Az oktatási rendszer forradalmasításának lehetőségei a jóga nidrán keresztül

Veena Verma (Sn Soumyashakti)

Az oktatás jelenlegi megközelítése nem erősíti isteni természetünket, és nem hozza ki a bennünk rejlő lehetőségeket, hanem inkább gátolja a gyermekekben lakozó rejtett potenciál és kreativitás szabad kifejeződését. A kutatások és a gyakorlati tapasztalat azt mutatja, hogy a jóga nidrá egy hatásos, és erőteljes módszer, amely pozitív és kreatív módon segítheti az oktatás módszereinek megváltoztatását.

Az oktatás jógikus megközelítése

 Swami Satyananda Saraswati 1981-ben kijelentette, hogy mindenki magában hordozza a zsenialitás lehetőségét, csak ezt a potenciált soha nem hozzuk ki. Ennek oka a fátyol, amely elrejti előlünk a bennünk szunnyadó potenciált. A fátyol mentális blokkokból (különböző félelmek, fóbiák, konfliktusok, komplexusok), túlzott ön-központúságból és kondicionáltságból áll. Amint fellibbentjük a fátylat, a belső potenciál spontán módon feltárulkozik. Minden gyermek rendelkezik belső lehetőséggel, ám sem a szülők, sem a tanárok nem ismerik a módját, hogyan ébresszék fel a szunnyadó potenciált. Minél többet keltünk ebből életre, és használunk ki, annál nagyobb mértékben válik a gyermekek élete elégedetté és teljessé. Talán ez jelentheti a valódi oktatást.

Sri Aurobindo szerint minden emberi lény egy önmagát fejlesztő lélek, és a szülők, valamint a tanárok feladata, hogy képessé tegyék a gyermeket, hogy önmagát nevelje; fejlessze intellektuális, erkölcsi, esztétikai, és gyakorlati képességeit, és organikus lényként szabadon nőjön, hogy ne gyúrják össze és préseljék formába, mint a tehetetlen műanyagot.

Az oktatás jelenlegi megközelítése

Időről időre megkísérlik fejleszteni az oktatási rendszert, de úgy tűnik eddig még nem sikerült beteljesíteni az oktatási célokat. A jelenlegi oktatási rendszer egyik legnagyobb hibája, hogy nem segíti a gyerekeket abban, hogy megismerjék, kifejlesszék és használják a bennük rejlő potenciált. Valójában még inkább feszültté teszi őket, és nem segíti elő, hogy jobb emberi lénnyé váljanak. Swami Niranjanananda Saraswati 2001-ben arról számolt be, hogy lelki jellegű blokkokat találtak a megkérdezett San Francisco-i általános, közép- és főiskolásoknál a tanulási, emlékezési és memorizálási folyamatokban. Emiatt fontos egy olyan módszert találni, ami segíti a fiatalokat, hogy tudatában legyenek a lelki változásaiknak, és ami megszünteti a lelki gátakat, hogy a tanulási folyamatuk könnyű, és hatékony legyen.

Egy másik fontos faktor, hogy mostanáig az oktatás főképpen a bal agyféltekére összpontosult, előtérbe helyezve a lineáris, tudományos és tisztán logikai tantárgyakat. Noha ez szakmai tudáshoz juttat és fejleszti az intellektust, a művészeti és intuitív tárgyak, mint a művészet, a tánc és más kreatív tevékenységek, nem kapnak megfelelő támogatást. Ez féloldalas megközelítés és csak részoktatásnak minősül, ami kiegyensúlyozatlan fejlődéshez vezet.

A jóga nidrá és működése

A jóga nidrá az egyik legközvetlenebb módszer a bennünk rejlő potenciál természetes kifejeződését gátló fátyol eltávolítására. Nemcsak a mindenkiben rejlő tudás forrásának aktiválását segíti elő, hanem fokozza a külső forrásokból történő adatbefogadás képességét is. Amint a tudatos elme ellazul, a tudatalatti válik uralkodóvá. Felveszi az információt és tárolja azt. A jóga nidrá a dinamikus alvás állapota, amelyben úgy tűnhet, hogy a gyakorló alszik, ám a tudatosság a figyelemnek egy mélyebb szintjén működik. Ebben az állapotban a kapcsolódás a tudat tudatalatti és tudattalan dimenzióival spontán módon megy végbe. A gyakorló jelenlévő lesz, valamint fogékony és érzékeny. A mélyrelaxáció állapota éberséggel és belső tudatossággal párosulva. Amikor a relaxáció teljes, akkor a legnagyobb mértékű fogékonyság. Ez a jóga nidrá titka. A fő alapelv, amely alapján a jóga nidrá működik, az elme mélyrelaxációja, ami ugyanúgy engedi az elmének az ismeret befogadását, mint ahogy a szivacs elnyeli, magába szívja a vizet, vagyis a tanulási folyamat nem fárasztó sem fizikailag, sem mentálisan.

