Barion Pixel

A három gúna

Swami Sivananda Saraswati tanításaiból

Az elmének, természetéből adódóan három gúnája, vagyis minősége van: a szattva, vagyis a fény, öröm és jóság; a radzsasz, azaz a szenvedély és mozgás; és a tamasz, vagyis a tehetetlenség és sötétség. Az elmének három vrittije, más néven változata van, melyek megfelelnek a három gúnának. A shanta vritti, vagyis a béke, egyensúly és kiegyensúlyozottság, melyek a szattva gúnából származnak. A ghora vritti, azaz a radzso gúnából származó düh; és a múdha vritti, azaz a nemtörődömség, lustaság és álmosság, melyek a tamo gúnából erednek.

A szattva gúna jellemzői

A szattva gúna a tisztaság. Ez a prakasha, a megvilágosodás és a fény. A szattva gúna a megszabadulás eléréséhez kedvező erő. Az olyan isteni tulajdonságok, mint a félelemnélküliség és a tiszta szív, a megszabadulást adományozzák az embernek. A szattva gúna hatása, hogy érdeklődést vált ki az Igazság, és a szat és aszat, vagyis a valós és a valótlan közötti megkülönböztetés keresésére.

A szattvikus elme mindig stabil. Az élvezetet belül találja meg. Egy elégedett ember korlátlan ideig elvan egy helyen. Hosszú- hosszú ideig ápolja a barátságot az emberekkel. Megérti a Bhagavad Gíta és a Yoga Vasishtha belső jelentését. Egy életen át képes elégedetlenség nélkül élni egyszerű ételen és italon.

A szattvikus pillanatokban, mikor a tiszta szattva uralkodik az elmében, kapcsolatban vagy az isteni forrással az elme-tükör tisztasága következtében. Inspirációt érzel, és csodás költeményeket írsz. Jegyezd fel ezeket az inspiratív írásokat, és őrizd meg őket.

A szattvapatti az az állapot, amikor az elme teljesen tiszta. Tiszta a gondolat és tiszta a szív. Ez a negyedik lépés a tudás, a gjána elérése felé.

A radzso gúna jellemzői

A radzso gúna ellenséges erő, és az ismétlődő születéseken és halálokon keresztül lehúzza az embert a szamszárába, vagyis a világi életbe. Az olyan bűnök, mint a képmutatás, az arrogancia és a düh a pokolba húznak le. A szattva gúnával megáldott elme az embert higgadttá és nyugodttá, míg a radzso gúnával jellemezhető elme nyugtalanná teszi az embert. Nem engedi tétlenül ülni; munkára kényszeríti.

A radzsaszikus elme mindig változatosságot és új élményeket akar. Egy darabig kedvel bizonyos embereket, tárgyakat és helyeket, de egy idő után megundorodik ezektől és új társaságra, más ételre vágyik, új könyveket akar olvasni, és új helyeket látni. Örömét leli a városnézésben.

Egy radzsaszikus ember elméje mindig társaságot és társalgást akar. Ez az a két hiány, mely elvonja az elmét. Kerüld a rossz társaságot. Élj egyedül és tarts némaságot. Így elméd békés lesz. Gondosan válogasd meg a társaságodat. A legtöbb baj a rossz társaságból származik. Ritkán találsz igazi, jó barátot. Soha ne fogadj egy barátot bizalmas közelségbe, míg nem tesztelted hosszú ideig. Nincs társaság és beszélgetés a Brahmanban, a végső tudatosságban, ami elkülönült és hang nélküli.

A radzsaszikus elme hajlamos mások hibáit vizsgálgatni. Mások hibáira és rossz cselekedeteire emlékszik, és könnyen elfelejti azok jó tetteit. Ez a két hajlam erősíti a gyűlöletet és gyakori zavarokat okoz az elmében.

A szattva gúna nélküli elme nem úgy tekint mások boldogságára, mint a sajátjára, és ezért állandóan izgatott. Minthogy nem tölti el elégedettség mások erényein örülvén, ezért nincs belső megelégedése sem. Mivel nem úgy tekint mások szenvedésére, mint a sajátjára, ezért könyörületesség sem ébred benne irántuk.

