School of Yoga büszke Swami Satsangira, és mélyen tiszteli őt, mint gurunk, Swami Satyananda saktijának hordozóját és vezetőjét, és azért is, mert ő Swami Satyananda szankalpa putrija. Nagy örömmel mutatom be ezt a könyvet, amely róla szól, és Szankalpa Putri a címe.

Tudjátok, hogy mit jelent a szankalpa putri? Szankalpa azt jelenti, hogy fogadalom, a putri pedig azt, hogy leánygyermek. Ő Swami Satyananda fogadalmának a leánya, Swami Satyananda szankalpájának leánya. Swami Satyananda három szankalpát adott neki, amelyek Rikhiapeeth alapjai. Ez a három szankalpa Sri Swami Sivananda tanítása, amelyet Swami Satyananda egész életében élt, és azt akarja, hogy Swami Satsangi legyen az inspiráció amögött, ami Rikhiában továbbra is folytatódik majd. A szankalpák ezek: szolgálj, szeress és adj.

Mondtam neked, hogy Munger az a hely, ahol valamivé válsz. Munger a hely, ahol gyakorolod és tökéletesíted a risik jógáját, és Rikhia pedig a hely, ahol éled és kifejezed Swami Sivananda jógáját. Ezért itt, Mungerben eléred és tökéletesíted a jóga tudományát, Patanjali vízióját, a risik vízióját, és Rikhiában kifejezed ezt és éled ezt, ahol azért élsz, hogy kifejezd a legjobbat önmagadból, és hogy kapcsolódj azzal a magasabb paranccsal, amelyet Isten mindannyiunknak adott gurunkon keresztül.

Swami Satsangi az inspirálója ennek a víziónak, ennek a szankalpának. Harminc évet adott az életéből Swami Satyananda missziója számára. Sok könyvet írt, ásramunk összes bestseller könyvének ő a szerzője, és ő az én kedvenc íróm. Ezenkívül sok ezer nő, gyerek és leány számára ő a hős, nemcsak Rikhiában, hanem az országban és világszerte is.

Ritka esemény az, hogy egy férfiak uralta társadalom elismer egy jó képességű és képzett női szentet, egy sziddhát. A múltban voltak olyan tiszteletben álló nők, akik dicsőséget hoztak a kultúra, a szádhana és a szannyásza számára. Az ilyen nők voltak a védikus tudományból Gargi és Majtri. És milyen meglepetés, de ők is Biharban éltek (India egyik állama). Ma, ugyanebben a tradíció láncolatban, Swami Satsangi, milyen meglepetés, hogy ő is Biharban született, szannyásza hagyományában született újra. Swami Satsanginak három születése volt. Az első otthon, a második, amikor szannyásza beavatást kapott, és a harmadik, amikor eggyé vált gurujának utasításával, és paramahamszává vált.

Ebben az évben hatvanadik születésnapját ünnepeljük. Mi a fontossága a hatvanadik születésnapnak? Minden hatvanadik évben a Jupiter, a guru tattva uralkodó planétája, és a Szaturnusz, a karma planétája együttállásban van. Ez jelzi a szannyásza élet két legfontosabb aspektusát: a guruval való kapcsolatot és a karmák meghaladását. Ezek ebben a korban érnek el egy bizonyos csúcspontot. Ma szeretett Swami Satsangink sastjabdapurti-ját (évforduló) ünnepeljük.

2013. október 27., Munger, pólópálya. Jókívánságok és a Szankalpa putri c. könyv kiadása

Forrás: Yoga Magazin, 2014. december