Az Om hang

Szvámi Sivananda tanításaiból

Az Om egy-szótagú szent szó. Az Om a misztikus betű. Az Om-ban nyugszik a világ. Az Om a Brahman szimbóluma. Az Om az erő szava. Az Om minden lelkek lelke. Az Om a végtelenség. Az Om az örökkévalóság. Az Om a halhatatlanság. Az Om mindennek a forrása. Az Om az összes Véda méhe. Az Om minden nyelv alapja. Az Om-ból ered minden hang. Az Om-ban létezik minden tárgy. Az Om a legmagasabb rendű mantra. Az Om a Soham. Az Om az Om Tat Sat. Az Om a lámpa a lábadnak, ha mész, és a fény az utadon.

Az Om a Náda Brahman. A náda hang. A hang az rezgés. Az Om az első hangrezgés. A hang az Abszolút első megjelenése formája. Mi semmit nem tudunk az Abszolút természetéről, csak annyit, hogy Az létezik. Az írások megpróbálnak mindent elmondani nekünk a teremtésről, hogyan lépett az elő az Abszolútból. Azt mondják: „A Brahman egy volt és nem-kettős. Azt gondolta, ’legyek több’. Ez a gondolat rezgést okozott, mely végül hanggá alakult, és ez a hang volt az Om, melyből az összes többi manifesztáció ered.” Ennél fogva a hang tulajdonképpen valamennyi teremtés alapjaként fogható fel. Brahman felfoghatatlan az Ő transzcendens aspektusában. A legjobb megközelítés Hozzá a hang.

Minden tárgyat meg lehet jelölni hanggal, és minden hang az Omkárá-ba olvad. Minden beszéd vagy szó egyetlen hangban, az Om-ban végződik. A méhek zümmögése, a fülemüle édes dallama, a zene hét hangsora, a mridanga és az üstdob, a lant és a furulya hangja, az oroszlán üvöltése, a szerelmesek éneke, a lovak nyerítése, a kobra sziszegése, a mentálisan sérült emberek artikulátlan hangjai, a kisbaba sírása, a közönség tapsa – ezek mind csupán az Omkara emanációi.

A Gangesz folyóban keletkező hang, a nyüzsgő piac távoli hangja, az induló motor lendkerekének hangja, az eső okozta hang – mind-mind az ’Om ’ csupán. Ha bármely szót felbontod, az ’Om’-ot találod ott. Az Om mindent átható, mint az ákása vagy mint a Brahman.

Az Om az összes hang alapja. Az Om három betűből áll: A, U és M. Az A, U és M hangok felölelik a hangrezgések teljes terjedelmét. A gége és a szájpadlás a hangképző szervek. Mikor az A hangot ejtjük ki, sem a nyelv, sem a szájpadlás egyetlen része sem kerül érintkezésbe. Mikor az U-t ejtjük, a hang a száj hangképző szerveinek legelejétől annak végéig gördül. Az M az utolsó hang, melyet az ajkak zárásával képzünk. Ekképpen az összes hang az Om-ban összpontosul.

Minden nyelv az OM-ból ered. A négy Véda esszenciája is az Om csupán. Aki az Om-ot énekli vagy ismételgeti, igazából az egész világ szent könyveit ismételgeti. Az Om a forrása vagy méhe valamennyi vallásnak és szent iratnak. Az Om, az Ámen és az Ahamin egyek. Ezek mind az igazságot vagy Brahmant jelenítik meg, az Egy Létezőt. Nincs imádság az Om nélkül. A világ az Om-ban létezik, és az Om-ban oldódik fel.

Élj az Om-ban. Lélegezz be is ki az Om-ban. Nyugodj békességgel az Om-ban. Végy menedéket az Om-ban. Énekeld ritmusosan az Om-ot. Kántáld hangosan az Om-ot. Ordítsd erővel az Om-ot. Ismételd az Om-ot mentálisan. Meríts erőt az Om-ból. Nyerj inspirációt az Om-ból. Szívd magadba az Om üdvösségét. Bízz az Om-ban. Elmélkedj az Om-on. Meditálj az Om-on.