A mantra és az elme

Swami Satyananda Saraswati

Jógatanároknak tartott szemináriumon elhangzott előadás
Collbato

A tantrikus filozófiában a mantra egy erő, amelyet spirituális tudatosságunk felébresztéséhez tudunk használni. A mantra alapja a hang, amely a sűrű és a szubtilis között váltakozik. A kozmoszban mindenütt vannak rövid, közepes és hosszú hanghullámok. A középhullámokat meghalljuk, de a rövid és a hosszú hullámokat nem. A mantra hangja középhullámú frekvencián rezeg, amelyet hallható vagy sűrű hangként ismerünk. Amikor azonban a mantrát halkan énekelik, gyorsabb lesz a frekvenciaszint és nem-hallható vagy szubtilis hanggá válik.

Ezért a mantra a földi síkon és magasabb síkokon is működik. Amikor egy hangot képezel és növeled a frekvenciáját, az hatással van a belső tudatosságra. Épp úgy, mint amikor felveszel egy követ és beledobod egy nyugodt, csendes tóba. A becsapódás hullámokat kelt, a hullámok köröket formálnak, amelyek a kő erejétől és súlyától függően egyre nagyobb körben terjednek tovább. Ehhez hasonlóan, amikor ismétled a mantrát, a hang nekiütközik a tudatosság homogenitásának és hullámokat hoz létre, amelyek segítik az elme kiterjesztését.

A korlát

Az elmének kétféle kiterjedése van: egyéni és univerzális. Valójában az egész univerzumban csak egy elme létezik, de ez az elme egyénivé válik minden egyes leágazásnak megfelelően. Például a te elméd és az én elmém nem két elme, hanem a mi elménk ugyanannak az elmének a két leágazása. Tehát az igazság az, hogy az egyéni elme része a homogén, univerzális elmének. Ezért az egyéni elmét mindig hozzá tudjuk kapcsolni az univerzális elméhez, ha tudjuk, hogy miként tegyük. Ezt nem szabad elfelejtenünk, mert ez egy olyan törvény, amely alapvető fontosságú a spirituális életben.

Amikor elkezdjük a mantra gyakorlását, rezgéseket hozunk létre az elme külső részében. Ahogyan az elme nyugodttá, csendessé és koncentrálttá válik, ezek a rezgések átterjednek az elme egészére. Ekkor az egyéni és univerzális elme közötti korlát megszűnik. Az elméink e korlát miatt válnak el egymástól. Nem tudod, hogy mit gondolok és én sem tudom, hogy te mit gondolsz. De ha ezt a korlátot megszüntetjük, a te elméd és az én elmém eggyé válik.

Az elme egyetemes anya, természetét a három guna alakítja: a szattva (egyensúly), a radzsasz (dinamizmus) és a tamasz (tétlenség). A valóság megnyilvánulása szerint az elmét buddhiként (megkülönböztető intellektusként), csittaként (elmebéli tartalomként) és ahamkáraként (egóként) ismerjük.

Mindig úgy gondolunk az elmére, mint a gondolkodás folyamatára, ám a tantra szerint az elme nem gondolat. A gondolatok és érzelmek az elme kifejeződései és nem maga az elme. Ahogyan az óceán hullámai az óceán megjelenése, megnyilvánulása, de nem az óceán maga. A gondolatok és érzelmek az elme vrittijei (mintái). Düh, szenvedély, irigység, féltékenység, szeretet, emlékezés és ítélkezés; ezek mind minták, de nem maga az elme.

Az elme homogén tudatosság. Ez a tudatosság kétféle: külső és belső. Amikor érzékszervi tapasztalatod van, akkor tudod, hogy a tudatosságod kifelé irányul. Amikor leválasztod az elmét az érzékekről, akkor a tudatosság befelé irányulóvá válik. Az elme mindkét irányba tud fordulni. Amikor az elme kifelé fordul, akkor az öt érzékszerven keresztül észleli a formát, a hangot, az érintést, az ízlelést és a szaglást. Az érzékszervi tapasztalás az elme játéka.

Ha az elme befelé forduló, az érzékek semlegesek és mozdulatlanok. Ebben az esetben az egyén nem hall, nem lát, nem szagol, nem beszél és nem tapint. Ezt nevezik pratjáhárának. Amikor az elme befelé fordul, akkor legyőzöd a korlátot és elkezded látni a kozmoszt, amely egy végtelen tapasztalás. Nincs kezdete és nincs vége, nincs határa és nincs középpontja.

A tudatosságot külső és belső tudatosságként, vagy anyagi és spirituális tudatosságként határozzuk meg. Az anyagi tudatosság az elme külső tapasztalása. A spirituális tudatosság az elme belső tapasztalása. Amikor az elme korlátolt, akkor csak az anyagi tapasztalásra szűkül a tudatossága, de ha ez a korlát eltűnik, akkor megjelenik a spirituális tapasztalás. A jógikus filozófiában ezt a korlátot nevezik avidjának (tudatlanságnak) vagy májának (illúziónak). A mantra gyakorlásával ez a korlát ledől.

