SWAN szádhana (spirituális gyakorlat)

Sw. Yogaratna

A jóga szokásos gyakorlatain kívül, van egy másik aspektus is, melyet az előbbiekkel együtt kell fejlesztenünk. Ez történhet azon meditatív folyamaton keresztül, melyet SWAN-nak nevezünk, ami segít megérteni saját természetünket, elfogadni magunkat olyannak amilyenek vagyunk, és hogy abból a pontból kiindulva dolgozzunk, ahol vagyunk. A SWAN egy mozaikszó, amely az erősség (Strength), a gyengeség (Weakness), az ambíció (Ambition), és a szükségletek (Needs) angol szavak kezdőbetűiből tevődik össze. A SWAN meditációs technika saját erősségeink, gyengeségeink, ambícióink, szükségleteink tárgyilagos vizsgálatát, tanúként való megfigyelését foglalja magába, és megy el azok forrásáig. Swami Niranjanananda szavaival “a SWAN meditáció (hamsza dhjána) célja létállapotunk tudatosságának fejlesztése azáltal, hogy átvisz minket az élet mélyebb ahamkára (ego) aspektusainak megfigyelési és tudatosítási folyamatain. Az ego valódi természete az, hogy a cselekedetek és a reakciók abszolút tudatosságában élünk. A SWAN meditáció célja és szándéka az ego pozitív szemléletének megvalósítása.

Az erősségek azok a minőségek, képességek, tehetségek és jellemvonások, amelyek támogatnak és segítenek minket, hogy fejlődjünk. Ezek a személyiség azon aspektusai, amelyeket pozitívan és építően alkalmazhatunk az életben, egyéniségünk azon pozitív jellemvonásai, melyeket karmáinkon keresztül szereztünk meg, és amelyek rányomták bélyegüket születési képletünkre, mint pl. bátorság, hit stb..

A gyengeségek személyiségünk hiányosságai, egyéniségünk azon jellemzői, melyek akadályozzák fejlődésünket vagy növekedésünket, mint pl. az apátia, a düh és a halogatás. Az idő legnagyobb részében gyengeségeink befolyásolnak minket, melyeket megpróbálunk elrejteni, de azáltal, hogy túlságosan rájuk fókuszálunk, hagyjuk, hogy ezek beárnyékolják erősségeinket. Amikor számba veszed a SWAN aspektusaidat, ne engedd, hogy több gyengeséged legyen, mint erősséged. Ez majd pozitívabbá tesz.

Az ambíciók azok, amiket az életben valóra akarunk váltani. E hajtóerők állnak cselekedeteink mögött, ambíciók nélkül semmit sem tudunk elérni. A túlélés ösztönének ereje hozza létre az ambíciókat. Mi mindannyian azok akarunk lenni, amik nem vagyunk. Az ambíció alapulhat félelmen, vágyon, hatalmon vagy az élet természetes szeretetén. Amikor a SWAN szádhanát gyakorlod, ne hagyd, hogy ambícióid beárnyékolják, vagy számban túllépjék szükségleteidet.

Szükségletei mindenkinek vannak. A testnek szüksége van ételre, vízre, ruhára és hajlékra. Vannak mentális szükségletek, vágy az elégedettségre, valamilyen cél az életben, a természettel való belső harmónia és az egyensúly szükséglete pedig a spirituális szükségleteket alkotja. A szükségletek szétválaszthatóak fizikai, mentális, érzelmi, személyes, szociális és spirituális aspektusokra (csakúgy, mint a SWAN másik három aspektusánál).

Szádhana elvonulásra

A SWAN szádhanát lehet végezni meditációs technikaként, írásbeli gyakorlatként, elvonulási programként, és napi gyakorlatként. Fő célja lehet egy intenzív elvonulásnak. Az üléseket váltogathatjuk hatha jógával, kirtanok éneklésével és karma jógával. Az olyan meditációk, mint a jóga nidra és az antar mouna összpontosíthatnak a SWAN-ra. Kezdhetsz írásbeli gyakorlattal vagy SWAN meditációval. Egy hétvégi elvonulás tartalmazhat 3-4 írásbeli gyakorlati órát és ugyanannyi SWAN meditációt.

Az írásbeli gyakorlatban egy papírlapot használj egy SWAN aspektushoz, és szükség szerint adagold a további lapokat. Például lehet, hogy az összes erősséged leírásával kezded, aztán egy másik lapra az össze gyengeségedet írod és így tovább. A második ülésben vizsgáld meg az erősségeidet és válaszolj a velük kapcsolatos kérdésekre. Lehet, hogy hozzá akarsz adni még egy oldalt ehhez a szekcióhoz és így tovább.

