A jóga és a tantra

Sw. Niranjan

Bár a jóga szélesebb körben elfogadott a világon, mint a tantra, tudnunk kell, hogy a jóga hajtása, része a tantrának. Ezért van az, hogy azt látjuk a tantra sok alkotóeleme, mint a mantra és a jantrán való koncentráció beépült a jógikus hagyományba. A jóga definíciója: megtapasztalni az egységet a test, az elme és a szellem között. Ez a három tapasztalás szerves része az emberi fejlődésnek.

A jóga teljes rendszere hatalmas. Segít megérteni hogyan működik a fizikai test, és hogyan tudjuk a fizikai dimenzióban aktív energiákat csatornákban vezetni. Ez az annamája és pránámája kósa tudása. Segít megérteni az elme különböző tulajdonságainak energiáit és funkcióit. Ez a manomája kósa tudása. Segít megérteni az emberi elmét, nem a korlátozott formájában, hanem kozmikus, univerzális formájában. Ez a vigjánamája kósa tudása. És segít felismerni, hogy az igazi, lényegi természetünk nem korlátozódik a világi, érzékszervi, érzéki tapasztalásra, hanem van egy dimenzió, az érzékeken túl, ahol az emberi tudatosság lehető legkedvezőbb, homogén és egységes formáját tapasztaljuk, ahol nem létezik a név, forma és idea világához kapcsolódó fájdalom és szenvedés, ahol az üdv megértése, megtapasztalása és megélése történik. Ez az ánandamája kósa tudása.

Azért, hogy bepillantást nyerhessünk az emberi tapasztalás eme különböző dimenzióiba a jóga különböző technikákat használ. Néhány a sajátja, mások szülőjétől, a tantrából jönnek, mások pedig a védanta és számkja hagyományából. Valójában a jóga egy fonál, amely összeköti a különböző gondolatok, hagyományok és filozófiák rendszerét. Egy málának vannak önálló szemei, de ezek a szemek egy fonalra vannak felfűzve. Ehhez hasonlóan a tantra, számkja, védanta és más filozófiákat úgy kezeljük, mint a saját jogán önálló és egyedi rendszereket. Ami hasznossá teszi őket az ember számára, az a jóga, amely összehozza őket, és tiszta képet ad ezeknek a gondolkodási rendszereknek a hitéről, filozófiájáról, technikáiról és alapelveiről. Ezért helytelen azt gondolni, hogy a jóga egy független, önálló hitrendszer vagy filozófia, és ez nem szolgálja a jóga célját és szándékát sem.

Mantra

A mantra célja, hogy a mentális dimenziót felszabadítsa saját maga alkotta béklyóiból. Ez a mantra szó meghatározása. A mantra az az erő, amely felszabadítja az elmét az illúzió és a nem tudás hatalma alól, és a tudatszintet magasabbra emeli, hogy az megtapasztalja igazi természetét. Ebben az értelemben a mantra összefüggésbe hozható a manomája kósa megvalósításával. Ezek nemcsak az erő hangzásai vagy szavai, amelyek különböző istenségekhez kapcsolódnak. A mantráknak különböző jelentései vannak, némelyikük jógikus mantra, mások egyetemes mantrák, megint mások vallásos mantrák. Ezeket a különböző gondolattársításokat egy különleges személlyel, elképzeléssel vagy hittel kapcsolatban hoztuk létre, de ezek a mantrák léteztek már azelőtt is, mielőtt képesek lettünk volna saját asszociációinkat megalkotni.

A mantrákat minden kultúrában és hagyományban felismerték, legyen az hinduizmus, iszlám, kereszténység, védanta vagy számkja. A keresztény gondolkodás szerint kezdetben vala az ige és az ige Isten(nél) volt . Az ige a mantra. Az Upanisádok gondolkodása szerint ez az OM. A Mandúkja Upanisád így írja az első slókában (versben): „A szó OM, a legelső hang, amely képviseli a múltat, jelent, jövőt, a végest és a vég nélkülit.” Ez néhány sajátossága az OM hangnak. Ilyen módon, ha bármelyik hagyományt vesszük, azt találjuk, hogy a mantra fogalma már létezett mielőtt az emberi lény megteremtődött volna ezen a földön. A mantra képviseli az isteni, kozmikus erőt, az átalakító, emberfölötti erőt. A szavak mindig közvetítenek egy jelentést. A hangok mindig közvetítenek egy jelentést, van egy bizonyos hangmagasságuk, frekvenciájuk és rezgésük.

