Szatszang a gyerekekről

Swami Niranjanananda Saraswati

Ganga Darshan, 1989-1994

Hogyan tudjuk irányítás alatt tartani a gyerekeinket, és hogyan tudjuk őket a helyes útra terelni?

Mielőtt ezt megtennéd, magad kell irányítanod, és magad kell a helyes útra terelned. A gyerekeid számára példa kell, hogy legyél. Csak a példán keresztül, csak gyakorlati tapasztaláson át tudod úgy irányítani a gyerekeidet, hogy az fejlessze saját potenciáljaikat és kreatív természetüket. Ha csak mindenféle morális dolgot tanítasz a gyereknek, az nem fogja fejleszteni, és az sem, ha megmondod neki, mit nem szabad megtennie, de ugyanezeket a dolgokat te magad megteszed. A gyerekek nagyon engedelmesek, nagyon alkalmazkodóak, és bármilyen alakúra megformálhatod őket.

Az első dolog, amit meg kell tenned annak érdekében, hogy a gyerek tudatosságának és figyelmének a minőségét javítsd, hogy megengeded neki a szabad önkifejezést, még ha odajut, hogy téged bánt is, engedd neki. Ha nem engeded, hogy téged bántson, akkor elnyomod a természetét, de ha megengeded, hogy az elméje úgy virágozzon, hogy szabad kifejezést biztosítasz a számára, legyen az szóbeli, morális, fizikai vagy intellektuális, akkor felnőttként egy nagyon intelligens és kreatív ember lesz belőle.

Sok gyerek jön a mungeri ásramba. Egytől öt évig vannak itt, aztán hazamennek, és amikor újra jönnek, akkor eldöntik, hogy maradnak, és szannyászinok lesznek. A gyerekeknek itt teljes megnyilvánulási szabadságuk van. Bármit megtehetnek, be is csaphatnak téged, és semmit sem mondhatsz nekik. Nagyon kedvesek is tudnak lenni, mint az angyalok, de nagyon csintalanok is, mint Dennis a komisz.

A kifejezés szabadsága fontos, és a megfelelő szamszkárákkal kell társulnia. Ászanával és pránájáma gyakorlásával megadhatod számukra a megfelelő szamszkárákat, és fokozatosan bevezetheted őket a jóga különféle gyakorlataiba és elveibe, hogy képesek legyenek egy nagyon szilárd alapot építeni a saját jövőjükhöz. Ha egy nagyon korai kortól kezdve elkezdik gyakorolni a jógát, azt fogod látni, hogy később az életükben nem fognak szembesülni azzal a fajta feszültséggel és frusztrációval, amivel te, és még ha szembe is kell nézniük ilyennel, jól fel lesznek szerelve ahhoz, hogy kezelni tudják azokat a helyzeteket, amelyeket te magad nem vagy képes kezelni, mert sosem kaptad meg az alapvető képzést.

Ha a helyes útra akarod terelni a gyereked, biztosítsd számára az alapvető jógikus képzést, amely képessé teszi arra, hogy minden helyzettel meg tudjon birkózni.

Mely életkorban válik a gyerek elméje kondicionálttá? A jóga meg tudja ezt akadályozni?

A jóga hagyománya azt mondja, hogy az elme alapvetően teljesen program-nélküli. Az elme programozása a fogantatás után, a negyedik, ötödik hónap után kezdődik meg a tudattalan és tudatalatti finom szinteken. A külső programozás akkor indul el, amikor megkezdődik az oktatás.

Egy mélyebb szinten akaratlanul is benyomásokat, ideákat és elképzeléseket tárolunk, és ezek építik fel a személyiségünket. És miközben a mélyebb önvaló a benyomások és ösztönös tapasztalások bemenő információt fogadja, nincsenek meg a jó és a rossz intellektuális koncepciójának gátjai. Tehát függetlenül a szamszkáráktól és a karmáktól, ez valami fizikai és külső, amely a születés után történik.

A jóga az elme teljes potenciáljának felébredése tekintetében fő akadályként azt tekinti, hogy az intellektus kifelé fordulása megnövekszik. Az elmében az intellektus csak 25%, míg a fennmaradó 75%, intuitív és tapasztalati. Ez az elme osztályozása, a manasz, csitta, buddhi és ahamkára leírása, és mindegyik 25%-ot foglal el.

Azzal, hogy az intellektusnak (buddhi) a kifelé forduló aspektusát ébresztik fel, és nem engedik, hogy a buddhiban meglévő bölcsesség (viveka) aspektus természetesen és spontán módon növekedjen, az elme intuitív és tapasztalati készségei gátolva vannak. Így egy későbbi szakaszban berögzülünk saját koncepcióinkba, ideáinkba, hiedelmeinkbe és irányunkba az életben. Gyakran, amikor az emberek elkezdik újra felfedezni saját igaz természetüket a különféle gyakorlatokon és meditációs technikákon keresztül, akkor átmennek a benyomások tisztulási folyamatán, az ideák és koncepciók eltávolításán, amelyek egy hamis önképet hoztak létre önmagukról, mint egyénekről. Az élet egy későbbi szakaszában, amikor a tisztulás megtörténik, akkor az egyén befogadóbbá válik, mert az intellektuális gátak megsemmisítésével az intuitív és pszichikus képességek képessé válnak arra, hogy természetesen fejezzék ki magukat. Egy gyerekben ezek a képességek teljesen aktívak. A jóga nem tekinti ezt transzcendentális elmeállapotnak a gyerekben, hanem inkább egy spontán növekedési folyamatnak a gyerek tudatosságában.

