A jóga a balszerencsét jószerencsévé változtatja

Dr. Rishi Vivekananda

Mi az az alapvető tény, amely meghatározza, hogy fejlődünk-e vagy sem? Néhány ember mindig a topon van, az időbeosztásuk kitűnő, a megfelelő emberek a megfelelő időben találkoznak velük, mosolygós emberekkel vannak körülvéve, akik szeretik őket, és remek egészségnek örvendenek. Az életük és azoknak az élete, akikre hatással vannak egyre jobb és jobb. Jószerencse? Talán, de más emberek, akik ugyanolyan körülmények között nőttek fel, egyik bajból a másikba esnek. Ritkán jönnek össze a dolgaik, senki sincs ott, amikor segítségre van szükségük, az életük megtört kapcsolatok hosszú sora, és még rosszabbá teszi a helyzetet az, hogy többnyire betegek. Az életük egyre rosszabbá és rosszabbá válik, ahogy beleragadnak a bajok mocsarába. Rossz szerencse? Lehet, de miért ragadnak bele?

A csakrák különböző megjelenési formáik a szerint változnak bennünk, hogy milyen fejlettségi szinten vannak, ezt gúnáknak nevezzük: szattva, az igazság, őszinteség és kiegyensúlyozottság állapota a cselekedetben; radzsasz, a dinamizmus és cselekedet kombinációja az egó teljes bevonódásával, és a tamasz, a tunyaság és tudatlanság.

Krishna azt mondta a Bhagavad Gítában: „Azok, akik szattvikus szinten vannak, felfelé mennek, a radzsasz szintjén lévők középen időznek, a tamasz szintjén lévők pedig megmaradnak a legalacsonyabb gúna működési szintjén, lefelé mennek.” Hogy történik mindez? A visszatérő balszerencse-sorozatnak talán a legfőbb oka a tamasz átka, a jószerencse sorozatnak pedig a szattva áldása.

Mi a balszerencse-sorozat? A Webster szótár szerint: „A balszerencse-sorozat olyan események láncolata, amelyeknél a nehéz helyzetekre adott válasz újabb nehézséget hoz létre, amely még jobban súlyosbítja az eredeti nehézséget.” A szattva jószerencse-sorozata épp az ellenkezője ennek. A válasz egy eseményre pozitív eredményt hoz létre, amely jobbá teszi az egész helyzetet, és ahogyan ez ismétlődik, az egész dolog egyre jobbá és jobbá válik.

Ezek hogyan jutnak kifejeződésre az életben? A radzsasz szintjén a jó- és balszerencse nagyjából egyenlő, tehát kiegyenlítik egymást, ahogyan Krishna értelmezte, de tamasz szintjén a dolgok rosszból rosszabbá válnak, a szattva szintjén jóból jobbá. Ezért azoknak az embereknek, akik beleragadtak néhány a tamasz szintjén lévő személyes tulajdonságukba szükségük van arra, hogy jógával foglalkozzanak, hogy kihúzzák magukat ebből a mocsárból. Ha körülnézünk magunk körül, sok példáját láthatjuk annak, hogy a jóga hogyan képes megváltoztatni a balszerencse sorozatot jószerencse sorozattá, és hogyan teszi lehetővé számunkra, hogy a tamasz lefelé húzó spiráljából kikerüljünk, és hogy a tőlünk telhető legjobbá fejlesszük magunkat.

Hogyan történik ez meg? A tamasz szintjén a balszerencse sorozat a személyiség három szintjén működik: a fizikális testben (annamája kósa), az energia testben (pránamája kósa) és a mentális testben (manomája kósa). Ugyanígy működik szattvikus szinten a jószerencse sorozat, amelynek jó hatásai vannak intellektuális szinten (vigjánamája kósa) és az üdvösség szintjén (ánandamája kósa).

A manomája kósa szintjén az alapvető tudat szintek a következőkből állnak: ahamkára – az Én-érzet; csitta – a memóriánk; manasz – az érzékelésünk, gondolkodásunk és érzelmeink; és a buddhi – a magas tudat alacsonyabb szintjei.

