Az áldás csodája

Swami Niranjanananda Saraswati

A 2003-as Sat Chandi Mahayajna

A jagja egy ünnep. Annak az ünnepe, amikor az ember először döbbent rá tudatosságra. A jagja ennek az első áttörésnek, amely az embert az evolúció első lépcsőfokára tette, az ünnepe. Amikor az ember megtanulta, hogyan használja a tüzet, hogy segítsen magán, hogyan védje meg magát, táplálja és lássa el magát, amikor megtanulta, hogy a gabonát meg lehet főzni és lehet termeszteni, ez a megértése helyezte őt az evolúció első lépcsőfokára. A jagja ezt az első felismerést, ezt a romlatlan, tiszta tapasztalást ünnepli. A jagja célja, hogy ezt a potenciált használja arra, hogy tovább lökje a tudatosságot további felfedezések ismeretlen dimenzióiba.

A Sat Chandi Maha Yajna a Dévi Tantrából származik. Ennek a tantrikus jagjának az eseményei és történései sok szinten bontakoznak ki. Először is itt van a tiszteletadás, a rituálé, amelyet tapasztalt panditok végeznek, akik Varanasziból jönnek. Másodszor ott vannak a kánják, akiket Sri Swamiji választott, hogy segítsék a jagja lefolyását. A nevük bal szundari. A bal szundari-k a Kozmikus Anyának a megtestesülései. Szundari azt jelenti, hogy ’gyönyörű’, bal azt jelenti, hogy ’fiatal’. Csak a szűz lányokat nevezik bal szundarinak. A tantrában a szüzesség a szív tisztaságát jelenti, a romlatlanság nélküli tisztaságot. Ártatlanok anélkül, hogy az intellektus rájuk telepedne.

Amikor szívből működsz, amikor tiszta vagy és ártatlan, az Dévi, a Kozmikus Anya állapota. És ez a szellem, az atma állapota is. Az isteni kizárólag ebben a szűz, tiszta természetben jelenik meg. Ott van Szűz Mária példája. Tiszta volt, és Jézus szeplőtelenül fogant meg a méhében. Ez a szív tisztasága, a szellem tisztasága, a természet tisztasága. A bal szundarik a Kozmikus Anya aspektust jelképezik. Ennek a kozmikus tisztaságnak a megjelent formái. Annak az erőnek a megjelenését jelképezik, amelyet most megidézünk itt. A kánják rendezik az egész jagját, minden tevékenységet ők végeznek és irányítanak.

Ez az oka annak, hogy Sri Swamiji nincs jelen a jagján. Azt mondta, hogy a Kozmikus Anyát, a kozmikus erőt hívtuk meg itt, mi mindannyian az ő gyermekei vagyunk. Az anya és gyermeke között kapcsolatnak, közvetlen kapcsolatnak kell lennie, és ebben a közvetlen kapcsolatban a gurunak nincs szerepe. Ha már ennek az erőnek majd búcsút mondunk, akkor láthatjuk Sri Swamijit. Amikor az anya távozik, a guru jön. Amikor az anya megjön, a guru elmegy. A guru egy jármű, amely elvezet téged a célodhoz. Ha már eljutsz a célodhoz, akkor nem ülsz továbbra is az autódban, kiszállsz és elmész. És amikor utaznod kell majd, akkor megint beülsz az autóba.

Adni, a megfelelő módon

Ha szeretnél a kánjáknak ajándékot adni, ha szeretnél csokit vagy pénzt adni nekik, akkor tedd azt a megfelelő módon. Tedd azt az irodán keresztül, de ne adj nekik közvetlenül. Tartsd fenn a jagjának és ennek a helynek a szentségét. Ez Sri Swamiji víziója, az ő szankalpája, amely itt és most megvalósul. Mi mindannyian ennek a szankalpának vagyunk a részei, és itt szabályok vannak, fegyelem és a szankalpa beteljesítésére van egy rendszer. Ha segíteni szeretnél az embereknek, akkor ezeknek tudatában kell lenned. Mindig is segítetted őket, és a te segítségeddel váltak azzá, amik ma. Ruhákat, ételt, könyveket, játékokat, csokit adtál nekik. Támogattad, bátorítottad és segítetted őket minden lehetséges módon, és továbbra is ezt fogod tenni, de a megfelelő módon, és a megfelelő csatornán keresztül. Mivel a kánják a teremtés legmagasabb erejét képviselik a jagja során, a legutolsó napon megláthatod őket a Kozmikus Anya glóriájában és pompájában.

A kozmikus áldás fogadása

A jagja utolsó napján két fontos esemény történik majd. Az egyik a kánjá púdzsa, a szüzek tiszteletadása. A kánjákban a transzcendentális saktit, a transzcendentális kozmikus energiát láthatjuk, az energiát, amelyet a mantrákkal megidézünk. Ők ennek a kozmikus energiának, ennek a Kozmikus Anyának a megjelenési formái.

