Swami Satyananda Saraswati

Sannyasi Vigjanamurti (Danny Hawley, USA)

Swami Satyananda a mai kor jóga és tantra szaktekintélye és tanítója, a Nemzetközi Jóga Egyesület (International Yoga Fellowship), a Bihar School of Yoga (Bihar School of Yoga), a Sivananda Math (jótékonysági intézmény), a Jóga Kutatási Alapítvány (Yoga Research Foundation) és Paramahamsa Alakh Bara alapítója. Több mint 80 könyv szerzője a jóga, a tantra és spiritualitás témakörében, Swami Sivananda tanítványa, aki a jóga világszerte való terjesztésének küldetését vállalta magára az emberek számára, tekintet nélkül azok fajára, nemzetiségére, vallására, kasztjára, nemére, korára vagy személyiség típusára.

Korai évek és a küldetés megalapozása

Swami Satyananda 1923. július 26-án született Almóra mellett, Uttar Pradésh államban, a Himalája lábainál. Gyermekkorában hagyományos taníttatásban részesült, és tanulmányozta a szanszkrit nyelvet, a Védákat és az Upanisádokat. Több spontán, spirituális élmény után, amelyek 5 éves korában kezdődtek, és 18 éves korában egy tantrikus guru általi beavatás után 1943-ban elhatározta, hogy elhagyja otthonát, hogy egy spirituális mestert keressen. 1943-ban Rishikéshben találkozott jóga gurujával, Swami Sivananda Saraswati-val, és 12 évig élt vele. Swami Sivananda úgy írta őt le, mint egy „sokoldalú géniusz”, aki „négy ember munkáját végezte”. Swami Sivananda a Satyananda nevet adta neki és beavatta őt, mint a Dashnama szannjásza tradíció szannjászinját (világi életről lemondott) 1947. szeptember 12-én a Gangesz folyó partjainál.

Swami Sivananda kettős küldetést adott számára az életben: váljon eszközzé a mélyen gyökerező problémáktól szenvedő emberiség felemelésére a jóga terjesztése által, „ajtótól ajtóig, parttól partig” és váljon eggyé a legmagasabb, végső valósággal. Swami Sivananda egyik levelében úgy utal Swami Satyananda-ra, mint „küldetésének oszlopa”-ra.

Swami Sivananda előre látta, hogy Swami Satyananda élete 20 éves ciklusokat foglal majd magában. Swami Satyananda 1923-ban született, és 20 évig tanuló és (spirituális) kereső volt. 1943-ban találkozott Swami Sivánandával és 20 évig úgy élt, mint egy tanítvány és kolduló szerzetes. 1963-ban alapította meg a Bihari Jóga Iskolát (Bihar School of Yoga) és 20 évig tanár és ügyvivő volt. 1983-ban lemondott mint ügyvivő, hátat fordítva mindennek, amit épített és kozmikus szintre lépett.

Swami Satyananda 1956-ban elhagyta Rishikesht és 8 éven keresztül mint vándor (kolduló) szerzetes (parivradzsaka) élt. Dél-Ázsiát átutazva találkozott szentekkel, jógikkal és tantrikusokkal, és közben formába öntötte a jóga technikákat és átdolgozta őket a modern életmód számára. 1963-ban mialatt a Gangesz folyó partjánál Bihar államban Munger városában tartózkodott, megtapasztalta a kozmikus tudatosság legmagasabb állapotának mindenek fölött való üdv állapotát és látomása támadt arról, hogy létre kell hoznia egy egész világra kiterjedő jóga társaságot. Felismerte, hogy küldetése az emberi tudatosság emelése a jóga tudományának napvilágra hozásával és széles körben való elterjesztésével.

Swami Satyananda tanításai

Swami Satyananda azt tanította, hogy az emberi létezés célja a megvilágosodott állapot megvalósítása és a legközvetlenebb ösvény ehhez a jóga és a meditáció. Hangsúlyozta az integrált jóga rendszert, amely magában foglalja az összes jóga alkotóelemét, de nagyobb fontosságot tulajdonítva a tantrikus jógának. A tantrát úgy határozta meg, mint a tudatosság kiterjesztésének és az energia felszabadításának a tudománya. Az ő tantrikus jóga rendszere magában foglalta a hatha jóga, kundalini jóga, krijá jóga, mantra jóga, laja jóga gyakorlatait és a rádzsa jóga meditációs szakaszait, nevezetesen a pratjáhárát, dháranát, dhjánát és szamádhit.