Az Én érzete (ahamkára)

A tamasz balszerencse-sorozata: A tamasz szintjén az emberek különállónak érzik magukat a többiektől. Talán a sok félelem miatt magányosodnak el, vagy talán paranoidok, ha kivetítik dühüket. A balszerencse sorozat abból következik, ha semmibe vesszük mások szükségleteit vagy jogait érzelmi távolságtartásunk miatt. Eredményként mások megtorolják ezt az ő verziójukkal a semmibe vételről, és ezt oda-vissza dobáljuk, így egyre rosszabb lesz. A jóga enyhíti az érzelmi feszültségeket, amelyek az elhatárolódás érzetét táplálják, így növeli barátkozó hajlamunkat. A balszerencse sorozat egy másik eredete ebben a megközelítésben az alacsony önbecsülés. Ez a bizalom hiányához vezet, amely további elégedetlenséget és önbecsülésvesztést szül. A nagy jóga csodaszer erre a karma jóga, ahol önbecsülésünk nem kötődik az eredményhez, és növekszik a jól végzett munka öröme által.

Néhány ember esetében a probléma nem csak az elkülönülés lehet, ez lehet elidegenedés. Az Én-érzet nagyon tamaszikus szintje az önigazolás erős szükségletét igényli, amikor az emberek azt képzelik, hogy az események, amelyek „ott kint” történnek, valahogyan rájuk vonatkoznak. Félremagyarázzák az ártalmatlan történéseket, megjegyzéseket vagy mozdulatokat, mintha szándékos bántás, sértés vagy megvetés irányulna feléjük. A jóga általánosan csökkenti a negatív érzelmeket, ami segít az ilyen állapotban lévő embereknek, például az által, hogy kiegyensúlyozza az idá és pingalá energiacsatornákat.

A szattva jószerencse-sorozata: Az Én-érzet szattvikus szintje nem elkülönülés, hanem egyesülés, az Én olyan tapasztalása, amely a Mi-nek a része. Inkább a Mi és nem az Én tudatossága van, így ez az egységélmény más emberekkel felébreszti együttérzésünket, segítőkészségünket, kedvességünket, együttműködésünket és barátságunkat. Rendszerint a másik ember ezt viszonozza, így megkapjuk ezeket az értékes „ajándékokat” azoktól, akik körülöttünk vannak. Ez a jóakarat jószerencse sorozat formájában épül fel minden ügyünkben.

Érzékelés

A tamasz balszerencse-sorozata: Az emberek rendszerint nem ismerik fel, hogy az, amit kívül az érzékeinken keresztül érzékelünk, az az, ami bennünk belül van! Tehát, amit én kívül „látok” az egy nagy kiterjesztése annak, ami a tudatomban idebenn történik. Freud ezt a folyamatot „projekciónak” nevezte, és érdekelte az a „betegség”, amit mi ott kint „látunk”, mivel ez igazából bennünk van. A kizsákmányoló az egész világot kiaknázhatónak vagy hasznosíthatónak látja, a rosszindulatú ember rosszindulatúnak, a hatalomfüggő hatalmi játszmákat lát mindenhol és így tovább. Így a személy gondolkodása, érzelmei és viselkedése részben ezek által az észlelések által befolyásoltak. A balszerencse sorozat azokból a negatív észlelésekből következik, amelyek kint vannak, és negatív válaszokat eredményeznek belül, amelyek növelik a túlérzékenységet. Ez azt eredményezi, hogy még több negativitást vetít ki. A negatív tartalmakat csökkentve „idebent” a jóga javítja a világ észlelésének képességét bennünk.

A szattva jószerencse-sorozata: Érzékelhetjük világunkat ijesztőnek, dühösnek, őrültnek, hatalommániásnak, stb., mert kivetítjük saját belső tamaszikus természetünk minőségeit a környezetünkre. Azonban, ha a szattvikus tulajdonságaink vannak túlnyomó többségben természetünkben, akkor ezeket is ki tudjuk vetíteni. Pozitív élményünk van a világról, tehát ilyen módon válaszolhatunk rá. Ha szeretünk, akkor szeretett-telinek és szerethetőnek látjuk a világot. Ha boldogok vagyunk, mindenki olyan, mintha ránk mosolyogna. Körülöttünk minden kedvesen válaszol, így az élményeink is egyre inkább felemelőek lesznek, és ez jószerencse-sorozattá növi ki magát.

