Meditáció

Swami Sivananda Saraswati

Ha meg akarunk szabadulni a szamszára, a világi élet fájdalmaitól és szenvedéseitől, a meditációt kell gyakorolnunk. A meditáció az isteniséghez vezető ösvény. Ez a fenséges út Brahman királyságába.

Ez az a titokzatos létra, mely a tévedéstől az igazságig, a sötétségtől a fényig, a fájdalomtól a boldogságig, a nyughatatlanságtól a maradandó békességig, a tudatlanságtól a bölcsességig, a halandóságtól a halhatatlanságig ér. A meditáció az én megismeréséhez vezet, ami örökös békét idéz elő. A rendszeres meditáció megnyitja az intuitív tudáshoz vezető utat, nyugodttá és szilárddá teszi a tudatot. A meditáció tiszta és erős gondolatokat fejleszt. A mentális képek világosak és jól meghatározottak. A jó gondolatok alapokon nyugszanak. A gondolatok letisztulásával eltűnik a zavarodottság, megszűnnek a kételyek. Érezni fogjuk, hogyan lépjünk fel a spirituális létra következő fokára. Ha éjjel felhúzunk egy órát, az folyamatosan fog járni 24 órán keresztül. Éppen így, ha egy-két óra hosszat meditálunk a brahmamuhurta alatt (napkelte előtt másfél órával), teljes békében leszünk képesek egész nap dolgozni. Semmi nem tudja megzavarni tudatunkat. Az egész szervezet spirituális rezgésekkel töltődik fel. A meditáció erőteljes frissítő módszer. A szent rezgések áthatják a test valamennyi sejtjét, és meggyógyítják azok betegségeit. A meditáció alatt ébredő erősen nyugtató hullámok jó hatást gyakorolnak a tudatra és az idegekre. Ha naponta tudunk fél órát meditálni, képesek leszünk békésen és spirituális erővel megvívni a mindennapi élet csatáit. Amikor különböző, sajátságos természetű tudatállapotokban kell intézni dolgainkat a napi életben, merítsünk erőt és békét a meditációból, és nem fogunk aggódni, nyugtalankodni. Amikor leülünk meditálni, a világi gondolatok valamennyi fajtája felbukkan a tudatunkban; ez megzavarja meditációnkat. Meglepődünk. Régi gondolatok, múltbeli élvezetek régi emlékei bugyognak fel, és kényszerítik a tudatot, hogy elkóboroljon mindenféle irányba. A tudatalattin belüli emlékek és gondolatok hatalmas raktárának csapóajtaja felnyílik, és ezek a gondolatok szakadatlan áradatban ömlenek kifelé. Minél inkább megpróbáljuk őket csillapítani, annál jobban bugyognak felfelé. De ez ne szegje kedvünket. Rendszeres és állandó meditációval meg tudjuk tisztítani a tudatalattit, és ily módon ellenőrizni tudjuk a gondolatokat és emlékeket.

A meditáció tüze kiéget minden gondolatot. Legyünk biztosak ebben. Ha a gondolatok nagyon zavarnak minket, ne nyomjuk el őket erővel. Viselkedjünk csupán csendes szemlélőként, mint a moziban. A gondolatok fokozatosan alábbhagynak. Rendszeres, csendes meditációval gyökerestül el kell távolítani őket. A meditáció gyakorlatának állandónak kell lennie. Hacsak hébe-hóba, napi néhány percet gyakoroljuk a meditációt, nem leszünk képesek semmilyen kézzel fogható eredményt elérni a jógában.

A tudat hasonlatos a higanyhoz, mivel sugarai szétszóródnak a különböző tárgyakon. Hasonlatos egy majomhoz, mert ugyanúgy ide-oda ugrál egyik tárgyról a másikra. Hasonló egy tomboló elefánthoz szenvedélyes hevessége miatt. Úgy is nevezik, hogy “nagy madár”, mert ugrál egyik tárgyról a másikra, mint ahogy egy madár ugrik egyik ágról a másikra, egyik fáról a másikra. A szenvedélynélküliségen, a pratjáhárán és a koncentráció gyakorlatán keresztül az ide-oda mozgó tudat szétszóródó sugarai lassan összegyűlnek.

Állhatatos gyakorlással a tudat egyhegyűvé lesz. A koncentráció alatt a tudat nyugodttá, derűssé és szilárddá válik. A tudat különböző sugarai összegyűlnek, és a meditáció tárgyára összpontosulnak.

A tudat nem hányódik tovább összevissza, összes energiája arra az egy gondolatra koncentrálódik. Az érzékek lecsendesednek. A tudat teljes ellenőrzését csak akkor érhetjük el, ha az összes gondolathullámot alaposan, gyökerestül kiirtjuk. Miután megvalósítottuk az egyhegyűséget, el kell érnünk a teljes önuralmat. Ebben az állapotban valamennyi módosulás teljesen eltűnik. A tudat egészen üressé válik.

A meditációban új barázdák formálódnak az agyban, és a tudat felfelé mozog az új szellemi nyomvonalakon. Kezdeti stádiumban a koncentráció gyakorlata fárasztó. A kezdők a meditációból visszaesnek a régi “kerékvágásba”. Ilyenkor újból és újból fel kell emelniük a tudatukat.

A koncentráció megtisztítja és nyugtatja a háborgó érzelmeket, erősíti a gondolatok áramát, és letisztítja a gondolatokat. Meditációban ne erőltessük a szemünket. Ne erőltessük az agyunkat. Ne küzdjünk, ne birkózzunk a tudattal. Ez súlyos tévedés lenne. Sok kezdő meditáló elköveti ezt a komoly hibát. Ez az oka annak, hogy könnyen elfáradnak. Ne tegyünk erőszakos kísérleteket a tudat ellenőrzésére, sőt inkább hagyjunk neki egy kis szabadságot egy darabig, engedjünk futkározni, míg kimerül az erőlködésben. A tudat kezdetben úgy ugrál, mint egy idomítatlan majom. Aztán fokozatosan lelassul. Akkor már a meditáció tárgyára tudjuk rögzíteni tudatunkat.

Rendszeres és állandó meditációval meg tudjuk tisztítani a tudatalattit, és ellenőrizni tudjuk valamennyi gondolatunkat és emlékeinket. A meditáció úgy működik, mint a dinamit, felrobbantja a tudatalattiban lévő gondolatokat és emlékeket. Ha a gondolatok nagyon zavarnak minket, ne nyomjuk el őket erővel. Viselkedjünk csupán csendes szemlélőként. Akkor fokozatosan alábbhagynak. Ezután próbáljuk meg kigyomlálni őket rendszeres, csendes meditációval. A meditáció sok spirituális erőt, békét, új életkedvet és vitalitást ad. Ez a legjobb mentális frissítőszer. Ha a meditáló gyakran lesz ingerült, ez azt mutatja, hogy még nem igazán jó a zavartalan, megszakítások nélküli meditációban.

Próbáljunk meg mindent tőlünk telhetőt a higgadt, derűs tudat megőrzéséért. A meditáció csak nyugodt tudat esetén tud előre haladni. A rendszeres meditáció erős szellemi erődítményt emel, és olyan mágneses aurát teremt körülöttünk, melyen még a legnagyobb gonoszság sem tud áthatolni.

Forrás: Yoga Magazin 2005.04.