Az ásram élet célja

Sw. Satyananda Saraswati:

Rocklyn Ásram, Ausztrália, 1984.

A jóga az egész világon elterjedt. Gyakorlatilag mindenhol vannak ásramok, minden kontinensen és minden országban. Így az ásramok, és persze a jóga iskolák behálózták az egész földet. De az ásramok különböznek a jóga iskoláktól. Azért használom az ásram szót, mivel ez az önkifejezésnek egy olyan, nagyon fontos formáját követeli meg fizikális, mentális, intellektuális és érzelmi szinten, amelyet nehéz bárhol máshol megtalálni.

Az ásram életforma más, mint a megszokott, napi életformád. Az ásramoknak különbözniük is kell; alkalmat és lehetőséget kell nyújtaniuk az aspiránsoknak arra, hogy sokkal egyszerűbben élhessenek és keményebben dolgozhassanak, mint bármikor valaha.

Szanszkrit nyelven a „sram” szó erőfeszítést, munkát jelent. Aki keményen dolgozik az sramot végez. Kemény fizikai munka végzése a konyhában, a kertben, építkezésen, vagy a takarítás, a gazdálkodás, stb. külső, vagy fizikai munkát jelent. Ez is sram, és ez az ásram élet egyik jellemzője.

Ugyanakkor a kemény munkának van egy másik vonatkozása, vetülete, és ez a belső dimenzió: a spirituális munka. Megpróbálsz egy olyan ösvényre lépni, amellyel nehéz, fáradságos feladatot vállalsz magadra. Ennek az ösvénynek nem sima, egyenes a talaja. Hegyeken, völgyeken, szántóföldeken és nehéz terepeken kell átjutnod. Szembesülnöd kell személyiséged különböző oldalaival, és ehhez szintén komoly erőfeszítéseket kell tenned.

A koncentráció hatalmas erőfeszítést igényel. Ez is sram. A meditáció belső munka. Ha krijá jógát végzel az ásramban, az szintén sram. Azért választottam az ásram elnevezést a jóga alapítvány, jóga akadémia, jóga iskola vagy bármi más hasonló helyett, mert tisztázni akarom, hogy sramot végezni, dolgozni jössz ide, és minél keményebben dolgozol, annál jobban relaxálsz. Ha lusta vagy, a relaxációd is gyengébb minőségű lesz. Ha kemény fizikális, mentális és spirituális munkát végzel, és ha keményen dolgozol mind külső, mind pedig belső síkon, akkor relaxációd csúcsminőségű lesz.

A jógi vagy a szannjászin tudatossága megtisztításán dolgozik. Az elmédet szenny borítja, amit meg kell tisztítanod, de nem tisztulhat meg anélkül, hogy bevonnád magad a karmába, a cselekedetbe. Ezért a jógi vagy a szannjászin a nem-kötődésen dolgozik önmaga megtisztítása érdekében. A nem-kötődés nem lemondást jelent. Nem arról beszélek, hogy le kell mondanunk bármiről, hanem arról, hogy miként éljünk együtt az élet dolgaival és az emberekkel kötődés nélkül. Ez egyfajta filozófia, a gondolkodás bizonyos módja, valamint a megértésnek is egy bizonyos szintje. Mindenkinek meg kellene értenie, hogy évente valamennyi időt ásramban kell tölteni, hogy kifejezésre juttassa fizikai, mentális és intellektuális energiáit, és létrehozzon dolgokat, például zöldséget, gyümölcsöt termeljen, vagy házakat, épületeket, utakat építsen. Alkotnod kell! Ez az, ami egy idő után új gondolatokhoz vezet, és így válik az egész út felfedezéssé. Miután bevontad magadat az ásram munkába úgy mentálisan, mint fizikailag, fel fogsz fedezni valamit. Új ötleteid lesznek, és új szemszögből látsz majd rá korábbi tapasztalataidra.

Lehet, hogy megtanultad a jóga különböző formáit és most azt mondod, hogy otthon is gyakorolhatod azokat. Azt gondolhatod, hogy az ásram csak a belső éned megismerését és magasabb szintű tudatosságot tanít, semmi mást, és hogy ezeket már tudod. De nem ez az ásram egyedüli célja. Ez inkább egy jóga iskola célja. Elmehetsz egy jóga iskolába hatha jógát, rádzsa jógát, laja jógát, ilyen- olyan fajta jógát, elméleti és gyakorlati jógát tanulni. Egy jóga iskola semmi többet nem nyújt, csak ezt az akadémiai képzést. De az ásramban olyan oktatásban lesz részed, amely a személyiséged mélyebb rétegeire gyakorol hatást.

