Barion Pixel

A tisztulás kilenc napja

Swami Sivananda Saraswati

A nyár vége és a tél kezdete, valamint a tél vége és a nyár kezdete az év két nagyon fontos találkozási pontja az időjárási viszonyok és Nap hatását illetően. Testünk és tudatunk változáson megy keresztül a külső természet változásainak következtében. Ezt a két alkalmat Indiában alkalmas időnek tekintik szádhana elkezdésére és az isteni imádására; ezt jelzi a Chaitra Navaratri áprilisban és az Ashwin Navaratri (októberben).

Az elérés három szakasza

A Navaratri ünnepségek tárgyilagosan jelenítik meg a világ belső spirituális életét. A létezés központi célja, hogy felismerjük örök azonosságunkat a Legfelsőbb lélekkel. Az, hogy az isteni képévé, a makulátlan tisztasággá (niranjan) változzunk. Ezért legelső lépésként a törekvő meg kell, hogy szabaduljon azoktól a hibáktól, melyek azért vannak, hogy őt a megtestesült állapotba való kapaszkodásra késztessék. Aztán meg kell szereznie a kedvező tulajdonságokat. Mikor a törekvő megtisztult és teljesen szattvikussá vált, a tudás ráragyog, ahogy a nap ragyogó sugarai egy csendes tó kristálytiszta vizén.

A szádhana folyamata elszánt akaratot, határozott erőfeszítést és fáradságos küzdelmet követel meg. Más szavakkal, erő és végtelen energia (shakti) a legfontosabbak. Az Isteni Anya, Brahman legfőbb shaktija kell, hogy működjön a tanítványon keresztül. Ezért a navaratri púdzsa, az imádság kilenc éje során a Creatrix-hoz (a női Teremtő) szól az imádság, méghozzá annak Durgá, Lakshmí és Szaraszvatí aspektusához, melyek egyenként a tamasz, radzsasz és szattva minőségeket képviselik. Ez az anyag, melyből az egész világmindenség áll. Átalakítás, fenntartás és megtestesülés az Anya kozmikus funkciói. Ő minden, ami alkotja a mindenséget, annak durva, finom és kauzális birodalmaiban.

Ami van az egyénnel, az van a kozmosszal is; semmi sem lehetséges az Anya nélkül. Anyagi és spirituális fejlődésed kibogozhatatlanul az anyához kapcsolódik, az emberihez és az istenihez. Az embert majdnem teljes egészében az emberi anyja formálja ki, ezért parancsolják nekünk a shrutik (szent iratok), hogy anyánkat Istenként kezeljük. Ez még inkább így van spirituális területen. Az Isteni Anya segítsége nélkül nem lehetséges szellemi fejlődés. Ő az a magasabb spirituális hatalom, mely folyamatosan csatába száll az alantas vágyakkal, és végül teljesen legyőzi azokat.

A tamasz legyőzése

A Navaratri első három napja alatt az Anyát az erő, a hatalom formájában imádjuk; ez Durgá, a rettenetes. A szádhana során az elsőként legyőzendő és átalakítandó a tamasz. Ezért Durgát, a tamasz-shakti mögött meghúzódó isteniséget imádjuk először. Azért imádkozol Durgához, hogy elpusztítson minden tisztátalanságot, gyengeséget és hibát benned. Ő azért van, hogy megküzdjön alacsonyabb tulajdonságaiddal, és megsemmisítse azokat. Ő az az erő is, mely megvédi a szádhanádat a sok veszélytől és csapdától. Ezért az első szakaszt alkotó első három napot, melyet a mála (tisztátalanság) megszüntetése és az elmében lévő sok vászana (vágyakozás) kigyomlálására irányuló határozott erőfeszítés jellemez, az Anya destruktív aspektusának imádatára fordítjuk.

A szerencse elnyerése

Ha már elvégezted a feladatot a negatív oldalon, azaz megszüntetted a vágyakat és a régi szokásokat, a következő lépés a felsőbbrendű spirituális személyiség kialakítása, a pozitív tulajdonságok megszerzése. Szert kell tenned azokra az isteni tulajdonságokra (daivi sampat), melyeket az Úr Krishna felsorol a Bhagavad Gítában. A törekvőnek kedvező tulajdonságokat kell ápolnia és fejlesztenie, hatalmas spirituális gazdagságot kell felhalmoznia, hogy meg tudja fizetni az isteni bölcsesség kivételes drágakövét.

