Barion Pixel

Guru Púrnima

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

A guru imádásának napja a spirituális törekvő számára a tiszta öröm napja, mert egyedül a guru tudja szétszakítani a ragaszkodás kötelékeit, és megszabadítani a tanítványt a földi létezés nyűgeitől.

A srutik azt mondják: „Az emelkedett lelkű törekvő előtt, kinek rajongása az Úr iránt nagy,  és rajongása a guru iránt éppolyan nagy, mint az Úr iránt, az itt kifejtett titkok megvilágosodnak.” A Guru a Brahman, az Abszolút, vagyis Isten Maga. Ő vezérel és inspirál téged lényed legbelsejéből. Ő mindenütt jelen van.

Az egyén és a halhatatlan közötti kapcsolat

A tanító közegként szolgál; rajta keresztül tud az egyén felemelkedni a kozmikus tudatosságig. Ő az a médium, kinek segítségével a tökéletlen tökéletessé, a véges végtelenné tud válni, és a halandó az üdvösség örök életébe léphet. A guru valójában a kapcsolatot jelenti az egyén és a halhatatlan között. Ő az a lény, aki felemelte magát az „ez”-től az ’Az”-ig, és így akadálytalan átjárása van a két birodalom között.

A gurut imádni tényleg ugyanaz, mint a legfelsőbb lényt imádni. A halandó világban a guru olyan, mint a nagykövet egy idegen udvarban. Ahogy a nagykövet képviseli az egész nemzetet, amelyhez tartozik, éppen úgy a guru is képviselője annak a finom, transzcendens állapotnak, melyet elért. A nagykövet tisztelete annak a nemzetnek is a tisztelete, amelyből származik, éppígy a látható guru imádata és a neki szóló tiszteletadás egyúttal a legfelsőbb valóság közvetlen imádata és tisztelete is. Ő a legfelsőbb Önvaló állandó tanúja, az Úr földi hasonmása, és az ő imádatán keresztül éri el az ember az Önvalót.

A Guru Gítában ez áll:

Dhyana moolam guror murtih;
Pooja moolam guror padam;
Mantra moolam guror vakyam;
Moksha moolam guror kripa.

Meditáljunk a guru alakján!
Imádjuk a guru lábait!
Fogadjuk szavait, mint szent mantrákat!
Az ő kegyelme biztosítja a végső megszabadulást.

Az alantasabb egó legyőzője

Számolj le azzal a megtévesztő elképzeléssel, hogy a gurunak engedelmeskedni, szót fogadni és az utasításait végrehajtani, szolgai viselkedés. Csak az ostobák gondolják, hogy méltóságon aluli és szabadságukkal ellenkező másvalaki parancsainak engedelmeskedni. Ha alaposan elgondolkodsz, látni fogod, hogy egyéni szabadságod a valóságban a saját egódnak és hiúságodnak alárendelt nyomorult rabszolgaság. Az érzéki elme szeszélye. Aki győzelmet arat az elmén és az egón, ő az, aki igazából szabad. Ő a hős. Ezt a győzelmet úgy érheted el, ha engedelmeskedsz a guru magasabb rendű, spiritualizált személyiségének. Ezzel az engedelmességgel az ember legyőzi alacsonyabb egóját, és ráébred a végtelen tudatosság üdvösségére és szabadságára.

A régiek istenítették a guru személyét, hogy megerősítsék és megszilárdítsák a bizonytalanok hitét, és biztosítsák azt az attitűdöt, amely szükséges minden imádság megvalósulásához.

Legyen a teremtés a gurud!

Lásd új szemszögből a dolgokat. Tekintsd az egész mindenséget a guru formájának. Lásd a guru kísérő kezét, ébresztő hangját, megvilágosító érintését a teremtés minden tárgyában. Az egész világ átalakulva fog megjelenni megváltozott látásmódod előtt. A világ, mint guru felfedi neked az élet minden drága titkát, és bölcsességgel ajándékoz meg. A látható természetként manifesztálódott legfelsőbb guru megtanítja neked az élet legértékesebb leckéit.

Dattatreya, akit a guruk gurujának tartanak, magát a természetet tekintette gurujának, és számos leckét tanult meg huszonnégy teremtménytől; ezért mondják róla, hogy huszonnégy guruja volt. A csendes, mindent elviselő föld a maga emelkedett béketűrésével, az árnyas, gyümölcsöt adó, önfeláldozó fák, a hatalmas banyan fa, mely türelemmel pihen a kicsi kis magban, az esőcsepp, melynek állhatatossága még a sziklát is elkoptatja, a bolygók és az évszakok szabályos rendszerességükkel együtt, mind Dattatreya isteni gurui voltak.

Akik figyelnek és hallgatnak, tanulnak. Légy a befogadás megtestesítője! Ürítsd ki magadból jelentéktelen kis egódat. Fejlődni fogsz, és hihetetlen rövid idő alatt eléred a tökéletességet.

Yoga Magazine 2007. 07.