A személyiséged mélyebb rétegei a tudattalanhoz tartoznak, amelyről nem is tudsz. Amikor ránézel egy gyönyörű virágra, akkor megismered, megtapasztalod és megérted. Ilyenkor tudatában vagy a benyomás, a hatás révén az elmédben kialakuló teljes folyamatnak. Rengeteg dolog van az életben, ami befolyással van rád, de nem is tudsz róla.

Ezek a hatások, benyomások nem hatolnak át a tudatos elmén, hanem egyenesen a tudattalanba érkeznek. Néha áthatolnak a tudatalattin, de a tudatos elmén keresztül nem. Ugyanakkor természetesen minden tapasztalás, ami áthalad a tudatos elmén, továbbítódik a tudatalattiba, majd végül a tudattalanba, és minden ilyen tapasztalásnak van egy formája.

Nézz egy virágot, egy felhőt, egy fát, az esőt, a fényt, egy rossz, kellemetlen vagy egy jó dolgot. Ezek mind rezgéseket keltenek, mind kapcsolatban állnak az elméddel, a felfogóképességeddel és ezáltal benyomást hoznak létre. Ezt a benyomást szamszkárának, azaz magnak nevezzük. Egy mangó vagy koriandermag, egy búza- vagy rizsszem, mind egy-egy szamszkára, egy-egy benyomás.

Ezek a benyomások folyamatosan áramlanak egész életedben, és egyszerre több benyomást gyűjtesz magadba nemcsak a tudatod egyetlen, hanem számtalan síkján. Az elmédben egy folyamatosan, éjjel-nappal működő videokamera van fogantatásodtól kezdve egészen addig, míg meg nem halsz. Kivétel nélkül minden folyamatosan rögzítésre kerül.

Nincs elveszett hatás, benyomás. Minden ott van, csak különböző szinteken. Vannak bizonyos benyomások, amelyek bizonyos körülmények és események hatására jelentkeznek az elmédben. Önvizsgálattal törölheted ezeket, de vannak másféle benyomások, amelyeket nem lehet kitörölni.

Megértheted, de nem tudod kitörölni őket, mivel minden tapasztalás az elme különböző szintjein halad keresztül, és végül beágyazódik a tudattalan elmébe, a karma központjába. A karma e tárhelyében a szamszkárák billiói raktározódnak, amelyek rendkívüli pontossággal kerülnek megőrzésre. Néha előjönnek álomként, vagy összegzésként, emlékként. Előjönnek kiegyensúlyozatlan állapotban, érzelmi kitörés, vagy meditáció közben. Előjönnek, ha mérges, erőszakos, nyugodt és kiegyensúlyozott vagy.

Ez a több millió, billió, trillió tudatba ágyazott szamszkára alaktalan, de minden mag különböző, és mindegyiknek kapcsolata van az életed egyik tapasztalatával. Egy nap alatt nemcsak egy, vagy néhány tucat, vagy néhány száz dolgot tapasztalunk meg, hanem több ezer tapasztalás halad keresztül tudatunkon.

Attól fogva, hogy megszülettünk egészen a mai napig minden, amin keresztül mentünk, vagy minden amit megéltünk, megtapasztaltunk ott van. Ezek a tapasztalások nem tűnnek el. Mi lesz velük? Ott vannak és képesek vagyunk előhozni őket.

Mindezek a szamszkárák, vagy benyomások, amelyek éjjel-nappal, tudatos vagy tudattalan síkon érnek, a személyiséged összetevői. Ez vagy te. Nem csak ez a test vagy, nem! Nem csak a szokásaid vagy, hanem valami, ami ezen túl van, a személyiséged és a tapasztalataid összessége a fogantatástól a sírig, vagy talán még korábbtól még későbbig. Hogy lehet e tapasztalások összességével ügyesen boldogulni? Az ásram élet éppen ebben tud segíteni, vagyis, hogy ismert és ismeretlen tapasztalásaidat és személyiségedet irányítani tudd.

Az univerzumban minden mindennel összekapcsolódik; egy szállal van összekötve, és ez a szál téged, engem és mindenki mást is összeköt. Ezt tapasztaljuk meg, amikor az ásramba jövünk egy időre. Ha megpillantjuk ezt a teljességet, akkor új életszemlélettel térhetünk haza, ami keresztülsegít bennünket még a legnehezebb helyzeteken is.

Teachings of Swami Satyananda V.
Yoga Magazine 2010. 08.