A Satyananda jógában a fő hangsúly a tudatosságon van, és ez a második alapelv, amely a jóga nidrá mögött hat. A gyakorlat alatt többször elhangzó utasítás: „tudatosítsuk”, vagyis “figyeljünk”. Pontosan ez a képesség szükséges ahhoz, hogy jól tanuljunk. Amikor a figyelem kifejlődik a gyerekekben, az önfejlesztés hasznos képességévé válik. Amikor a figyelem szintje megnő, az agy sötét területei kivilágosodnak, aktiválva az agy szunnyadó központjait, annak maximális kihasználásához vezetve. Ez segíti a gyermekeket, hogy fejlődjön bennük az intelligencia, a memória, a koncentrációs képesség, a helyes megkülönböztetés képessége és más mentális készségek. A figyelem tágulása következtében ráébrednek a tudatalatti szinten rejlő tudás tárházára, mivel a tudatalattival való kapcsolat spontán kifejlődik.

A tudatalatti a tárháza minden bölcsességnek, tudásnak, intuíciónak, és akaraterőnek. Amikor arról beszélünk, hogy kihozzuk magunkból a legjobbat, akkor a tudatalattiról van szó, amelyet meg kell ismernünk, hogy a tudáshoz hozzáférhessünk. Ezt úgy érhetjük el, hogy teljesen ellazítjuk a tudatos elmét, ami legjobban a jóga nidrán keresztül valósítható meg. A jóga nidrában a relaxáció az éberség állapotával társul. Ez az állapot a legelőnyösebb a tanuláshoz is. Ha megvizsgáljuk a jóga nidrá különböző szakaszait, jól látható, hogyan segíti a gyakorlat a tanulás céljait.

