Barion Pixel

A szvádhjája gyakorlása

Swami Sivananda Saraswati

A szádhana (spirituális gyakorlás) folyamatának végigvitele sok időbe telik, sőt még az is jelentékeny időt igényel, hogy az előkészítő lépésekben kellő alapokat szerezzünk. Még ha úgy is érezzük, hogy a legfelsőbb igazság már elérhető közelségbe került, akkor is ébernek kell lennünk. Ha a törekvő akár csak egy pillanatra is lazít éberségén, és szellemi vagy etikai értelemben elszunnyad, az alsóbb elme érvényre jut. Az éberséget egész addig meg kell őrizni, míg az ember ténylegesen meg nem éli minden pillanatban a legfelsőbb igazságot. Nem elég, ha az igazság fénye csupán megvilágítja az ember szádhanájának egy sötét sarkát. A leghatékonyabb módszerek egyike, hogy az ember elméjét folyamatosan és teljesen éberen a szádhana célján tartsa, a szvádhjája, az önvizsgálat.

Magasztos írások

A szvádhjája gyakorlásának egyik módja a szent iratok és a szentek életének tanulmányozása; erre napi fél óra ajánlott. A szentek életének és spirituális könyvek olvasása során egy sereg erős és pozitív gondolatot táplálunk az elmébe, és a mentális képességek élesednek. Ezek inspirálnak és bátorítást adnak a mindennapi élet alacsonyabb rendű hajlamainak leküzdésére. Ezért egy szádhakának, legyen bármennyire előrehaladott stádiumban is, egyetlen napra sem szabad abba hagynia a szvádhjáját. Ismerd meg a nagy bölcsek jeles példáiból származó tanítást. Légy örökre szádhaka, törekvő, aki szomjazza a spirituális tudást; tanuló, aki szorgalmasan hallgatja az Úrról szóló történeteket vagy a szellemi beszélgetéseket. Őrizd meg magadban az ifjonti lelkesedést és őszinte vágyat a szádhana gyakorlása, és a szentek, bölcsek és látók által időtlen idők óta részletesen magyarázott és dicsőített, kimeríthetetlen spirituális igazság mélyebb felismerése iránt.

Mennyi magasztos gondolatot hoztak a szent iratok egészen az ajtónkig! Tanulmányozd gondosan és szisztematikusan a Bhagavad Gítát, a Rámájanát, a Srímad Bhagavatamot, a Visnu Sahasranámát, az Aditya Hridayamot, az Upanisádokat, a Yoga Vasishthát, a Bibliát, a Zend Avestát, a Koránt, a Tripitakát, a Guru Granth Sahibot, és így tovább. Húzd alá azokat a mondatokat, melyek közvetlen jelentőséggel bírnak az életedre. Gondolkodj el rajtuk ráérő pillanataidban. Olvasd el újra és újra ugyanazokat a spirituális mondatokat, míg kitörölhetetlenül be nem vésődnek a szívedbe, és gyakorold addig őket cselekedeteidben, míg mindennapi viselkedésed részévé és elemévé nem válnak.

Napi önvizsgálattal emeld fel a lelked

A szvádhjája befelé fordulás és önelemzés is. Légy óvatos, éber és körültekintő. Az elme figyelése önelemzés. Millió emberből egy veti alá magát ennek a hasznos, lélekemelő gyakorlatnak vagy önfegyelmezésnek. Az emberek elmerültek a világiasságban, és nincs idejük a lélekről vagy magasabb szellemi dolgokról gondolkodni. A nap felkel, és az elme megindul az evés, az ivás, a szórakozás és az alvás szokásos érzéki csapásain. Eltelik a nap. Így múlik el az egész élet. Nincs sem erkölcsi, sem spirituális fejlődés.

A napi önelemzés és önvizsgálat lényeges oldala a szvádhjája szádhanának. A szádhaka csak így tudja elejét venni hibáinak, és fejlődni a szádhanában. A kertész nagyon gondosan vizsgálgatja a kis növényeket, nap, mint nap eltávolítja a gyomokat, erős kerítést emel köréjük, és naponta, a megfelelő időben öntözi őket. Csak így tudnak a növények szépen fejlődni, és gyorsan gyümölcsöt hozni. Ugyanígy, a szádhakának napi önelemzéssel kell felfednie hiányosságait, és alkalmas eszközökkel megszüntetni azokat. Ha egy módszer kudarcot vall, akkor olyan kombinált módszerhez kell folyamodnia, melyben egyesíti az imádságot, a szatszangot, a pránájámát, a meditációt, a táplálkozás szabályozását, az önvizsgálatot, és a többit.

Nemcsak a tudatos elme felszínén megjelenő büszkeség, képmutatás, érzéki vágy és düh nagy hullámait kell megszüntetni, hanem ezek finom hatásait is, melyek a tudatalatti elme zugaiban bújnak meg. Csak így lehet a szádhaka biztonságban. Ezek a finom lenyomatok nagyon veszélyesek; megbújnak, mint a tolvajok, és rögtön megtámadják a törekvőt, mihelyst az egy kicsit gondatlan lesz, lankad napi szellemi gyakorlataiban, vagy ingerelik. Ha ezek a hibák még rendkívüli provokáció esetén sem jelennek meg számos alkalommal, és még akkor sem, ha az ember nem gyakorolja napi rendszerességgel a befelé fordulást és önelemzést, akkor bizonyos lehet abban, hogy ezek a finom lenyomatok is ki vannak törölve.

A befelé forduláson és önvizsgálaton keresztül végzett szvádhjája gyakorlata türelmet, kitartást, állhatatosságot, erőfeszítést, vasakaratot, finom intellektust és bátorságot igényel, de mérhetetlenül értékes gyümölcsöt fog teremni. Ez a gyümölcs a halhatatlanság, a legmagasabb rendű béke és a végtelen boldogság. A szádhakának nagy árat kell ezért fizetnie. Ezért ne morgolódj, mikor szádhanádnak ezt a részét végzed minden nap. Inkább tedd bele teljesen elmédet, szívedet, eszedet és lelkedet ebbe a szádhanába.

Avahan Magazin 2014. május-június