Swami Satyananda az ősi tantrákban felismerte a njásza hatékony technikáit, amelyeket aztán megfejtett, lefordított és átdolgozott a modern ember szükségleteinek megfelelően. Ez lett a Jóga Nidrá gyakorlata, a Bihar School of Yoga egyik lényegét adó tanítása a 60-as évektől, amely ma könnyedén elérhető mindenki számára. A védikus tradícióból átvette a bhakti jóga, karma jóga, gjána jóga alkotóelemeit és kifejlesztett egy átfogó meditációs rendszert azért, hogy azt könnyen megérthetővé és gyakorolhatóvá tegye mindenféle típusú ember számára. Ő volt az első ember, aki a tantra jógikus oldalát előtérbe hozta, és elmagyarázta a tantra fogalmát azért, hogy az alkalmassá váljon a modern társadalom szükségletei számára.

Swami Satyananda kétféle jógikus megközelítést gondolt ki azért, hogy segítse az embereket a teljes egészség elérésében és a kiegyensúlyozott, integrált (egységes) személyiség kifejlesztésében. Az első megközelítés magában foglalta az elme, a lélek és a szellem megértését a rádzsa jóga gyakorlatain keresztül, az élet akadályain való átjutást a gjána jógán keresztül és a spirituális gyakorlásban való elmélyedést a krijá jógán, kundalini jógán, náda jógán, swara jógán, mantra jógán és más jógákon keresztül.

A második megközelítés egy olyan életmód kifejlesztése volt, amelyben a jóga segítségével az emberek meg tudják szerezni azt a képességet, hogy az életet megfigyeljék és másképp éljék. Swami Satyananda felélesztette az ásram és a szannjásza hagyományt is azért, hogy megfelelő tanítást és képzést biztosítson a jógikus életmód terén, hangsúlyozva, hogy mindenkinek megvan a spirituális joga, hogy szannjászi legyen életének egy bizonyos periódusában. A szannjásza hagyományon keresztül sok embert inspirált arra, hogy a jógát építse be az életmódjába. A jógikus életmódot egyfajta terápiaként fejlesztett ki és hirdette, mint egy utat az életben való kiegyensúlyozott megnyilvánulás eléréséhez és egy eszközt a belső béke megvalósításához.

Mivel Swami Satyananda szerint a jóga mindenki számára alkalmazható, ezt ő gyakorlatias, tudományos módon képviselte azért, hogy mindenki számára hozzáférhetővé tegye. Azért, hogy saját egyéni szükségleteiknek megfelelően segítsen az embereknek, és hogy azok személyes tapasztalást szerezhessenek a jógikus fejlődésben, különböző embereknek egyéni jóga gyakorlat-sorozatokat (szádhana) adott. Azért, hogy segítse az embereknek fejleszteni és egységbe rendezni az emberi test, elme és szellem vonatkozásában történő megtapasztalásukat és megértésüket, a jógának három dimenzióját tanította: fiziológiai, pszichológiai és spirituális. Egy tanítvány szavai szerint: „Ihletett tanításainak eredményeképpen a jóga gyakorlatok ereje és mélysége ismertté vált.”.

A Satyananda Yoga, Bihar Yoga mozgalom

Swami Satyananda arra vállalkozott, hogy a jógát elérhetővé tegye mindenhol, mindenféle ember számára. Megjósolta, hogy: „A jóga egy csodálatos világ kultúrává fog bontakozni. Meg fogja változtatni a világ eseményeinek folyását.” Küldetésének első lépéseként 1956-ban megalapította a Nemzetközi Jóga Egyesület Mozgalmat, 1963-ban a Bihari Jóga Iskolát, és 1964-ben elkezdte megjelentetni a Jóga Magazint angol és a Jóga Vidjá-t hindi nyelven. Mungerben, a Bihari Jóga Iskolában elkezdte szannjászinok és világi emberek szisztematikus jóga képzését, befogadva férfiakat és nőket egyaránt minden életkorból, nemzetiségből és hitrendszerből. Amint az iskola és programja kinőtte az eredeti helyét, tekintettel a jógikus képzés iránti növekvő igényekre, 1978-ban vásároltak egy nagyobb, a Gangesz folyóra néző helyet egy közeli hegyen. Swami Satyananda Ganga Darshannak nevezte el ezt a helyet, és egy hatalmas jóga központtá fejlesztette a következő 10 év alatt, nagy kiterjedésű bentlakásos épületekkel és oktatási felszereléssel azért, hogy a jógát nemzetközi szinten hirdessék.