Emlékek

 A tamasz balszerencse-sorozata: Azok a dolgok, amelyekre többnyire a legkönnyebben emlékszünk, visszahatással vannak jelenlegi érzelmi állapotunkra. Ha nyomottnak érezzük magunkat, akkor az emlékeink a múlt csalódásai és fájdalmai körül járnak. Ha nyugtalanok vagyunk, akkor emlékeink életünk félelmetes eseményei körül járnak, ha dühösek vagyunk, mindent sértőnek érzünk, és csak mások dühét látjuk. Emlékezzünk arra, hogy a jövőbeli elvárásaink főleg múltbeli élményeinken alapulnak. Tehát a múltbeli rossz élmények, mint biztonsághiány, anyagi veszteségek, szomorúság, segítségnélküliség, fájdalom, bánat, magány, stb. hasonló sivár jövőt festenek. Pesszimistákká válunk, feladjuk a próbálkozást és a tamasz tehetetlen mocsarába ragadunk. A rossz emlékek rossz viselkedéshez is vezetnek, és a külső megtorlása ennek még több rossz emlékhez vezet.

A szattva jószerencse-sorozata: Mivel azok a dolgok, amelyekre többnyire a legkönnyebben emlékszünk vissza, kapcsolatban vannak jelenlegi érzelmi állapotunkkal, a személyiségünk szattvikus szinten lévő aspektusai pozitívak lesznek, tehát ezek pozitív emlékeket gerjesztenek. Ezek a jövőben optimizmussá válnak, így motiváltak leszünk abban, hogy még inkább szattvikus stílusban neveljük magunkat, segítsünk más embereket és a világot a jószerencse-sorozattal, amely ezekből a tevékenységekből következik.

Gondolkodás

A tamasz balszerencse-sorozata: A gondolkodás tartalma ezen a szinten a külvilág érzékelésén vagy belső mentális töprengésen alapul. A tamaszikus érzékelés negatív gondolkodást eredményez, amely ha negatív töprengéssel találkozik, akkor egyre rosszabbá válik. Saját magát táplálja, például egy kis inzultust vagy visszautasítást egy katasztrófává nagyít fel. A gondolkodás minősége is nagyon szegényes ezen a szinten. Tele van irracionális ítélkezéssel, torz logikával, tagadással, mentséggel, kifogásokkal, stb. El tudjuk képzelni, hogy ez a szegényes gondolkodásmód mennyire bénító lehet.

A szattva jószerencse-sorozata: Szattvikus szinten ösztönös gondolkodásunk nagyon is magasabb gondolkodásunk befolyása alatt van, tehát az önző „csak én és senki más”, amely mindennapos a gúnák alacsonyabb szintjein, itt nem működik. Inkább a buddhi értelmi gondolkodása, amely erkölcsös és tekintettel van más emberekre. A szattvikus szint az értelmet használja, néha magasabb szinteken, hogy megbirkózzunk az életünkkel. A gondolkodás minősége jó, mentes a tamasz irracionális, szegényesen ítélkező, torz logikai viselkedésétől. A gondolkodás tartalma szintén jó, mivel világtapasztalásunk is az, amely jó tapasztalatainkon alapul. Hasonlóan töprengéseink tartalma pozitív lesz, mert ez tapasztalataink és emlékeink gondolati keveréke. Ez gazdagítja érzelmeinket, viselkedésünket, és ezek pozitív minőségei pozitív eredményekhez vezetnek.

A szattva magas szintjén életünket érintő ítéleteinket, döntéseinket, stb. az intuíció és a bölcsesség irányítja. Ezek a döntések helyesek lesznek és következményeik, amelyek belőlük fakadnak, a legjobb körülményeket hozzák. Eredményképpen létrehozzuk a „győztes-győztes” helyzetet annak minden előnyével, beleértve a jószerencse-sorozat következményeit.

