Barion Pixel

A tantrikus hagyomány és a modern tudomány

Swami Satyananda Saraswati

Satyananda ásram, Mangrove hegység, Ausztrália, 1983.

A múlt század tudósai és vezetői azt hirdették, hogy a durva szubsztancia világában élünk. Számukra az egész világásványi anyagokból és durva elemekből, az ember pedig húsból, vérből és csontokból állt. Az evolúció elméletében, a darwini iskola szerint az ember a csúcsra került. Ez a szemlélethatott át mindent: a társadalmat, a törvényeket, a filozófiát, a vallást, az államhatalmat és az oktatást is. Nem tudtak túllépni a durva anyagi világon. Azt sem tudták elfogadni, hogy létezett bármi is azon túl.

Számos mítosz és monda létezik, amely az élet finomabb, szellemi aspektusaira vonatkozik, de a tudomány kritikával illetett minden ilyen hitet és nézőpontot. A tudomány azonban sokat változott az elmúlt évszázadokban, és a fizika szinte metafizikává alakult át. Így most már a tudomány is ugyanazt állítja, mint amit a tantra évezredek óta tanít.

A legrégebbi tantrikus kultúra, amelynek létét régészeti leletek támasztják alá, hat-hétezer éves. Ezek a leletek a mai Pakisztán területén, az akkori India észak-nyugati határain virágzó Harappa és Mohendzsodáro civilizációhoz kötődnek. Ez nem azt jelenti, hogy a tantra csak ötezer éves lenne. Ez csak annyit jelent, hogy ez a tantrikus hagyományra, rituálékra, és filozófiára épülő kultúra már akkor sikeres tudott lenni. Feltételezhető azonban, hogy jóval korábban is léteztek más tantrikus civilizációk szerte a világon: egészen az ember megjelenésének kezdetéig visszamenően.

A tantrikus filozófusok, akik megelőzték Buddhát, Krisztust, Mohamedet, sőt Mózest, Szókratészt, Arisztotelészt és Platónt is, pusztán azt az egy dolgot hirdették, amit neked is érdemes az emlékezetedbe vésni: Minden látható, és láthatatlan dolog a sakti, vagyis az energia megnyilvánulása. Ez volt a kinyilatkoztatás, a tantrikus filozófusok következetes megállapítása sok ezer évvel ezelőtt.

A mai kor tudósai ugyanerről beszélnek, amikor az atomok, protonok, molekulák, és elektronok terminusait használják. Ezeket a dolgokat egyfajta módon összerendezve kecskét másfajta módon összerendezve pedig embert kapunk. A külső, avagy durva anyagi formák csak az energia különböző megnyilvánulásai. Ez nem vicc. Persze tudományosan nem tudom megmondani, hogy melyik elrendezés adja az embert és melyik a kecskét. Ez lényegtelen is. Ami viszont lényeges, hogy minden szubsztancia eredője, legyen az élő vagy élettelen, mozgó vagy mozdulatlan, látható vagy láthatatlan, az energiák valamilyen elegye. Eredetét tekintve minden dolog azonos.

Az emberek, az állatok, a rovarok, a növényekés az ásványok eredete egy és ugyanaz. A világon minden egyetlen nukleuszból áradt kifelé. A teremtésnek egy kiindulópontja van, nem pedig kettő. Az egész univerzum olyan, mint egy proto-anyag, mint egy tojás. A felső illetve az alsó része az energia két különböző pólusa. Az egyik a pozitív pólus, a másik a negatív pólus.

A tantra Sivának és Saktinak, a fizika időnek és térnek nevezi ezeket. Az idő az egyik pólus, a tér a másik. Idő és tér az energia két eltérő dimenziója, amelyeket egyesíteni kell. Amikor idő és tér találkozik, ellentétes irányból haladnak a középpont felé, és a nukleuszban, a magban találkoznak. A fizikában a mag az anyag középpontja. Ebből a pontból kiindulva manifesztálódik a tárgy.