Miután leírtad az összes erősségedet, gyengeségedet, ambíciódat és szükségletedet, amit csak ki tudtál gondolni, kezdj el kérdéseket feltenni magadnak minden egyes SWAN irányelvről. Ez lehet egy másik ülés témája, vagy ha jóga órán vagy hosszabb időszakon át gyakorlod, akkor egy másik napon. Alább található egy válogatás ide vágó kérdésekből. Használhatod mindet, vagy néhányat közülük és összeállíthatod a sajátodat is. Írd le a kérdéseidre adott válaszokat minden egyes irányelv alá. A kérdések megválaszolása további gyakorlatot eredményez, amivel tovább dolgozhatunk egy következő alkalommal.

Erősségek

 1. Honnan tudom, hogy nekem meg van ez az erősségem?
 2. Mely erősségek részei genetikai alkatomnak, melyeket örököltem és melyeket használhatok személyiségem szilárd alapjaként?
 3. Mely erősségek valódiak és melyek azok, amikre csak vágyom?
 4. Mely erősségeket szeretném fejleszteni?
 5. Mely erősségeimet használhatom gyengeségeim legyőzésére?
 6. Mely erősségek képesek támogatni és magukra ölteni ambícióimat?

Gyengeségek

 1. Mely gyengeségeket tudom erősséggé változtatni, vagy pozitív módon használni? Pl: a makacsság kitartásnak vagy szívósságnak is tekinthető, és a pozitív munka irányába terelhető.
 2. Mely erősségeket használhatok egy adott gyengeség legyőzésére?
 3. El tudom fogadni, hogy gyengeségeim létezése rendben van, azt, hogy mindenkinek vannak gyengeségei?

Ambíciók (célok)

 1. Tégy különbséget vágyak és ambíciók között.
 2. Tégy különbséget ambíciók és szükségletek között.
 3. Mely ambíciók praktikusak és elérhetőek? Távolítsd el azokat, amelyek nem reálisak, ezek idő és energiapocsékolások lehetnek.
 4. Nézd meg az ambícióidat. Ezek megfelelőek neked?
 5. Nézd meg az ambícióid gyökereit. Honnan erednek azok?
 6. Mely ambíciók valóban intenzívek? Tartsd meg ezeket.
 7. Mely ambíciók a család vagy a társadalom elvárásai?
 8. Képes vagyok felismerni azon ambícióimat, amelyek karmám részei?
 9. Változnak-e az ambíciók a kor, körülmények, stb. szerint?

Amikor ambícióink ismerőssé válnak számunkra, akkor kezdjük dharmánkat megérteni. Ez azért szükséges, hogy vegyük észre azt a szerepet, amire kijelöltettünk, vagy amit el kell játszanunk az életben.

Szükségletek

 1. Tégy különbséget a szükségletek és kívánságok között. Hagyj el bármit, amit tudsz, hogy egyszerűsítsd az életed.
 2. Tégy különbséget a szükségletek és ambíciók között. Tedd azokat a szükségleteket, amelyek valójában ambíciók az ambíciókhoz.
 3. Mik az én valódi szükségleteim és melyek azok, amelyek más emberek, mint pl. család, társadalom elvárásai?
 4. Hogyan tudok úgy gondoskodni adott szükségletekről, hogy azok ne határozzák meg az életemet?

Van néhány szükséglet, amelyhez muszáj ragaszkodnunk, azért hogy gondozzuk magunkat. Ahogyan tovább dolgozunk rajtuk, egyre csökkennek, de ne dobd ki őket erőszakkal, el fognak hagyni, ha eljön az ideje. Csak ismerd fel szükségleteidet, és aztán a dolog magától fog megtörténni.

További munka

Ez végezhető az elvonulás, avagy a kurzus utolsó előtti üléseként, és lehet a házi feladatod a következő hónapra.

Írd le erősségeidet, mint személyiséged templomának erős tartópilléreit. Tedd ki azokat valahová azzal a céllal, hogy emlékeztessenek: ezek a te pozitív vonásaid, amelyek fejlődni fognak és ösztönöznek téged az életben. Erőt és támogatást fogsz nyerni minden alkalommal, amikor tudatosan rájuk tekintesz.

Válassz egy gyengeséget, amelyet szeretnél megszüntetni a következő hónap folyamán. Irányítsd figyelmedet erre a gyengeségre egy hónapig, használd erősségeidet, éberségedet és szankalpádat ezen gyengeség legyőzésére. Egy hónap elteltével csináld meg újra a SWAN-t, és írd le az eredményeket, majd válassz egy másik gyengeséget, amelyet szeretnél megszüntetni, vagy ha még több munka szükséges az előző eltüntetéséhez, folytasd az azon való munkálkodást.

Mely negatív ambíciók (ha vannak) változtathatók pozitívakká? Például az „Én sohasem fogok…” „Én mindig fogok”-ká változhat. Sorold fel ambícióidat fontossági vagy időrendi sorrendben. Mikor szeretnéd elérni azokat? Milyen első lépéseket szándékozol megtenni azért, hogy elérd azokat? Szükséges ennek megfelelően megváltoztatni a szankalpádat?