Érzelmek

A tamasz balszerencse-sorozata: A negatív érzelmek csapdája jól ismert, sok betegség, a boldogtalanság és a küzdelem okai is. Minden érzelemnek lehet negatív jellege, de csak hogy megemlítsük a három legfőbbet, a csapda ez: Szorongás tünetek félelem betegségtől/őrülettől/haláltól, még több szorongás. Düh, agresszió, társadalmi konfliktusok, még több düh. Csüggedtség, magány, elégedetlenség, még több csüggedtség, akár depresszió is.

Láthatjuk, hogy ezek közül bármelyik kialakulhat, és idővel egyre rosszabbá válik. Ez tipikus példája annak, hogy: „tamasz szintjén lévők pedig megmaradnak a legalacsonyabb gúna működési szintjén, lefelé mennek”. A jóga gyakorlása megtöri ezt a balszerencse-sorozatot azáltal, hogy elindít minket a bizalom, kedvesség és öröm felfelé vivő úton.

A szattvikus jószerencse-sorozat: Szattvikus szinten azok az érzelmek, amelyeket úgy tapasztalunk, mint félelem, düh, bűntudat, sajnálat, stb. valóságosan is megalapozottak, csak úgy, mint egy érthető düh igazságtalanság esetén vagy sajnálkozás egy személyes cselekedet vagy mulasztás miatt. Azt eredményezik, hogy megpróbáljuk visszafordítani a helyeztet, vagy épp megállítani az igazságtalanságot. Mahatma Gandhi és Nelson Mandela nagyon szép példái az igazságos dühnek, amely helyénvaló volt. Vagy akár kártérítést adunk és elhatározzuk, hogy ez nem ismétlődhet meg hasonló helyzetben. A szattvikus érzelmek, amelyeket tapasztalunk pozitívak, mint a biztonság, öröm, humor, bizalom, helyes önbecsülés, szeretet, együttérzés, kedvesség és empátia. És azok is, amelyektől kitűnően érezzük magunkat jótékonyan hatnak viselkedésünkre és gyarapítják jószerencse-sorozatunkat.

Viselkedés

A tamasz balszerencse-sorozata: A viselkedés, amelyet a szorongás idéz elő, tartalmazni fogja a visszahúzódást, függőséget és káros szenvedélyeket. Itt a balszerencse-sorozat a segítségnélküliség érzetének megjelenése félelem formájában, amely még több félelmet eredményez. Továbbá a mód, ahogyan megpróbáljuk enyhíteni a szorongást, úgy, mint függőség és káros szenvedélyek magukban is problémákat okoznak. Az a viselkedés, amely a dühből következik, rendszerint a bosszúállás, agresszió, türelmetlenség, stb. A balszerencse-sorozat itt a megtorlás, amely azoktól az emberektől jön, akiket megbántottunk, amely még dühösebbé és agresszívabbá tesz minket. A csüggedtségből és depresszióból következő viselkedés balszerencse-sorozata a visszahúzódás, amely egyedüllétet eredményez, a nem szeretnek érzetét, és magányt, amely azt eredményezni, hogy nem vagyunk képesek ellátni kötelezettségeinket, és ez bűntudatot okoz.

Önbeteljesítő jóslatok: Egy másik problémája a tamaszikus világnézetnek, hogy olyan visszajelzést ad a másik ember részéről, amely igazolja ezt a hozzáállást és állandósítja, mint önbeteljesítő jóslatot. A jó példa erre a paranoia, amely esetében az ember azt hiszi, hogy a „külvilág” üldözésének áldozata.