Az elme formációi

Minden mantrának van egy bizonyos hangja. Nem ismerünk minden hangot, de ismerünk bizonyos hangokat, amelyek gyengébbek, mások erősebbek. Mi történik, amikor egy hang létrejön? A tudósok azt tapasztalták, hogy az agyhullámok megváltoznak. A tantrikusok azt mondják, hogy amikor egy hang létrejön, az megváltoztatja az elme alakzatait.

Az elme nem egy egység. Ahogyan a víz hidrogén és oxigén atomok kombinációjából jön létre, az elme is számtalan alakzat kombinációja. A jógában és a tantrában ezeket az alakzatokat szamszkáráknak nevezik. Ezek az egyén több inkarnáción át szerzett tapasztalatainak maradványai.

Az elme úgy működik, mint egy fényképezőgép. Bármilyen tudáshoz és tapasztaláshoz is jutott az érzékeken át, az lenyomatként ott marad az elme tudatalatti részében. Olyan sok benyomás vagy alakzat van, hogy talán sosem leszel képes mindet megismerni, de nem is könnyű besorolni őket. Néhányuk gyenge és jelentéktelen, míg mások erőteljes befolyással bírnak a karakterre, a szokásokra és a természetre. Néhányuk alkalmilag és periodikusan, míg mások mindig veled vannak.

Az már ismert, hogy az olyan erőteljes gondolatok, mint a düh, a szenvedély, a féltékenység vagy a félelem időről időre megjelennek az elmében, de a meditáció alatt sok jelentéktelen gondolat is jön-megy. Ez azért fordulhat elő, mert nem tisztítottuk ki az elme alakzatait. Ez az oka annak, hogy a meditáció első feltétele a csitta shuddhi (mentális tisztítás). Ezt nem szabad vallási ügyként kezelni. A csitta shuddhi azt jelenti, hogy az elme alakzatait rögzítjük. Máskülönben, ha leülsz meditálni folyamatosan sok kis gondolat fog megjelenni az elmédben, nyugtalanságot és zavart okozva. A csitta shuddhi egyik legjobb módszere a mantra, oly módon gyakorolva, hogy minden az elmében megjelenő gondolatot tudatosítunk  miközben a mantrát ismételjük.

Az elme alakzatainak háromféle típusa van: viksépa (szétszórtság), vikalpa (egyhegyűség) és laja (teljes feloldódás). Az első típus akkor jelenik meg, amikor az elme folyamatosan ugrál egyik pontról a másikra és sosem nyugszik. Például, amikor a gyertyafényre koncentrálsz és egy zavaró gondolat fut át az elméden, azt viksépának nevezik. Ez az elme egyik alakzata.

A második alakzatot vikalpának nevezik. Amikor stabil vagy a pratjáhárában, leválasztod az elmét az érzékekről, akkor létrejön az egyhegyű éberség. Elkezdesz víziókat látni. Talán egy lámpás fényére koncentrálsz, de elkezdesz egy belső televíziót látni! Az elmének e pszichikus alakzatait vikalpának nevezik és ezeket nagyon nehéz megszüntetni. A dhjána jógában, ha egy gondolat megjelenik az elmédben, akkor akaraterővel, nagy valószínűséggel el tudod távolítani. De amikor a vikalpa jelenik meg, akkor tehetetlen vagy. Ezek a pszichikus alakzatok nem-akaratlagos kifejeződései és nincs irányításod felettük. Hogyan tudod lerombolni vagy rögzíteni ezeket az alakzatokat? Ebben az esetben a mantra nagyon hasznos lesz. A mantra alkalmas a vikalpának nevezett pszichikus alakzatok lerombolására. Az elmének van egy harmadik, erőteljes alakzata, amelyet lajának neveznek, ami feloldódást, felfüggesztést jelent. Ilyenkor a tudatosság teljesen ki van iktatva, ez a teljes súnja (üresség). A lámpás fényére koncentrálsz, majd hirtelen minden kikapcsol, nincs láng, nincs semmi,te pedig  teljesen reménytelen és elveszett leszel. Ez egy nagyon makacs alakzat.

Tehát háromféle szamszkára van: szétszórtság, pszichikus víziók és a tudatosság felfüggesztése. Hogyan fogod felszabadítani magad ezek alól az alakzatok alól? Erre a célra a mantra egy nagyon értékes eszköz. Amikor a mantrát gyakorlod, a málá használata feltétlenül szükséges. A mantra és a málá együtt rögzíteni fogja az elme alakzatait. Például mialatt az Óm, Óm, Óm mantrát gyakorlod, az elméd hirtelen eltűnik és megjelennek a víziók. A málá megfordítása megakadályozza a víziókat és visszanyered a tudatosságodat. Vissza fogja állítani a mentális éberség folyamatát. Ez a mantra jelentősége a dhjána jógát és a spirituális tudatosság felébresztését illetően.