1963-tól 1983-ig Swami Satyananda fáradhatatlanul dolgozott. Rendszeresen támogatott és vezetett nemzeti és nemzetközi jóga konferenciákat, beutazta Indiát és a világot, hogy népszerűsítse a jógát. 1968-tól rendszeres jógatanárképző kurzusokat vezetve kiképezte a szannjászinok egy nemzetközi magját, hogy a jóga technikáit fordítsák le és adják tovább a különböző kultúráknak. Elküldte őket, hogy jógát oktassanak, szemináriumokat és kongresszusokat tartsanak Indiától kezdve Ausztráliában, Európában, Afrikában, Dél-Ázsiában, Észak- és Dél-Amerikában. Sok Satyananda Yoga ásramot, iskolát és központot alapítottak világszerte. 1984-ben Swami Satyananda megalapította a Sivananda Math-t, egy jótékonysági szervezetet, hogy fölemelje a társadalmilag hátrányos helyzetben lévő és elnyomott vidéki körzeteket. 1987-ben a Bihar School of Yoga az indiai Oktatási Minisztériumon keresztül elindított egy nagyméretű vállalkozást, amelynek keretében állami iskolai tanárokat képeztek ki az állami iskolákban történő jóga tanítására. A következő években a Bihar School of Yoga programokat szervezett az indiai hadsereg katonáinak, az indiai vasúti társaság dolgozóinak és börtönben lévőknek szerte Bihar államban.

Swami Satyananda kereste a jóga integrálásának lehetőségét más tudományágakkal, mint például az orvoslás és a művészetek. 1970-ben Mungerben megnyitotta a International Yoga Research Library-t (Nemzetközi Jóga Kutató Könyvtár) és 1973-ban elkezdett orvosokat beavatni a szannjásza rendszerbe. 1984-ben megalapította a Yoga Research Foundation-t (Jóga Kutatási Alapítvány), hogy orvosokkal, tudósokkal, kórházakkal, orvosi akadémiákkal dolgozzon azért, hogy világszerte tudományos kutatásokat végezzen, és azokat összehasonlítsa. Ennek a kutatásnak a célja az volt, hogy tudományos vizsgálatokat vezessenek, és hogy dokumentálják a jóga technikák terápiás és tudat-tágító jótékony hatásait. A kutatást mindennapos betegségeken tervezték és végezték, mint az asztma, cukorbetegség, emésztési zavarok, elhízás, ízületi gyulladás, magas vérnyomás, szív- és érrendszeri megbetegedések. 1986-ra az orvos szannjászinok jóga terápiás központot nyitottak Ausztráliában. 1994-ben a bihari kormány azért támogatta a Yoga Research Foundation-t, hogy dolgozza ki a jóga módszerek egy tanmenetbe történő beillesztését az állam minden orvosi akadémiája számára.

A Ganga Darshan-ban 1995-ben alapították meg a Bihar Yoga Bharati-t, mint a jógikus tudományok haladó tanulmányainak intézetét. 2000-ben az indiai kormány a Bihar Yoga Bharati-t egyetemként ismerte el és a világ első jóga egyetemévé vált, posztgraduális képzést kínálva jóga filozófiából, jóga pszichológiából és alkalmazott jóga tudományokból. 2000-re a Bihar Yoga Bharati megalapította az első Satyananda Yoga Akadémiát Ausztráliában, az Európai Satyananda Yoga Akadémiát pedig 2004-ben hozták létre.