Hogyan jön létre a paranoia? A paranoid személy tagadja saját dühét és annak kivetítését másokra, tehát a másikat látja veszélyesnek magára nézve. Védekezésül dühösen megtorol saját megfélemlítő viselkedésével. Ez a másik embert (aki eredetileg közömbös vagy akár barátságos is volt) dühössé és védekezővé teszi. Így a paranoid személy eredeti feltevése, hogy a másik ember dühös és veszélyes igazzá válik, önbeteljesítő jóslattá lesz, és igazolja további agresszióját. Egy másik probléma az, hogy a paranoid személy nem látja saját felelősségét ebben a problémában, mert a tamaszikus szinten lévő ember nem tud önmagába nézni. Szintén egy bökkenő paranoia esetében, hogy a probléma „ott kint” van, vagyis „Nem én, hanem ő a hibás!”. Ha egy ilyen kapcsolat folytatódik, nagyon nehéz helyzetté válhat, akár tragédiává is. Pszichiáterek és azok, akik paranoid emberekkel foglalkoznak, ismerik ezt a nehéz helyzetet és a balszerencse-sorozatnak ezt a makacs mocsarát.

A szattva jószerencse-sorozata: A szattvikus hozzáállás kedvező eredményeit legtisztábban saját viselkedésünkben tapasztalhatjuk. Ha szeretettel, örömmel, kedvességgel, előzékenyen, segítőkészen és más szattvikus tulajdonságainkkal működünk együtt másokkal, ők hasonlóképpen válaszolnak, és az egész kapcsolat folytatódik és növekszik, mint jószerencse-sorozat. Még akkor is, ha a másik személy nem válaszol hasonlóképpen, például ha kihasználja kedvességünket, a mi nem-ragaszkodásunk (vajragja) megengedi, hogy túltegyük magunkat ezen, és az empátia, amely a szattvából származik, lehetővé teszi, hogy megértsük őt. És ez még őt is segíti.

A fizikai test

A tamasz balszerencse-sorozata: A fizikai nehézségeket a mentális és érzelmi állapotok okozzák, amelyek rendszerint együtt járnak a tamaszikus szintű működéssel. Ezek a stressz, feszültség, csüggedtség, düh, különböző kiegyensúlyozatlanságok stb., amelyekből a tipikus pszichoszomatikus betegségek, immunrendszer elégtelen működése, szervi betegségek és a tünetek széles köre nőnek ki. Az egyén aggódóvá, depresszióssá válik és a szorongás vagy depresszió a test nem normális működését okozza. Így ez egyre rosszabbá válik, olyan, mint a tipikus balszerencse-sorozat. A tipikus tamaszikus életstílus, étkezési szokások és italok szintén káros hatással vannak a testre. A jóga kedvezően hat életstílusunkra, fejleszti testünket, tudatunkat és életerőnket.

A szattva jószerencse-sorozata: A szattvikus életstílus, gondolkodás és érzelmek hozzájárulnak az egészséghez és hosszúélethez. Tapasztalni fogjuk az erős egészséget, tünetek hiányát, megelégedettséget a testünkkel, amelyek viszonzásképp jó hatással lesznek magára a testre.

Az energia test

A tamasz balszerencse-sorozata: Amikor valaki a szorongás és letargia állapotában van, nem csinál semmit, csak ül, nézi a rossz híreket a tv-ben, nyomottá válik, és egyre kevesebbet mozog fizikálisan. Ezáltal az energia szintje egyre inkább csökken, és létre jön a balszerencse-sorozat.

A szattva jószerencse-sorozata: A szattva arra ösztönöz minket, hogy legyünk bizakodóak, lelkesek, tevékenyek és menjünk és csináljunk valamit, rendszerint mások hasznára. Ez magasan tartja energia szintünket, és ösztönzi a folyamatos tevékenységet, amely az energiát generálja. A szattvikus elemek keverednek, és létrehozzák viselkedésünket, azt, ahogyan megjelenünk a világban, és meghatározzák jószerencse-sorozatunkat, amely létrejön körülöttünk. Ahogyan a jóga kiemel minket a tamaszikusabb szintekről egyre inkább az élet-utunkká válik. És ahogyan Krishna mondta, „felfelé megyünk”, és ha tisztán látjuk a folyamatot, nyilvánvaló, hogy gyorsítja kibontakozásunkat.

(Ez a cikk kivonat Dr. Rishi Vivekananda: Praktikus jóga pszichológia című könyvéből.)