A radzsaszikus elme az, ami hasít, elválaszt, megoszt és megtévesztő módon többszörösséget mutat. A nap egy, a hold egy és az éter is egy. Az összes nyelv mögött meghúzódó gondolat is egy. Az egyenesség érzése is egy. Itt nincs kint és bent. A férj és a feleség eggyé válnak szívükben. A bizalmas barátok egyek szívükben. Az anyag egy, az energia egy, a szattvikus elme egy. A szattvikus elme egyesít. A kozmikus mahat egy. A karma, az ok és okozat törvénye, egy. A dharma, vagyis az igazságosság, egy. A vallás egy. Az igazság egy. Brahman egy. Egy, második nélkül.

A szattva gúna jelentősége

Az elme igazi békéje nem kívülről származik, hanem benne ébred, mikor az elme ellenőrzés alatt, és a gondolatok felügyelet alatt állnak. Komoly erőfeszítéseket kell tenned a szenvedély és más vágyak ellenőrzésére. Csak így tudod megfékezni a nyughatatlan cselekvésre irányuló hajlamodat, így tudsz pihenni és gondolataid lecsillapodnak. Ezért fejleszd a szattva gúnát az alábbi eszközökkel: dzsapával (az Úr nevének ismételgetésével), vicsarával (önvizsgálattal), szatszanggal (Isten híveinek társaságában), dhjánával (meditációval), mitaharával (könnyű, szattvikus étkezéssel), tapasszal (aszkézissel) és szvadhjájával (szent iratok tanulmányozásával).

Egy átlagos, világias tudatú ember aligha hallja meg az átma belső hangját. Nem lehetnek tiszta gondolatai és nem képes vizsgálódni az Önvaló természetét illetően. Minden tiszta gondolat a szattvikus buddhiból, azaz a tiszta értelemből ered. Egy világi ember esetében az összes gondolat az elméből származik csupán. Aki nishkama karma jógát, önzetlen szolgálatot végez, és tiszta az elméje, az tud elkezdeni Istenre irányuló szent gondolatokkal foglalkozni és meditálni.

Az elme általában különös, fantasztikus gondolatokat teremt. Ezzel mindenkit becsap. Esetleg úgy tesz, mintha önvizsgálattal foglalkozna, de mikor tényleges gyakorlásra kerül a sor, nem csinál semmit. Ha erős benned az elhatározás az összpontosításra, és ha hónapokon keresztül eltökélten gyakorolsz, és ha Isten látomására vagy az Önvaló felismerésére irányuló vágyakozás heves és kínzó, csak akkor lehetsz biztos abban, hogy ezek a gondolatok a tiszta értelemből származnak.

Az összes szádhana, vagyis spirituális gyakorlat a szattva gúna fejlesztését és tiszta, erős, rendíthetetlen akarat elérését célozza, melyek megszüntetik a tudatlanságot és végül a Satchitananda (igazság-tudatosság-üdvözültség) állapotba engednek belépni. A szattva gúna és a tiszta, elszánt akarat erősítése egyengeti azt a hosszú utat, mely sikerrel vezet Isten felismeréséhez.

A tiszta elme jellemzői

A szellemi törekvő megpróbálja teljes egészében fejleszteni elméjét, hogy megszerezze valamennyi szattvikus erényt. A tiszta elme szereti a magányt, a csendet, az egyszerű életet, a magas gondolatokat, a filozofikus beszélgetéseket, a spirituális könyvek tanulmányozását, a meditációt és a szatszangot. A makulátlan elmére az ember beszédéből, arcából és szeméből lehet következtetni. Az ember kifejezésein és vélemény-nyilvánításain keresztül lehet megítélni, vajon az illető elméje makulátlan-e vagy sem. Magasabb rendű vágyak, nemes törekvések, magasztos eszmények, igazi spirituális érzések, könyörület, együttérzés, tiszta, önzetlen szeretet, odaadás, önvizsgálat, inspiráció, géniusz – mindezek a magasabb, tiszta elméből erednek. A tiszta elme maga Brahman, aki a tökéletes tisztaság megtestesülése.

Forrás: Yoga Magazine, 2008 április