A következő hónap folyamán légy tudatában a SWAN irányelveidnek, és nézd meg, mik jönnek fel szükségletként, mely szükségleteket hagyhatsz el eredményesen vagy teheted az ambíciókhoz, és ennek megfelelően kiigazíthatod a szükségletek listáját.

Rövid napi szádhana

A SWAN gyakorolható rövid, napi szádhanaként, 10-15 percen át minden egyes nap végén. Nézd meg milyen erősségeid voltak azon a napon. Vedd őket számba. Hol rontottad el? Mik voltak a gyengeségeid, ambícióid és szükségleteid? Vedd őket számba. A nap eseményeinek visszatekintése automatikusan történik meg, amikor minden este rátekintesz az aznapi SWAN-ra. Lehet, hogy 20 minőség hosszú listájával kezded majd minden címszó alatt, és azt találod két hét elteltével, hogy azok 3-4-re csökkennek.

Rövid napi szádhanaként a SWAN-t legjobb 2-3 hónapig végezni. Ne nézd meg az előző napi listáidat, készíts minden nap újat! Minden nap végy új papírt és új SWAN-t! Minden hónap végén számold össze személyiséged összes jellemvonásait és tekintsd meg mi vagy te valójában. Lehet, hogy találsz 10-20 különböző erősséget arra a hónapra, némelyek csak egyszer voltak, mások háromszor, négyszer. Finomítsd és csoportosítsd újra azokat és csökkentsd háromra vagy négyre.

Két-három hónapi gyakorlás után hagyd abba a SWAN-t. Figyeld meg, mi történik, figyeld meg saját magadra vonatkozó tudatosságodat. Az időnként beiktatott szünetek mentális pihenésként alapvető fontosságúak, mert a SWAN nagyon konfrontáló. Egy 2-4 hetes kihagyás után kezdj el egy második kör SWAN-t. Ez kezdődhet az éppen letisztázott SWAN-nal, az előző hónap mintegy öt különböző erősségével. Találhatsz meglepetéseket.

Némely minőség, mely erősen jellemezte az egyik napot lehet, hogy nem jelenik meg a következőben, vagy ami erősségként jelent meg, lehet, hogy gyengeségként, szükségletként vagy ambícióként fog felbukkanni, mert a különböző szituációk személyiségünk különböző aspektusait mutatják meg. Ez az egész a tudatosságodtól függ, hogy miként nézed a dolgokat, hogy vajon egy minőség az egyik vagy a másik aspektusában jön elő. Egy kis idő után tudni fogod, hogy amire szükséged van, az ott van, csak épp ki kell aknáznod azt. Az egész nagyon pozitívvá válik. Miután egy ideje komolyan csinálod a SWAN-t, lehet, hogy valaki megkérdezi tőled, mi a te SWAN-od és rájössz arra, hogy csak azt mondhatod el, hogy arra a napra vagy pillanatra mi. A SWAN a tudatosság beállítottságának és állapotának megfelelően változik, függ a hangulatodtól. Szóval elkezded felismerni, hogy a hangulatod és a viselkedésed annak megfelelően változik, ahogyan a dolgokat nézed. Ez egyfajta uralmat kezd adni felettük. Ez egy felszabadulás.

A személyiség egységberendezése

Ezt követően az énképed is megváltozik. Felismered, hogy bármilyen minőség csak pillanatnyi dolog, és megtanulhatod, hogy ne azonosulj személyiséged aspektusaival. Tudatára ébredsz, hogy minden változik, és valójában múlandó. Nagyon izgalmas és inspiráló figyelni azt, ami történik. Az átalakulás bekövetkezik. Ez nem egy azonnali szamádhi, de a SWAN szádhana rendelkezik azzal a képességgel, hogy átalakítsa az embert. Ha meg akarod ismerni és változtatni önmagad, akkor csináld!

Összefoglalásként Swami Niranjan azt mondja:

Végül a SWAN meditáció gyakorlásán keresztül a személyiség integrációjának olyan fokát érjük el, amelyben a személyiség különböző szintjei: ösztönös, érzelmi, gondolati és pszichikus képesek harmonikusan működni és összehangolódni. Az emberi személyiség töredezett aspektusai, amelyek gátolják és korlátozzák a kreatív önkifejeződést, fokozatosan egységesítést és megerősítést nyernek, létrehozva így a megnyilvánulás pozitív csatornáit. Ilyen módon a gyakorlat egy új látomást bontakoztat ki önmagunkról, életünkről és a belső egység és önelfogadás megtapasztalását adja, amelyeket nem érintenek meg a külső változások és befolyások.

Forrás: Yoga Magazine, 2000. szeptember