Ezt a hangmagasságot, frekvenciát és rezgést az emberi elme megérti, nemcsak intellektuálisan, hanem pszichikusan is. Az emberek elkövetik azt a hibát, hogy mindent megpróbálnak racionalizálni az intellektuson keresztül. Ez a legnagyobb hiba, amit emberi lény elkövethet. Az intellektus csak egy alkotóeleme az elmének. Nagyon sok összetevője és tulajdonsága van az elmének, amely fogadja, szűri és feldolgozza az információt, amelyet az egyén szavak formájában, rezgés formájában, a létező környezet formájában kap. Tehát az, amit hangsúlyoznunk kell az az, hogy a mantrák nagyon erőteljes átalakító tényezők.

Jantra

A jantrák szintén a mély tudattalan nagyon erőteljes szimbólumai, a pszichikus személyiség szimbólumai. Épp úgy, ahogy a tudatos elme képzeteit összekapcsolhatjuk a világban minket körülvevő tárgyakkal, hasonlóképpen a jantrák jelentik azokat szimbólumokat és képzeteket, amelyek a teremtés velejárói, amelyek az emberi elme archetípusai, és amelyek az emberi elme növekedését, fejlődését fejezik ki. Nem sok munkát történt annak érdekében, hogy a jantrák valódi jelentését megértsük, mert jelen állapotunkban a tudásunk korlátozott. A jantrák valódi szimbólumok, amelyek összekötik az egyéni és a kozmikus tudatosságot. A jantrák közvetítő közegek, amelyeken keresztül megtapasztalhatjuk a transzcendentális tudatosságot. A jantra használata a jógában a vigjánamája kósa megvalósításához vezet. A tantra feltétlenül a jóga apja, de sajnos a tantrát is félreértik a mai társadalmi rendszerekben és a mai hitrendszereken keresztül. Degenerálódás következett be a hitrendszereinkben, és ez mindenre érvényes az életben. Nem vagyunk képesek megismerni a vallások lényegét, a filozófiák lényegét, még ara sem vagyunk képesek, hogy normális emberi kapcsolatokat megéljünk.

A mi hitrendszerünk az egyén körül forog – amit „Én” hiszek, igaznak – ennyi az egész. Nem kerül többé elfogadásra, ami valódi és egyetemesen alkalmazható, csak azt fogadjuk el, amit “Én” érzek megfelelőnek a magam számára és semmi többet ennél. Az önmagunk által létrehozott egyensúlytalanság, diszharmónia és önzés miatt nem vagyunk képesek belelátni a látszat mögötti valóságba. Ez történt a tantrával. Sok ember manapság úgy gondol a tantrára, mint egy olyan gyakorlatra, amelyhez hozzátartozik a borivás, húsevés, szexuális kapcsolatok létesítése, mantrák és jantrák alkalmazása azért, hogy másokat ellenőrizzünk és manipuláljunk. Az emberek a tantrát a mágiával hozzák összefüggésbe – jóval és rosszal – attól függően, mire használják. Azonban a tantrának három aspektusa van: szattvikus, radzsaszikus és tamaszikus.

A tamaszikus tantra a manipulációval és a hatalommal társítható. A radzsaszikus tantra a személyes kivetítésekkel. A szattvikus tantra pedig csak egy eszköz ahhoz, hogy az ember túllépje saját korlátait. Sajnos a mai világban a tamaszikus tantra az, amelyet tantraként ismernek el. A szattvikus tantra az érdemleges, de nagyon kevés ember tud róla. Mindazonáltal a jóga a tantra része. Valójában van egy rendszer a tantrában, amelyet jógacsárának hívnak, ami azt jelenti, a jógikus utat élni. Minden jóga gyakorlat, legyen az hatha, rádzsa, Patanjali jógája, Sivananda jógája, Satyananda vagy Iyengar jóga rendszere, mind a jógacsára kategóriájába esnek. Az idők folyamán, ahogy az emberi tudatosság szintje emelkedik majd talán a tantra igazi tanításai is újra napvilágra kerülnek. De addig a jóga megértését kell tökéletesítenünk.

(Ganga Darshan, 1998. január 31.)