Új küldetés és üzenet

1983-ban Swami Satyananda spirituális utódjául és a Bihar School of Yoga elnökéül Swami Nirandjanananda Saraswati-t nevezte ki, és aztán megkezdte folyamatos visszavonulását a nemzetközi jóga mozgalmában való tanítástól és az ügyvezetéstől. 1988-ban elhagyta a mungeri ásramot, hogy kövesse a küldetéstől, tanítványoktól, intézményektől való visszavonulás ösvényét (ksétra szannjásza). Gyalogos zarándoklatba kezdett, hogy felkeresse India spirituális erővel rendelkező helyeit (sziddha tirtha), és nem vitt magával semmilyen személyes holmit, és nem fogadott el semmilyen segítséget az általa alapított ásramoktól és intézményektől. 1989-ben Trajambakésvar városnál megbízatást kapott Istentől egy új küldetésre, hogy haladjon a kozmikus dimenzió felé Isten nevének minden lélegzettel való, megszakítás nélküli emlékezetben tartásával és ismétlésével. 1990-ben arra a helyre vette útját, amelyet az Úr kinyilvánított neki és visszavonult, intenzív spirituális gyakorlással töltött életbe kezdett. Erre a célra megalapította a Sri Panch Dashnam Paramahamsa Alakh Bara-t Rikhiadham városába Deogharban, Biharban. 12 éven keresztül elszigeteltségben élt, folyamatos spirituális gyakorlásban. Ez alatt az időszak alatt bemutatta az ősi védikus hagyomány „öt-tűz” tisztító rítusát (pancsagni tapaszja) is.

1991-ben Swami Satyananda egy másik isteni megbízatást kapott, amelyre vonatkozólag ezt mondta: „ Hallottam Isten hangját, és ő azt mondta: Szeresd a szomszédaidat. Segítsd őket, ahogyan én is segítettelek téged. Jézus hallotta, én is hallom. Nem vagyok egy második Jézus, sem egy pápa, sem prédikátor. Isten egy szolgája vagyok.” Miközben egyensúlyra törekedett a spirituális felszabadulás személyes jellege és mások segítésének társadalmi jellege között, új feladatot adott Swami Niranjanananda-nak és a Sivananda Math-nak: szolgálják és fejlesszék, javítsák a Rikhia körüli falvak ezreiben élő törzsi emberek életkörülményeit. Ez magában foglalta a hontalanok részére házak vásárlását és építését, munkaeszközök, tanítás és orvosi kezelés biztosítását, meditáció, jóga gyakorlatok, az igazság, erőszakmentesség és egyéb értékek tanítását azért, hogy emeljék az emberek spirituális tudatosságát.

1994-ben Swami Satyananda egy új üzenetet adott követőinek, Isten szeretetét és az iránta való odaadást (bhakti jóga). Azt tanította, hogy az emberi létezés célja Isten realizálása Isten szeretetén keresztül, és Isten szolgálata az emberiségnek nyújtott segítségen keresztül. E cél elérésének első útja az Isten nevére való emlékezés, mantra ismételgetésével vagy éneklésével (kirtan), a második út a másoknak való segítségnyújtás és támogatás. Azt hangoztatta, hogy a jóga végső célja az istenire való ráismerés mindenkiben, másokat látni magunkban és magunkat látni másokban. Az Istennek való szentelődés természetes kifejeződése a szegények szolgálata és a szenvedés eltávolítása mások életéből. Swami Satyananda jóslata az volt, hogy míg a hatha jóga és a rádzsa jóga a 20. század csodaszere volt, addig az Istennek való szentelődés és a bhakti jóga a 21. század csodaszere lesz. Kijelentette, hogy a 21. században a jógának túl kell terjednie a személyes gyakorlás határain, hogy az adás és kölcsönös osztozás ösvénye legyen, ami felöleli az emberiség felszabadítása iránti odaadást, elköteleződést és részvételt.

2001-ben Swami Satyananda bevezette a nagy koronázási áldozatot (Rádzsaszúja Jagja), amely számításba fogja venni követőinek a jelenlétét és részvételét. Ezt az áldozatot csak egy győztes (csakravartin) vezetheti, akinek a hagyomány szerint be kell jelentenie, hogy mit hódított meg. Swami Satyananda úgy írta le hódítását, mint „a jóga zászlajának kitűzése a világ minden szegletében”. A Rádzsaszúja Jagja sajátossága az adás művészetének teljessége mind materiális, mind spirituális szinten. Swami Satyananda 2002-ben követőinek adott üzenete saját gurujának, Swami Sivananda-nak jelmondatát visszahangozza: ”Adj, adj, adj, amennyit csak tudsz.” Azt tanácsolja: „Ahelyett hogy megpróbálod megtisztítani magad, úgy, hogy ezt vagy azt csinálod, kérdezd azt: „Istenem mit akarsz tőlem, mit tegyek?” És tedd meg azt. Te ráhagyod, és Ő majd megcsinálja. Próbáld ki ezt a trükköt, és minden meg fog változni az életedben.”

Forrás: Yoga Magazine, 2005. július