A jóga nidrá szakaszai

  1. Előkészületek: Elősegíti a fizikai relaxációt, amint az elme visszavonul a külső tárgyakról, és a figyelem a test különböző részeire irányul.
  2. Szankalpa: A személyiség átformálásának erőteljes módszere. Formáját tekintve rövid, pozitív, mentális állítás, amely a tudatalattira gyakorol hatást a jóga nidra alatt. Csodát tesz, ha a szankalpát naponta hittel és meggyőződéssel ismételjük a jóga nidra alatt, mivel a megerősítés ellazult tudatállapotban történik. Olyan pozitív jellemvonások kifejlesztésére is alkalmazható, mint a kreatívvá, tudatossá, magabiztossá, félelemnélkülivé, dinamikussá válás. A szankalpa önmaga akaraterővé válik. Amint az akaraterő megerősödik, bármi elérhetünk az életben.
  3. A figyelem körbevitele: Ebben a szakaszban belülről érintjük a test és az elme különböző részeit, hogy érzékennyé tegyük a tudatalattit. A fizikai feszültségek azáltal oldódnak fel, hogy valamennyi fizikai szervet szisztematikusan ellazítjuk. Az elme egyhegyűvé válik. A gyerekek imaginációs képessége és kreativitása serkenthető például úgy, hogy elképzelnek egy pillangót, vagy egy léggömböt, amint leszáll a különböző testrészekre. Tisztítja az idegpályákat is, eloszlatva az energiablokkokat, és a felszabadított energiát az agy felé irányítva, amivel aktiválja az agy szunnyadó területeit, élesítve az intelligenciát, fejlesztve a memóriát és a koncentrációt.
  4. A légzés tudatosítása: A légzés a híd a test és az elme között. A légzés tudatosítása fokozatosan váltja ki a testtől való elválást, elkülönülést, és a légzés a mélyrelaxáció állapotához és az elme befelé forduláshoz vezet, alkalmassá téve azt a kutatásra és megismerésre. A gyerekek a kreatív figyelem fejlesztésére is alkalmazhatják ezt az eszközt azzal, hogy a lélegzetet az orrnyílásokban befelé és kifelé mozgó, színes, átlátszó buborékoknak képzelik el.
  5. Érzések és érzetek: Ellentétes érzéseket és érzeteket keltve és felerősítve az agy mindkét féltekéjét használjuk. Ez kiegyensúlyozott érzelmekhez vezet, és felkészíti, az elmét az érzelmek lehető legjobb módon való kezelésére. Az elmébe ágyazódott érzelmi feszültségek feloldódnak, amint a tudatos észlelés felszínére emelkednek, majd megszűnnek. Megszűnik a belső nyugtalanság és abbamaradnak az életre gyakorolt negatív hatások. Az IQ (intelligencia hányados), és az EQ (érzelmi hányados) ezáltal egyensúlyba kerülnek, ami kiegyensúlyozott személyiséghez vezet. A szamszkárák (emlékek, benyomások) tudatosítása kifejlődik, és amint az egyén éretté válik, megtalálja feldolgozásuk módját is.
  6. Vizualizáció: Ez rendkívül hatékony és fontos módja a képzelőerő, a kreativitás, az önbizalom, a helyes diszkrimináció, az akaraterő és a pozitív jellemvonások fejlesztésének. Ha intenzíven elképzeljük minden jóga nidra gyakorlat alatt, hogy pozitív jellemvonásokkal rendelkezünk, idővel valósággá válhat. Mindenki képes elméjének átprogramozására, hogy elérje vágyait. Amikor a tudatos elme ellazul, a pozitív gondolat átivódik a tudatalattiba, és erőteljesen hat. A negatív gondolatok zavaró hatása miatt kerülnek akadályok a tanulás útjába. Amint pozitív gondolatok ágyazódnak a tudatalattiba, a negatívak elvesztik hatalmukat. Az elme programozását megváltoztathatjuk. A kreatív figyelem is fejleszthető e szakaszon keresztül. Például elképzelhetik magukat, amint a házuk tetején állnak, és figyelik a várost/tájat, különböző színeket, formákat, állatokat. Ez a szakasz bonyolult leckék tanításában is alkalmazható – könyvből felolvasva, vagy történetet elmesélve, vagy például mentális utazás formájában történelem, vagy földrajz lecke esetén. Az agy mindkét féltekéjének használata megkönnyíti és hatékonnyá teszi a tanulást.

A jóga nidrá alkalmazása az oktatásban

Akkor tanulunk legjobban, amikor alkotó módon benne vagyunk a folyamatban. A gyerekeknek nagy mozgásterük van, hogy kreatívan részt vegyenek a jóga nidrában a gyakorlat előbb említett szakaszain kívül. Ráadásul a jóga nidrá alkalmazható idegen nyelvek, matematika és más tárgyak szabályainak, tényeinek magolási és memorizálási folyamatának felgyorsítására. Ez lehetőséget ad kreatívabb tevékenységek végzésére. Az alapmódszer az, hogy a jóga nidrát 10-15 percig végezzük a tanóra előtt. A gyerekek ellazultak, figyelmesek és fogékonyak lesznek. A tanár által közölt tények és számok kikerülik az elmében lévő tudatos blokkokat, és közvetlenül a tudatalattiba jutnak. Így minden adat lenyomatot képez az elmében és véglegesen megmarad.

Konklúzió

A legújabb felfedezések azt mutatják, hogy a jóga nidrá pozitív hatást fejt ki a gyerekek memóriájának serkentésében. Nagyon hasznos volna, ha az iskolai hatóságok bevezetnék a napirendbe a 15-20 percnyi jóga nidrát. A rendszeres gyakorlás nemcsak a memóriát javítaná és az akadémiai teljesítményt fokozná, hanem az egész személyiséget megváltoztatja és segít a belső potenciál kibontakoztatásában. A jóga nidrá megváltoztathatja a főleg akadémiai teljesítményt előtérbe helyező oktatás folyamatát egy a határtalan, kreatív potenciált kibontakozni engedő oktatási folyamat irányába. Ahogy Swami Satyananda megfogalmazta (1981): „A jóga nidrá segít átváltoztatni az iskolai és főiskolai ténygyárakat a kreativitás központjaivá.”