Ha az ellentétes tulajdonságok fejlesztését nem a megfelelő komolysággal végezzük, a régi démoni természet újból és újból felüti a fejét. Ez a szakasz ugyanolyan fontos, mint a megelőző. A különbség annyi, hogy az előző az alantas én könyörtelen, elszánt megszüntetése, míg az utóbbi rendes, nyugodt és hűvös törekvés a tisztaság kifejlesztésére. A szádhanának ezt a kellemesebb oldalát Lakshmi imádata jelenti. Ő adományozza a daivi sampat gazdagságát. Lakshmi Brahman sampat-davini (gazdagságot adó) aspektusa. Maga a tisztaság. Ő ellenőrzi a radzsasz erőt is, azt a gúnát, melyet a tamasz után kell leküzdeni. Ezért Lakshmi imádata történik a következő három nap során.

A bölcsesség hajnala

Ha a törekvő már sikeresen megszabadult negatív hajlamaitól, és szattvikus, tiszta tulajdonságokat fejlesztett ki, ’adhikari’-vá válik. Most már készen áll a legfelsőbb bölcsesség fényének fogadására. Ezen a ponton jön Szaraszvatí őszinte imádata. Szaraszvatí az isteni tudás megszemélyesítője, a brahmagjána megtestesülése. Mennyei lantjának hangja felkelti a magasztos mahávákják (nagy kijelentés vagy mély aforizma, általában az Upanishadok fontos állításaira vonatkoznak) és a pranava (az Aum mantra; őseredeti hangrezgés) hangjait. A legfelsőbb nádára (pszichikus vagy belső hang) vonatkozó tudást adományozza, utána pedig a teljes átmagjánát (tudás az önvalóról) adja, ahogy ezt a tiszta és vakítóan fehér megjelenése is kifejezi. Ő az Anya is, annak szattva gúna formájában, és a szattva meghaladása a szádhana utolsó létrafoka.

Az üdvösség ünnepe

A tizedik nap, a Vijaya Dashami, a dzsíva (egyén) győzedelmes ovációja a dzsivanmukti (a születés és az újjászületés körforgásából való megszabadulás) elérésekor, mely Szaraszvatí kegyelméből a tudás leszállásával valósul meg. A dzsíva a saját Legfelsőbb Önvalójában (sat-chit-ananda) pihen. Ez jelzi a mindenség hármas erői felett aratott teljes győzelmet. Ez a nap a cél elérésének ünnepe. A győzelem zászlaja leng a magasban!

A megkerülhetetlen folyamat

A sorrendnek ugyancsak különleges jelentősége van a törekvő spirituális fejlődésében. Jelzi a fejlődés szakaszait, melyek nélkülözhetetlenek minden törekvő számára, és amelyeken mindenkinek át kell mennie. Az egyik természetszerűleg vezet a másikhoz, és bármelyik kihagyása elkerülhetetlenül nyomorúságos bukáshoz vezet. Sok törekvő manapság egyenesen a tudás megszerzését tűzi ki célul a bevezető szakaszok, azaz a megtisztulás és a daivi sampat megszerzése nélkül, aztán panaszkodnak, hogy nem haladnak az úton. Hogyan is tudnának? A tudás nem száll le addig, míg a tisztátalanságokat ki nem mostuk, és a tisztaságot ki nem fejlesztettük. Szattvikus növény sem él meg tisztátalan talajban.

Kövesd ezt a sorrendiséget, és erőfeszítéseid sikeresek lesznek. Ez az út. Pusztíts el egy negatív tulajdonságot, és fejleszd ki a vele ellentéte pozitív tulajdonságot. Ezzel a folyamattal hamarosan a tökéletességig fejleszted magad, ami a Brahmannal való azonosságban végződik. Minden tudás a tiéd lesz. Mindenben magadat fogod látni. Dzsívanmukta leszel. Nincs többé fájdalom, nincs többé szenvedés, nincs többé születés, nincs többé halál. Vezessen az Isteni Anya lépésről-lépésre a spirituális létra tetejére és az Úrral való egységhez.

Yoga Magazin, 2007. október