A szülők mennyire felelősek abban, hogy merre fordul gyerekeik élete?

A jóga azt állítja, hogy a szülők nagyon is alapvető szerepet játszanak gyerekeik életében. A gyerekek fejlődésük korai szakaszaiban nagyon fogékonyak azokra a befolyásokra, amelyeket szüleiktől szívnak magukba. A szülők viselkedése és hozzáállása az, amely alakítja és megváltoztatja az életüket. A szülőknek kötelezettségük van a gyerekeikkel szemben, amelyet meg kell érteni: ez a kötelezettség az, hogy jó szamszkárákat adjanak nekik, amelyek segítik őket előrehaladni az életben, azon az úton, amelyet választanak. A gyerekeknek meg kell adni azt a tudást, hogy hogyan tartsák fenn mentális tisztaságukat. Magukba kell szívniuk azt a tudást, hogy mi az igazságos és mi az igazságtalan.

A szülőknek semmilyen módon nem szabad saját egyéni sajátosságaikat rávetíteniük a gyerekeikre, hanem megengedni számukra, hogy függetlenül növekedjenek. Amikor a szülők képtelenek gyerekeiket jó szamszkárákkal ellátni, és mégis magas elvárásokat támasztanak velük szemben, és amikor a gyerek nem felel meg az elvásásaiknak, akkor azt érzik, hogy megbuktak a nevelésükkel kapcsolatban. A gyerekek független lények, akiknek szükségük van saját térre, amelyben fejlődhetnek, és a te bátorításodat, támogatásodat és vezetésedet igénylik, pozitív megértésre van szükségük tőled.

Minden vonatkozásban a szamszkárák azok, amelyek nagyon alapvető szerepet játszanak a gyerekek életében, és ha tudsz nekik segíteni abban, hogy a szamszkára felébredjen bennük, akkor teljesítetted a kötelességedet, mint szülő.

Milyen mértékig képes a jóga befolyásolni a magzatot?

Van egy hagyomány, és nem hiedelem, hanem egy hagyomány, amely mindig is fennállt, és ez az, hogy rögtön a fogantatástól kezdve jó, pozitív szamszkárákat tudunk a magzatnak biztosítani a méhen belül. A történelemben sok példa volt erre, és úgy gondolom, hogy a modern tudomány is ismeri ezt az elméletet. A harmadik hónaptól, amikor a lélek tulajdonképpen belép az anya méhébe, lehet pozitív szamszkárákat, pozitív oktatást biztosítani a még meg nem született gyermeknek, így amikor majd megszületik, egy teljesen más gyerekké válik.

Sok embernek van tapasztalása ilyen jóga ideákkal és gyakorlatokkal kapcsolatban, és személyesen láttam embereket, akik jó eredményeket értek el. Azoknak a gyerekeknek a tulajdonságai, akik azután születtek, miután a szüleiknek jógikus kapcsolata is volt, hihetetlenül mások, mint akiknek nem volt kapcsolatuk spirituális hagyománnyal vagy jógikus hagyománnyal. Csak azt mondhatom, hogy lehetséges a jógán keresztül tanítani a magzatot, és idővel ez az ember zsenivé válhat.

Hogyan állíthatnak a szülők pozitív példát gyermekeik elé?

A szülőknek, különösen az anyáknak, nagyon sok érzelmi és pszichikus befolyásuk van a gyermekeikre. Az apáknak intellektuális befolyásuk van a gyerekeikre, az anyáknak érzelmi. A legjobb, ha az apa és az anya együtt tesz erőfeszítést arra, hogy egy jó megértést biztosítson a gyerek számára úgy, hogy ők válnak az élő példájává annak, amit a gyereknek szeretnének átadni. A gyerekek hajlamosak arra, hogy sokféle dolgot felvegyenek pszichikusan, és nem intellektuálisan, logikusan vagy racionálisan. A gyerekek tudják, ha hazudsz nekik, intuitívan érzik ezt. Lehet, hogy nem tudják kitalálni, hogy mely mondatoddal hazudtál, de tudni fogják, hogy valahol hazudtál. Nagyon éles és aktív intuitív képességeik vannak 8-12 éves korig. Aztán az intellektus fokozatosan átveszi az irányítást.

Jógikus szemszögből azt mondhatjuk, hogy minden szülőnek képesnek kell lennie arra, hogy gyerekeinek jó szamszkárákat és az életmód megértését is biztosítsa. Ez csak akkor történhet meg, ha a saját életedet őszintén éled, anélkül, hogy az ambícióidat és az elvárásaidat rátennéd a gyerekedre. Tehát erőfeszítést kell tenned arra, hogy először magadat változtasd meg, mert csak, ha jó példa vagy, akkor tudsz másokat megtanítani arra, hogy éljenek helyesen.

Forrás: Yoga Magazin, 1995. szeptember