Az idő, a tér és az anyag a teremtés három aspektusa, vagyis az univerzum három kategóriája. Bármi, amit látsz – a Nap, a Hold, a csillagok, a naprendszerek, a csillagképek, a felhők, a tengerek, és a hegyek – e három tényezőből állnak: idő, tér, és anyag. Amikor idő és tér az anyag magjában egyesül, akkor robbanás történik. Ez a robbanás millió és trillió csillagködöt szór szét a fizikai világegyetemben. Ezek a csillagködök válnak később csillagokká, s e csillagködök egyike a Földünk.

Ez évmilliók óta zajlik így a külső világban, és örökkön örökké ugyanígy folytatódik majd. Ugyanez történik bennünk is, amikor koncentrációt és meditációt gyakorlunk. A meditáció nemcsak egy lelkigyakorlatot jelent. A meditáció során energetikai erőket irányítasz. Amikor egy gyertyalángra, egy pontra, a gurudra, egy keresztre, egy siva lingamra, a szívközpontodra, vagy a szemöldök-központodra koncentrálsz, ugyanúgy az történik, hogy a tér és az idő közelít egymáshoz.

Gondolkozz el ezen, kérlek! Mi az idő, és mi a tér? Sosem gondolkodtál még erről, mert nincs időd az időről gondolkodni. Az idő az elménk műve, amiben, és amivel együtt élünk. Nemcsak fizikai idő van: egy óra, két óra, három óra. Az idő összefügg az anyaggal, az anyag pedig az idővel, s mindkettő összefüggésben van a térrel. Az idő, tér és anyag összefüggését teremtésnek hívjuk. A tudósaink mostanra jutottak el ugyanerre a következtetésre, miszerint az egész teremtett világ – az anyag, az ásványok, a növényvilág, az oxigén, a hidrogén, stb., minden látható és láthatatlan dolog – nem más, mint az idő és a tér, vagyis az energia pozitív és negatív pólusai közötti egyesülés következménye.

Ezt nagyon könnyű megérteni. Hogyan születtem e világra? Apám és anyám találkozott egymással. Ezt senki sem tagadhatja. Van bárki is, aki egyesülés nélkül született? A női és férfipólus egyesüléséből, azaz a pozitív és negatív fizikai pólusok egyesüléséből jöttem világra. Te is és minden más is csak így létezhet. Minden kutya, minden szamár, minden ember a két ellentétes pólus egyesüléséből született meg. A férfi és a nő a természet és az energia két ellentétes pólusa. Nem ugyanazok. Néhány alapvető különbségtől eltekintve fizikai szinten hasonlónak tűnnek, de az energia tekintetében egyáltalán nem hasonlóak.

A férfi a pozitív energiát képviseli, a nő pedig a negatív energiát. Tehát ketten együtt az idő és a tér megnyilvánulásai. Ha szexuális vagy érzelmi síkon egyesülnek, akkor egyúttal egyesítik az időt és a teret, azaz megjelenik a teremtés. Ez így történik mindennel a világban – a teremtés a pozitív és negatív energia egyesülésének eredménye.

Amikor meditálsz, akkor egy másféle egyesülést hozol létre. Kozmikus szinten a tér és idő egyesülése zajlik. Emberi szinten a férfi és a nő egyesül. A meditáció során az elme és a prána, vagyis a mentális energia és az vitális energia egyesül. Ezt a két erőt testünkben az idá és pingalá nádi, a Nap és a Hold, Siva és Sakti képviseli. Kozmikus szinten Sivából és Saktiból származtatható a teremtett világ számtalan formája, míg emberi szintre leképezve, a férfi a Siva jelleg, a nő pedig a Sakti jelleg. Egyesülésük révén születünk e világra.

Úgy tartják, nemcsak a test és az elme, hanem az egész hatalmas világegyetem is bármikor energiává változtatható. Az anyag az energia egyik durva megnyilvánulási formája. Nem szabad alapvető különbséget tennünk anyag és energia között. Nos, talán nem is kell részleteznem Albert Einstein híres E=Mc2 egyenletét. Ez egy nagyon új keletű egyenlet, de épp azt mondom a tantráról, hogy ugyanezt állítja. A tantrikus filozófusok hitték és hirdették, hogy az anyag az energia egy állapota, míg az energia az anyag evolúciójának egy állapota.