Bidzsa mantrák

A bidzsa (mag) mantrák nagyon erőteljes hangok, amelyeknek jelentős és azonnali hatásuk van. Több millió bidzsa mantra van, de mi csak párat ismerünk. Minden bidzsa mantrának meg van a maga természeti eleme és minden elem egy központhoz kapcsolódik a testben. Például az Óm az éterhez, a legszubtilisebb elemhez tartozik. Az éter helye az ágjá csakra. Ezért az Óm az ágjá mantrája és úgy tekintenek rá, mint az apára, minden bidzsa mantra legerőteljesebbikére. Azok, akik komolyan keresik az abszolút valóságot, az Óm mantrát használják.

Ez csak egy a bidzsa mantrák és a hozzájuk tartozó elemek és csakrák szemléltetései közül. Ugyanígy a lam bidzsa mantra a föld elemhez tartozik és a múládhára csakrában székel, míg a vam a víz elemhez tartozik és a szvádhisthána csakrában található. A ram a tűz elemhez tartozik és a manipúra csakrában van. A tam a levegő elemhez tartozik és az anaháta csakrában található. A ham az éter elemhez tartozik és a vishuddi csakrában van.

A bidzsa mantrák kétségtelenül nagy hatásúak. Azok a spirituális törekvők, akik nem rögzítették elméjük formációit inkább egyszerű mantrákat használjanak és ne bidzsa mantrákat. Ha bidzsa mantrát használsz, a prána ébredése irányíthatatlan. Ezért van az, hogy annyi ember már a második napon vallásos átélést tapasztal a bidzsa mantrák gyakorlásakor.

A guru és a gyakorlás szükségessége

A mantrát a gurutól kell kapni. Egy könyv nem tudja meghatározni a számodra megfelelő mantrát. Ahogyan lövéskor szükségszerű, hogy a fegyver sütővasa lökje ki a töltényt, úgy a tudatosság szétrobbantásához is a guru által kiválasztott mantrára van szükség. A guru és a tanítvány közötti kapcsolat csak a mantra. Amikor a guru mantrát ad a spirituális törekvőnek, az tanítvánnyá válik. Aki a mantrával dolgozik és fejleszti azt, az a tanítvány. A mantra segítségével megpróbálja rögzíteni a szamszkáráit, az elme különböző alakzatait.

A gurunak kell kiválasztania a mantrát számodra a csillagjegyed, temperamentumod, betegséged vagy spirituális utad alapján. Miután megkaptad a gurudtól a mantrádat, naponta 5-10 percen át gyakorolnod kell. Nem számít mennyire erőteljes a mantrád, ha nem gyakorlod, semmit sem fogsz nyerni általa.

A mantrát több ezerszer kell elismételni. Kezdetekben a hallható síkon ismétled. Ekkor külső rezgések keletkeznek, amelyek az anyagra fejtenek ki hatást. De fokozatosan, ahogyan az elméd egyre csendesebbé válik, a rezgések egyre erőteljesebbek lesznek. A mantra ekkor mélyebbre hatol a tudatba, áthatol a tudatos elmén és a tudatalatti elmén, majd behatol a tudattalan elmébe. Ha egyszer a mantra belép a tudattalan elmébe, lerombolja az összes szamszkárát és mentális alakzatot. Ezért a mantrát rendszeresen kell ismételgetni és közben használni kell a málát. Ha a mantrád az Óm, gyakorolj öt málát belőle minden nap. Ha nincs időd reggel, csináld meg este. Sok családfenntartó sosem gyakorol mantrát este, mert össze vannak zavarodva bizonyos tabuk miatt. Úgy érzik, hogy nem megfelelő mantrát gyakorolni maithuna (házasélet) után, de a tantra szerint a mantra hatása ilyenkor sokkal erősebb. Tehát, ha elhatároztad, hogy öt málát végzel el minden este, akkor csináld meg. Tekintet nélkül arra, hogy milyen életet vezetsz, először gyakorolj, aztán aludj.

A mantra egy tisztító erő. A világon semmi sem tudja beszennyezni a mantrát, semmi sem tudja tisztátalanná tenni. A mantra minden romlást meg tud tisztítani. Olyan óriási tisztító erő, hogy nem számít, mit eszel, hogyan élsz, mit gondolsz, vagy milyen valláshoz tartozol, ellensúlyoz és lerombol minden szamszkárát. Amikor a szamszkárát lerombolja, a fátyol darabokra szakad, és úgy fogod látni az istenséget, mint a napot, amely rád süt. Amit keresel, nincs messze tőled. Csak egy fátyol van közted és köztem, amelyet a mantra saktival, a mantra jógával darabokra kell tépni. Az Óm minden mantra közül a legerőteljesebb, a legüdvösebb.

Yoga Magazin, 1980. június