Barion Pixel

A sankirtan ragyogása

Swami Sivananda Saraswati

A sankirtan a Káli jugában Isten darshanjához, vagyis az isteni tudatosság megszerzéséhez vezet. A sankirtan szeretetet indukál. A sankirtan a legkönnyebb, legbiztosabb, legbiztonságosabb és leggyorsabb út az isteni tudatosság eléréséhez. Akik a sankirtant kezdetben csupán a mentális élvezet kedvéért végzik, egy idő után rá fognak ébredni annak tisztító hatásaira, és azután már saját maguk is bhávával (belső átélés) és shraddhával (hit) folytatják. Isten nevében titokzatos erő lakik. Az ember nem tud megélni csak kenyéren, de meg tud élni az Úr nevével. Isten neveinek éneklése harmonikus rezgéseket hoz létre, és így segít a hívőnek könnyen ellenőrzés alatt tartani elméjét. Ezek a hullámok üdvös befolyással bírnak az elmére. Azonnal kimozdítják az elmét a régi kerékvágásból, rutinjaiból, és az isteni fény és dicsőség csodálatos magasságaiba emelik. Ha valaki szíve legmélyéről, teljes odaadással (bháva) és isteni szeretettel (prem) énekli a sankirtant, az még a fákra, a madarakra és az állatokra is mély hatással van. Azok válaszolni fognak. Ilyen hatalmas a sankirtan befolyása.

Rishik és sziddhák látogatják meg azokat a helyeket, ahol sankirtant tartanak. Ragyogó fényeket lehet látni a helyek körül, ahol ilyet tartanak. A folyamatos sankirtan megtisztítja a tudatot. Jó és tiszta gondolatokkal tölti meg. A napi sankirtan erősíti a jó szamszkárákat. Az olyan ember elméjében, aki jó, szent gondolatokra neveli magát, kialakul az a tendencia, hogy jóra gondoljon. Ezek a folyamatos jó gondolatok alakítják ki és át a jellemét. Mikor sankirtan alatt az elme Isten képére gondol, a mentális anyag ténylegesen Isten képére formálódik. A tárgy lenyomata ott marad az elmében. Ez a szamszkára. Ha a cselekedetet nagyon gyakran ismételjük, az ismétlés folytán a szamszkára megerősödik, és az elmében tendencia vagy szokás alakul ki. Aki isteni gondolatokkal foglalkozik, saját maga is ténylegesen isteniséggé változik a folyamatos gondolkodás és meditáció által. Az elme hajlama és beállítottsága (bháva) megtisztul és istenivé lesz. A meditáció alanya és tárgya, az imádkozó és az imádott, a gondolkodó és a gondolat eggyé válik. Ez a szamádhi. Ez a sankirtan gyümölcse.

Szeretet – válasz Isten rejtélyére

Isten rejtély. Az elme rejtély. A világ rejtély. Hogyan változatja a sankirtan az emberi természetet isteni természetté, hogyan javítja ki a régi, gonosz szamszkárákat, miként változtatja meg a mentális anyagot, miként transzformálja a démoni, ördögi természetet tiszta, szattvikus természetté, és hogyan hozza a hívőt szemtől szembe Istennel – mindez ugyancsak rejtély. A tudomány és a ráció aligha képes megmagyarázni a sankirtan működésmódját. Az értelem tökéletlen eszköz; nem tudja megmagyarázni az élet sok titokzatosságát. A szeretet (prem) hatalmas erő. Tényleg csodálatos erővel bír azokra a lényekre, akik ellenállhatatlan hatása alá kerülnek. A szeretet az egyenlőség pártján áll. A szerető és a szeretett személy ugyanazon a szinten helyezkednek el.

A kettő közötti minden különbség eltűnik. A tiszta, önzetlen szeretet képes Istent emberré és az embert Istenné változtatni. Nincs nagyobb erő a földön a szeretetnél. A szeretet ereje minden hatalmat megtör. A szeretet a közvetlen út az igazsághoz, Isten királyságához, az örök béke és öröm mérhetetlen uradalmához.

A szeretet a teremtés életelve. A lélek erejének legmagasabb kifejeződése. Varázspálca, mellyel a hívő meghódítja az egész világot.

Yoga Magazin, 2004. december