Tehát a tudományos, de a tantrikus, és jógikus álláspont szerint is belátható, hogy nemcsak hús, vér és csontok elegye vagyunk. Minden gondolat, minden tett, és minden érzés energiával van telítve. Amikor a mikrofonba beszélek, akkor az elektromos energia segítségével a hangomat hangszórókon keresztül hallhatjátok valahol. Ha ehhez elektromos energia kell, vajon ugyanez a hangomra nem igaz? Hogyan állíthatnánk, hogy a hang semmi más, csak két szerv egymáshoz dörzsölődése? Ez rendkívül felszínes magyarázat lenne. Az elektromágneses erő terminusaiban is tudnunk kell értelmezni minden egyes tettet, kifejezést, és gondolatot. A tudósok rájöttek, hogy az atmoszféra nem csak levegőből áll, hanem létezik benne egy elektromágneses mező is, ami összeköt engem és téged, és minden mást is egymással. Ez azt jelenti, hogy a teremtés minden egyes darabkája nem más, mint energia mátrix, azaz sakti.

Ezt az energiát hívhatjuk elektronnak, protonnak, fotonnak, vagy bármi másnak, aminek csak akarjuk, ettől még nem változik semmi. Nemcsak materiális érzelmekből állunk, nemcsak sár és szenny, nemcsak szüleink vétségének eredménye vagyunk. Amikor apám találkozott anyámmal, nem követtek el bűnt, és én nem vétségük eredménye vagyok. Én a szüleim szerelmének és egyesülésének gyümölcse vagyok. Ha hiszünk abban, hogy többek vagyunk a bűnben fogantatott anyagnál, akkor fizikai valónkat sikerülhet spirituális szubsztanciává átalakítanunk.

Azt mondják Krisztus egyenesen a mennybe ment. Sokan azt állítják, ez lehetetlen, de én hiszem, hogy ez megtörténhetett. A test el tud tűnni. Az előkelő női szent Mirabai sem úgy vesztette el a testét halálakor, mint mi. Nem úgy halt meg, ahogy mi. Mathura közelében betért egy templomba és fénnyé változott. Ugyanez történt Krisztussal, Chaitanya Mahaprabhuval, és biztosan még sok szenttel, akikről hihetetlen történeteket hallunk. Hiszen, ha a hozzáállásod megfelelően emelkedett, ha elméd nem valamelyik alacsonyabb szinten működik, akkor az ilyen esetek egyáltalán nem lehetetlenek. Ha az elméd erősen belegyökerezett a valódi, mély, emelkedett Önvalódba, akkor számodra anyag és energia nem különbözik egymástól, hanem egy és ugyanaz.

Ha egy tudós az anyagba pillant, észreveszi az energiát. Tulajdonképpen az anyag különböző összetevőinek energiáját látja. Ugyanilyen módon, a tantrikus filozófia a teremtés, az élet, a metamorfózis, a transzmigráció stb. témájával foglalkozik, de végtére is azt állítja, hogy minden az univerzumban az egyetlen létező sakti valamely alakja, újraalakulása, redukciója, újraszerveződése és manifesztációja, valamint azt, hogy egyetlen egy középpontból származik minden.

Arra próbáltam ma rávilágítani, hogy a sokféleség, a változatosság, a kettősség az anyagi forma jellemzője és nem az alapvető lényegé. A hagyományos vallások és filozófiák nem voltak képesek arra, hogy választ adjanak kérdéseitekre. Csak két alapvető hagyomány tud választ adni kérdéseitekre. Az egyik a modern tudomány, a másik az ősi tantrikus filozófia.

Mostanság e két hagyomány elkezdett közeledni egymáshoz, elkezdték összefüggésbe hozni a tényeket és értelmezni egymás állításait, elkezdtek egyetérteni egymással. A tantra értelmezi a tudományt, és a tudomány értelmezi a tantrát. A veszély mindkét oldalon ugyan az. A tudománnyal, de a tantra gyakorlataival is vissza lehet élni. Még ha őszintén és szorgalmasan gyakorolják, akkor is vissza lehet élni velük és rossz célra lehet őket használni. Tehát a gyakorlatok végzése mellett meg kell próbálnod spirituális szintre emelni az elmédet és az életedet.

Swami Satyananda tanításai V. könyv
Yoga Magazine, 2010. 09.