A kánják tiszteletadásának befejezése után következik a hóma, a tűz szertartás. A hóma egy másik fontos aspektusa a Sat Chandi Maha Yajnának. A tüzet oly módon gyújtjuk majd meg, ahogyan az természetes úton létrejön, nem használunk olyan modern eszközt, mint gyufa. Aztán a hóma megkezdődik. Miközben az ácsárják énekelik a mantrákat és a ’szvahá’ mantrát a jagja befejezéséhez, te is énekeld a szvahát velük együtt. Ahogyan az ácsárják megteszik a felajánlást a tűznek, te is elégeted majd a szenvedést és a fájdalmat a szvahá éneklésével. „A betegségem – szvahá, a problémáim – szvahá, a fájdalmaim – szvahá, a frusztrációim – szvahá. Mindezt felajánlom.” Égess el mindent és válj üressé.

Egyszer Krisnától megkérdezték, hogy miért olyan kedves számára a furulya? Krisna egyszerűen válaszolt: „Kedves számomra, mert semmi sincs benne. Belül üres.” Üressé tudsz válni? A kánják üressé váltak, és ezért a guru áldása beléjük szállt. Sri Swamiji beléjük szállt. Ha üressé tudsz válni, akkor a kozmikus áldás meg fogja tölteni az életed.

Az átváltozás csodája

A jagja alatt tanúja leszel a guru áldás és Isten áldás csodájának. A csoda a kánják átváltozása. Honnan jöttek ők, és milyen jövő vár rájuk? Lehet, hogy nem tudsz semmit sem a múltjukról. Ők nem az alsó középosztályból, a középosztályból vagy a felső középosztályból, a magasabb osztályokból valók. Ők a legalsóbb kaszt legalsóbbjai közül valók. Nincs lehetőségük a haladásra, a fejlődésre vagy tanulásra. Az életük pár tevékenység körül forog, takarítás, seprés, főzés, gyereknevelés, és így tovább. Az otthonaikból hiányoznak azok a dolgok, amiket te természetesnek veszel.

Mégis Sri Swamiji tudja, hogy ezekben az emberekben ott van a szunnyadó sakti, ezért beléjük lépett. Ez nem azt jelenti, hogy a tanítványaivá váltak, vagy, hogy ő lett a gurujuk, ahogyan azt az intellektusod és logikád alapján gondolnád. Ugyanúgy, ahogyan a prána a testben (is) ott van, a guru is átadja az ő saktiját a személyiségnek, ez a saktipat. A sakti átadását még csak nem is veszi észre az, aki kapja, mégis a transzformáció csodája megkezdődik. Ha egy kemény héjba teszel egy magot és a vízbe helyezed, akkor semmi sem fog történni, de amint a földbe ülteted a magot egy láthatatlan folyamat kezdődik meg, amely felelős a növekedésért, fejlődésért és táplálásért, és a magot idővel növénnyé, bokorrá, fává változtatja. Ez a láthatatlan folyamat a saktipat, amelyet az élet történései követnek majd. Ez nem olyan valami, amit logikával meg lehet érteni.

Ártatlanság és nem intellektus

A logika a legfőbb akadály az életünkben. Végül is Sri Swamiji mindannyiótokban ott van, akik beavatott tanítványok vagytok, szannjászinok, karma szannjászinok vagy jóga gyakorlók, de érzitek ezt? Az érzéseid csak az intellektusodra korlátozódnak. Te ezt hiszed: „Tanítvánnyá váltam, valaki a gurum lett.” Ezt a hitet a gondolat és a cselekedet generálja, amelyet megint csak az intellektus irányít. A vágy, hogy valaki a gurud kell, hogy legyen, a vágy, hogy tanítvánnyá kell válnod, az intellektuális. Gondolkodtál róla, választottál valakit, eldöntötted, hogy valaki tanítványa leszel, eldöntötted, hogy követsz valakit. Ez egy döntés, amelyet tudatosan, szándékosan hoztál. Az intellektus döntötte el számodra. Ha az intellektus eldöntötte volna, hogy nem kell, hogy itt legyél, akkor nem lennél itt! Az életben a bukásnak ez a fő oka. Elbukunk, mert nem engedjük, hogy az áldás birtokolja, szállja meg a testünket és az elménket. Amíg ott van az intellektus, addig az ártatlanság nem tud megjelenni. Ha megpróbálod az ártatlanságot megjeleníteni az életedben, akkor hipokrita leszel, mert képtelen vagy a sakti, amelyet a guru beléd töltött, jelenlétét érzékelni. Ezek a kánják kifejezik ezt a saktit. Mi tudjuk, ők érzékelik. Mi az intellektusunkat használjuk, ők a szívüket és az érzéseiket. Láthatod, hogy itt mindent ők csinálnak, jelenlétük mindenhol ott van.

Ez az a csoda, aminek tanúja lehetsz, a csoda, hogy a guru áldása képes egy ember életében működni. Ez egy óriási inspiráció és tanulás mindannyiunk számára. Ez nem olyan valami, ami először történik meg itt. Jézus ezt mondja a Bibliában: „Hogy beléphess a mennyországba, olyan ártatlannak kell lenned, mint egy gyermeknek.” Erről már sokan beszéltek eddig, ma ezt Sri Swamiji mutatja meg nektek.

Forrás: Yoga Magazine 2004. március